30 شماره آخر

  • شماره 3219 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

محمود صادقی و مذاکره خزر

زینب اسماعیلی

روز گذشته فضای مجازی ایرانی پر از شایعه درباره خزر بود؛ شایعاتی که می‌خواست یک حرف را عامیانه منتقل کند «خزر را دادند، رفت».

با اینکه وزیر و معاونش بعد از هر مذاکره، توضیحاتی درباره توافق می‌دادند، متأسفانه افکار عمومی بسیار دیر به موضوع خزر حساس شدند. در دو روز گذشته یکباره همه با طرح مفاهیمی مانند منافع ملی به موضوع خزر و کنوانسیون حساسیت نشان دادند، از جمله محمود صادقی، نماینده محترم مجلس که معروف است به افشاگری. ایشان در توییتی نوشته‌اند: «مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند». اگر دیگران با اکانت‌های حقوقی و حقیقی، تأیید‌شده یا جعلی به این‌گونه توییت‌ها با محور اینکه سهم ما 50 درصد بود و دادند رفت، می‌نویسند، حرجی بر آنها نیست، اما بر نماینده مجلس قطعا می‌توان خرده گرفت.چند نکته به آقای صادقی باید بگویم: اینکه مجلس یا نماینده‌ای در جریان توافق درباره یک پهنه آبی کشور که به معنای خاک سرزمین است، بی‌اطلاع است، قطعا جای در بوق و کرنا کردن ندارد، بلکه جای سرافکندگی است.نوشته‌اند سهم از 50 درصد به 11 درصد سقوط کرده، درحالی‌که اصلا موضوع سهم در این مذاکرات به نتیجه نرسیده و هیچ امیدی به توافق به این زودی‌ها نیست. این را در تمام مصاحبه‌های ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر و نماینده ایران در مذاکرات خزر، می‌توان دید و با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است. در روزنامه «شرق»، چندین مطلب و مصاحبه دراین‌باره منتشر شده که حتی این دغدغه آقای صادقی در تیتر آمده بوده. گویا آقای صادقی و احتمالا بسیاری از نمایندگان در حد تیتر هم صفحات روزنامه‌ را نمی‌بینند. جالب اینکه با توضیحاتی که بسیاری از جمله وزارت خارجه دیروز منتشر کردند، آقای صادقی اصلاحی بر توییت خود ننوشتند. آقای صادقی، جامعه به اندازه کافی به مذاکره و توافق بدبین است، با استفاده از عباراتی مثل «پشت پرده» آن‌هم در معامله‌ای که یک سر طیف روسیه نشسته، به این فضای بیمار، دامن نزنیم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

محمود صادقی و مذاکره خزر

زینب اسماعیلی

روز گذشته فضای مجازی ایرانی پر از شایعه درباره خزر بود؛ شایعاتی که می‌خواست یک حرف را عامیانه منتقل کند «خزر را دادند، رفت».

با اینکه وزیر و معاونش بعد از هر مذاکره، توضیحاتی درباره توافق می‌دادند، متأسفانه افکار عمومی بسیار دیر به موضوع خزر حساس شدند. در دو روز گذشته یکباره همه با طرح مفاهیمی مانند منافع ملی به موضوع خزر و کنوانسیون حساسیت نشان دادند، از جمله محمود صادقی، نماینده محترم مجلس که معروف است به افشاگری. ایشان در توییتی نوشته‌اند: «مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند». اگر دیگران با اکانت‌های حقوقی و حقیقی، تأیید‌شده یا جعلی به این‌گونه توییت‌ها با محور اینکه سهم ما 50 درصد بود و دادند رفت، می‌نویسند، حرجی بر آنها نیست، اما بر نماینده مجلس قطعا می‌توان خرده گرفت.چند نکته به آقای صادقی باید بگویم: اینکه مجلس یا نماینده‌ای در جریان توافق درباره یک پهنه آبی کشور که به معنای خاک سرزمین است، بی‌اطلاع است، قطعا جای در بوق و کرنا کردن ندارد، بلکه جای سرافکندگی است.نوشته‌اند سهم از 50 درصد به 11 درصد سقوط کرده، درحالی‌که اصلا موضوع سهم در این مذاکرات به نتیجه نرسیده و هیچ امیدی به توافق به این زودی‌ها نیست. این را در تمام مصاحبه‌های ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر و نماینده ایران در مذاکرات خزر، می‌توان دید و با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است. در روزنامه «شرق»، چندین مطلب و مصاحبه دراین‌باره منتشر شده که حتی این دغدغه آقای صادقی در تیتر آمده بوده. گویا آقای صادقی و احتمالا بسیاری از نمایندگان در حد تیتر هم صفحات روزنامه‌ را نمی‌بینند. جالب اینکه با توضیحاتی که بسیاری از جمله وزارت خارجه دیروز منتشر کردند، آقای صادقی اصلاحی بر توییت خود ننوشتند. آقای صادقی، جامعه به اندازه کافی به مذاکره و توافق بدبین است، با استفاده از عباراتی مثل «پشت پرده» آن‌هم در معامله‌ای که یک سر طیف روسیه نشسته، به این فضای بیمار، دامن نزنیم.

ارسال دیدگاه شما