30 شماره آخر

  • شماره 3219 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

نگاهي به نمايشگاه «خود در ادراکی دیگر»

بیان خود

معصومه ملايي: اکسپرسیونیسم هنری، در مقام یک سبک، با سرپیچی از قراردادهای هنری دورانش به‌ وجود ‌آمد. اما اکسپرسیونیسمی که روی «بیان» تأکید می‌کند، قلمروی گسترده‌تر از تاریخ هنر ابتدای قرن بیستم دارد. توجه به نمایش هیجانات انسان که شامل خشم، ترس، اندوه، شادی و ... است در هنر همچنان دنبال شده. هنرهای تجسمی تأکیدی مضاعف بر این جلوه از هنر دارد. اکسپرسیونیسم در جایی دیگر به‌عنوان یک گرایش فلسفی سعی در تعریف هنر دارد. در این فلسفه، هنر بیانگر احساسات است. اکسپرسیونیسم درعین‌حال، روان‌شناسی تفسیر هنر نیز می‌تواند باشد. نمایش دقیق و تأثیر‌گذار بغض‌ها، گریه‌ها، خنده‌ها، حسرت‌ها، فریادها و نجواها مبنای بررسی اثر هنری است. به عبارتی درون هنرمند در هنر خود را جلوه می‌دهد. نمایش درون، فردیت هنرمند و لحن متفاوتش را عریان می‌كند.ایده اصلی نمایشگاه حاضر «بیان خود» است؛ این نقطه شروعی است برای شناخت درون فرد از طریق هنر. زمانی که همه‌چیز در حوالی «من» می‌گذرد نگاه اکسپرسیونیستی نمی‌تواند غایب باشد. بااین‌حال، همه هنرمندان این نمایشگاه اکسپرسیونیست محسوب نمی‌شوند و کارهای ایشان محدوده‌ سبک مشخصی را نمی‌پذیرند. هنرمندان به‌خاطر ارتباط خاص خود با جهان بیرون و درون، چه‌بسا چهره‌ای دیگر یا شبيه یا فضایی به‌کلی متفاوت را بازتاب درون خود ببینند. بنابراین آثار این نمایشگاه، از خودنگاره هنرمند تا سایر موضوعاتی را که بیانگر احساسات یا موقعیت یا حقیقت درونی اوست دربر می‌گیرد. این نمایشگاه می‌کوشد با مشارکت هنرمندان، امکان تازه‌ای برای راه‌یافتن به درون انسان‌ها را فراهم کند، بنابراین ما از طریق آثاری که با «خود» هنرمند پیوندی عمیق دارند با نیروی تأثیرگذار احساسات و افکار او و در نتیجه با بغض‌ها، گریه‌ها، خنده‌ها، حسرت‌ها، فریادها و نجواهای انسانی آشنا می‌شویم.
نمايشگاه «خود در ادراکی دیگر» كه دربرگيرنده آثار نقاشی و مجسمه و چیدمان است، از روز جمعه، 19 مرداد، در گالري سايه، واقع در كريمخان زند گشايش يافت و همه‌روزه از ساعت 11 الی 20 تا 31 مردادماه برگزار مي‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

نگاهي به نمايشگاه «خود در ادراکی دیگر»

بیان خود

معصومه ملايي: اکسپرسیونیسم هنری، در مقام یک سبک، با سرپیچی از قراردادهای هنری دورانش به‌ وجود ‌آمد. اما اکسپرسیونیسمی که روی «بیان» تأکید می‌کند، قلمروی گسترده‌تر از تاریخ هنر ابتدای قرن بیستم دارد. توجه به نمایش هیجانات انسان که شامل خشم، ترس، اندوه، شادی و ... است در هنر همچنان دنبال شده. هنرهای تجسمی تأکیدی مضاعف بر این جلوه از هنر دارد. اکسپرسیونیسم در جایی دیگر به‌عنوان یک گرایش فلسفی سعی در تعریف هنر دارد. در این فلسفه، هنر بیانگر احساسات است. اکسپرسیونیسم درعین‌حال، روان‌شناسی تفسیر هنر نیز می‌تواند باشد. نمایش دقیق و تأثیر‌گذار بغض‌ها، گریه‌ها، خنده‌ها، حسرت‌ها، فریادها و نجواها مبنای بررسی اثر هنری است. به عبارتی درون هنرمند در هنر خود را جلوه می‌دهد. نمایش درون، فردیت هنرمند و لحن متفاوتش را عریان می‌كند.ایده اصلی نمایشگاه حاضر «بیان خود» است؛ این نقطه شروعی است برای شناخت درون فرد از طریق هنر. زمانی که همه‌چیز در حوالی «من» می‌گذرد نگاه اکسپرسیونیستی نمی‌تواند غایب باشد. بااین‌حال، همه هنرمندان این نمایشگاه اکسپرسیونیست محسوب نمی‌شوند و کارهای ایشان محدوده‌ سبک مشخصی را نمی‌پذیرند. هنرمندان به‌خاطر ارتباط خاص خود با جهان بیرون و درون، چه‌بسا چهره‌ای دیگر یا شبيه یا فضایی به‌کلی متفاوت را بازتاب درون خود ببینند. بنابراین آثار این نمایشگاه، از خودنگاره هنرمند تا سایر موضوعاتی را که بیانگر احساسات یا موقعیت یا حقیقت درونی اوست دربر می‌گیرد. این نمایشگاه می‌کوشد با مشارکت هنرمندان، امکان تازه‌ای برای راه‌یافتن به درون انسان‌ها را فراهم کند، بنابراین ما از طریق آثاری که با «خود» هنرمند پیوندی عمیق دارند با نیروی تأثیرگذار احساسات و افکار او و در نتیجه با بغض‌ها، گریه‌ها، خنده‌ها، حسرت‌ها، فریادها و نجواهای انسانی آشنا می‌شویم.
نمايشگاه «خود در ادراکی دیگر» كه دربرگيرنده آثار نقاشی و مجسمه و چیدمان است، از روز جمعه، 19 مرداد، در گالري سايه، واقع در كريمخان زند گشايش يافت و همه‌روزه از ساعت 11 الی 20 تا 31 مردادماه برگزار مي‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما