30 شماره آخر

  • شماره 32015 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

توکلي: سؤال از رئيس‌جمهور در وقت مناسبي مطرح نشده است

اعتمادآنلاين:‌ احمد توکلي با بيان اينکه حرف آقاي روحاني، حرف زيبنده‌اي نبود و اين رفتار در شأن رئيس‌جمهور نيست، گفت: براي گفتن حقايق، قانون اساسي چند راه‌حل گذاشته است و اگر تاکنون وقت گفتن حقيقت بوده و ايشان نگفته‌اند و کتمان کرده‌‌اند، خب اين کار بدي است، زيرا مردم را نامحرم دانسته‌اند. اگر وقت گفتن حقايق نيست و ايشان به‌خاطر مطرح‌شدن سؤال از ايشان مي‌خواهند بگويند باز هم بد است؛ اين يک رفتار غيرعقلاني  است که چيزي را که وقت ‌گفتن آن نيست، مي‌خواهند مطرح کنند؛ اين هم در شأن آقاي روحاني نيست. توکلي عنوان کرد: آقاي روحاني براي صحبت‌کردن ابزارهاي خوبي دارند؛ طبق نص قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، رئيس‌جمهور هر وقت بخواهند مي‌توانند در مجلس سخنراني کنند؛ بنابراين براي گفتن حقايق نياز نيست که وقتي نمايندگان از آقاي روحاني سؤال دارند، ايشان به گفتن حقايق بپردازند. نماينده ادوار مجلس گفت: من هم مثل آقاي روحاني معتقدم سؤال از رئيس‌جمهور در وقت مناسبي مطرح نشده، اما وقتي آقاي روحاني اين کار را نادرست مي‌دانند، نبايد خودشان با تهديد مجلس، کار نامناسبي انجام دهند. رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در پايان گفت: قانون اساسي مترقي ما، مانند قوانين اساسي خيلي از کشورهاي آزاد دنيا، حق سؤال و استيضاح براي نماينده‌ها قائل شده‌ و اين چيز عجیب‌وغریبی نيست. ممکن است در يک دوره حتي چند بار نمايندگان بخواهند از رئيس‌جمهور سؤال کنند؛ نبايد آن را تابو کنيم تا بعد از آن بترسيم. در ادبيات ما هم لفظ مسئول زيباست، زيرا به کسي اطلاق مي‌شود که مورد سؤال قرار مي‌گيرد و او بايد پاسخ دهد. اين در ذات تفکرات ديني هم وجود دارد که به صاحبان قدرت مي‌گويند مسئول و آقاي روحاني هم بايد درباره آنچه در اختيارش قرار گرفت.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

توکلي: سؤال از رئيس‌جمهور در وقت مناسبي مطرح نشده است

اعتمادآنلاين:‌ احمد توکلي با بيان اينکه حرف آقاي روحاني، حرف زيبنده‌اي نبود و اين رفتار در شأن رئيس‌جمهور نيست، گفت: براي گفتن حقايق، قانون اساسي چند راه‌حل گذاشته است و اگر تاکنون وقت گفتن حقيقت بوده و ايشان نگفته‌اند و کتمان کرده‌‌اند، خب اين کار بدي است، زيرا مردم را نامحرم دانسته‌اند. اگر وقت گفتن حقايق نيست و ايشان به‌خاطر مطرح‌شدن سؤال از ايشان مي‌خواهند بگويند باز هم بد است؛ اين يک رفتار غيرعقلاني  است که چيزي را که وقت ‌گفتن آن نيست، مي‌خواهند مطرح کنند؛ اين هم در شأن آقاي روحاني نيست. توکلي عنوان کرد: آقاي روحاني براي صحبت‌کردن ابزارهاي خوبي دارند؛ طبق نص قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، رئيس‌جمهور هر وقت بخواهند مي‌توانند در مجلس سخنراني کنند؛ بنابراين براي گفتن حقايق نياز نيست که وقتي نمايندگان از آقاي روحاني سؤال دارند، ايشان به گفتن حقايق بپردازند. نماينده ادوار مجلس گفت: من هم مثل آقاي روحاني معتقدم سؤال از رئيس‌جمهور در وقت مناسبي مطرح نشده، اما وقتي آقاي روحاني اين کار را نادرست مي‌دانند، نبايد خودشان با تهديد مجلس، کار نامناسبي انجام دهند. رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در پايان گفت: قانون اساسي مترقي ما، مانند قوانين اساسي خيلي از کشورهاي آزاد دنيا، حق سؤال و استيضاح براي نماينده‌ها قائل شده‌ و اين چيز عجیب‌وغریبی نيست. ممکن است در يک دوره حتي چند بار نمايندگان بخواهند از رئيس‌جمهور سؤال کنند؛ نبايد آن را تابو کنيم تا بعد از آن بترسيم. در ادبيات ما هم لفظ مسئول زيباست، زيرا به کسي اطلاق مي‌شود که مورد سؤال قرار مي‌گيرد و او بايد پاسخ دهد. اين در ذات تفکرات ديني هم وجود دارد که به صاحبان قدرت مي‌گويند مسئول و آقاي روحاني هم بايد درباره آنچه در اختيارش قرار گرفت.

 

ارسال دیدگاه شما