30 شماره آخر

  • شماره 3297 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

انهدام شبکه گسترده سرقت خودرو

شرق: اعضای شبکه گسترده سرقت خودروها با تحقیقات جامع پلیسی شناسایی و یکی بعد از دیگری دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اقدامات پلیسی برای کنترل و مراقبت نامحسوس سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، اطلاع پیدا کردند یکی از مجرمان حرفه‌ای در زمینه فروش خودروهای مسروقه به شیوه سندنمره، با تشکیل گروهی از مجرمان اقدام به سرقت خودرو در مناطق شمال شهر تهران کرده است و در ادامه با انتقال خودروهای مسروقه به مناطق غربی کشور، ارکان هویتی خودروهای مسروقه را تغییر داده و نهایتا خودروهای سند نمره‌شده را پس از انتقال به شمال غرب کشور، به وسیله گروه دیگری از همدستان خود به فروش رسانده است.
در تحقیقات معلوم شد سرکرده گروه به‌نام داوود در مرحله اول با شناسایی خودروهای تصادفی دارای خسارت سنگین اقدام به خرید آنها می‌کند و سپس سفارش سرقت خودروهای مشابه آنها را به سایر اعضای گروه می‌دهد. حلقه دوم این گروه که وظیفه سرقت خودروها برعهده آنهاست، اقدام به سرقت خودروها، عمدتا در مناطق شمال شهر تهران کرده و خودروها را به دستور سرکرده گروه به غرب کشور منتقل می‌کنند. در مرحله سوم، عضو دیگری از گروه ارکان هویتی خودرو را تغییر می‌دهد. در نهایت با تکمیل حلقه سوم و تغییر ارکان هویتی خودروهای مسروقه، خودروها برای فروش به شمال غرب کشور انتقال داده شده و در آنجا به شیوه سندنمره به فروش می‌رسند.  کارآگاهان بعد از پی‌بردن به زنجیره اقدامات این گروه از مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، با شناسایی مخفیگاه سرکرده گروه در یکی از استان‌های غرب کشور اقدام به دستگیری داوود کردند. در زمان دستگیری، یک دستگاه خودروی پژوپارس از متهم کشف و در بررسی ارکان هویتی خودرو مشخص شد این اتومبیل دارای سابقه سرقت در شهر تهران است.
متهم اصلی پرونده در تحقیقات پلیسی منکر هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه سرقت خودرو شد اما با توجه به اقدامات پلیسی کاملی که انجام شده بود، کارآگاهان در مرحله دوم اقدام به دستگیری دو متهم دیگر در این پرونده کردند که وظیفه آنها سرقت خودرو و انتقال آنها به غرب کشور بود.
با دستگیری این متهمان و در ادامه شناسایی محل نگهداری خودروهای مسروقه، تعداد 10 دستگاه از انواع خودروهای مسروقه کشف و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. در ادامه کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی با شناسایی مخفیگاه یکی دیگر از اعضای اصلی گروه در شهرستان اصفهان که وظیفه تغییر ارکان هویتی خودرو را برعهده داشت، این متهم را نیز دستگیر و به تهران منتقل کردند. در نهایت سه عضو دیگر گروه نیز در استان آذربایجان‌غربی شناسایی و دستگیر شدند که در زمان دستگیری تعداد دو دستگاه خودروی پژوپارس و زانتیا از آنها کشف و مشخص شد این خودروها نیز دارای سابقه سرقت در شهر تهران هستند. سرهنگ کارآگاه شمس‌الدین میرزکی، معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید خبر دستگیری این گروه از مجرمان حرفه‌ای در زمینه سرقت خودرو و فروش آنها به شیوه سندنمره، بیان کرد: در ادامه تحقیقات تکمیلی، تاکنون بیش از 20 دستگاه انواع خودروی مسروقه از متهمان کشف و با شناسایی صاحبان آنها، برابر روال قانونی به مال‌باختگان بازگردانده شده است و درحال‌حاضر تحقیقات برای شناسایی دیگر جرائم ارتکابی متهمان کماکان در دستور کار اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

انهدام شبکه گسترده سرقت خودرو

شرق: اعضای شبکه گسترده سرقت خودروها با تحقیقات جامع پلیسی شناسایی و یکی بعد از دیگری دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اقدامات پلیسی برای کنترل و مراقبت نامحسوس سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، اطلاع پیدا کردند یکی از مجرمان حرفه‌ای در زمینه فروش خودروهای مسروقه به شیوه سندنمره، با تشکیل گروهی از مجرمان اقدام به سرقت خودرو در مناطق شمال شهر تهران کرده است و در ادامه با انتقال خودروهای مسروقه به مناطق غربی کشور، ارکان هویتی خودروهای مسروقه را تغییر داده و نهایتا خودروهای سند نمره‌شده را پس از انتقال به شمال غرب کشور، به وسیله گروه دیگری از همدستان خود به فروش رسانده است.
در تحقیقات معلوم شد سرکرده گروه به‌نام داوود در مرحله اول با شناسایی خودروهای تصادفی دارای خسارت سنگین اقدام به خرید آنها می‌کند و سپس سفارش سرقت خودروهای مشابه آنها را به سایر اعضای گروه می‌دهد. حلقه دوم این گروه که وظیفه سرقت خودروها برعهده آنهاست، اقدام به سرقت خودروها، عمدتا در مناطق شمال شهر تهران کرده و خودروها را به دستور سرکرده گروه به غرب کشور منتقل می‌کنند. در مرحله سوم، عضو دیگری از گروه ارکان هویتی خودرو را تغییر می‌دهد. در نهایت با تکمیل حلقه سوم و تغییر ارکان هویتی خودروهای مسروقه، خودروها برای فروش به شمال غرب کشور انتقال داده شده و در آنجا به شیوه سندنمره به فروش می‌رسند.  کارآگاهان بعد از پی‌بردن به زنجیره اقدامات این گروه از مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، با شناسایی مخفیگاه سرکرده گروه در یکی از استان‌های غرب کشور اقدام به دستگیری داوود کردند. در زمان دستگیری، یک دستگاه خودروی پژوپارس از متهم کشف و در بررسی ارکان هویتی خودرو مشخص شد این اتومبیل دارای سابقه سرقت در شهر تهران است.
متهم اصلی پرونده در تحقیقات پلیسی منکر هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه سرقت خودرو شد اما با توجه به اقدامات پلیسی کاملی که انجام شده بود، کارآگاهان در مرحله دوم اقدام به دستگیری دو متهم دیگر در این پرونده کردند که وظیفه آنها سرقت خودرو و انتقال آنها به غرب کشور بود.
با دستگیری این متهمان و در ادامه شناسایی محل نگهداری خودروهای مسروقه، تعداد 10 دستگاه از انواع خودروهای مسروقه کشف و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. در ادامه کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی با شناسایی مخفیگاه یکی دیگر از اعضای اصلی گروه در شهرستان اصفهان که وظیفه تغییر ارکان هویتی خودرو را برعهده داشت، این متهم را نیز دستگیر و به تهران منتقل کردند. در نهایت سه عضو دیگر گروه نیز در استان آذربایجان‌غربی شناسایی و دستگیر شدند که در زمان دستگیری تعداد دو دستگاه خودروی پژوپارس و زانتیا از آنها کشف و مشخص شد این خودروها نیز دارای سابقه سرقت در شهر تهران هستند. سرهنگ کارآگاه شمس‌الدین میرزکی، معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید خبر دستگیری این گروه از مجرمان حرفه‌ای در زمینه سرقت خودرو و فروش آنها به شیوه سندنمره، بیان کرد: در ادامه تحقیقات تکمیلی، تاکنون بیش از 20 دستگاه انواع خودروی مسروقه از متهمان کشف و با شناسایی صاحبان آنها، برابر روال قانونی به مال‌باختگان بازگردانده شده است و درحال‌حاضر تحقیقات برای شناسایی دیگر جرائم ارتکابی متهمان کماکان در دستور کار اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما