30 شماره آخر

  • شماره 3411 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

رئيس سازمان مديريت بحران کشور:

سم‌پاشي 70 هزار هکتار از اراضي در مقابله با ملخ‌هاي صحرايي

ايرنا: رئيس سازمان مديريت بحران کشور گفت: تاکنون حدود 70 هزار هکتار از اراضي و باغات کشور در شش استان متأثر از هجوم ملخ‌هاي صحرايي با استفاده از هواپيما، سم‌پاشي هوايي و از طريق نيروي انساني سم‌پاشي زميني شده است.
اسماعيل نجار افزود: طبق آخرين اطلاعات ارزيابي‌شده دريافتي، با هجوم ملخ‌‌هاي صحرايي به ايران اين آفت تاکنون 300 هزار هکتار از اراضي و باغات شش استان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، سيستان‌و‌بلوچستان، جنوب کرمان و فارس را تحت تأثير قرار داده و آسيب‌هايي به باغ‌ها و مزارع وارد کرده است. برابر بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي کارشناسان، مشخص شد که ملخ‌هاي صحرايي که به ايران حمله کرده‌اند، به طور معمول از شمال آفريقا در مسير خود به شبه‌‌جزيره عربستان رفته و از آنجا به ايران هجوم آورده‌اند؛ هرچند که ملخ‌هايي نيز به صورت دسته‌هاي پراکنده در خود عربستان حضور دارند. رئيس سازمان مديريت بحران کشور اضافه کرد: اين ملخ‌‌ها طول پروازي زيادي دارند؛ به‌طوري‌که مي‌‌توانند در روز 200 تا 400 کيلومتر پرواز کنند که اين امر مشکلاتي را براي کانون کوبي (سم‌‌پاشي) آنها ايجاد مي‌‌کند. بر‌اساس قانون، وظايف سازمان مديريت بحران کشور در امر آمادگي، پيشگيري، مقابله و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و متأثر از حوادث طبيعي سياست‌گذاري و پشتيباني از دستگاه‌هاي اجرائي است و بنا بر ضرورت و درخواست آنها از اعتبارات ماده ١٠ و ١٢ بودجه سالانه براي آنها درخواست اعتبار مي‌کند.
نجار در پاسخ به اين سؤال که مسئول و متولي مبارزه با ملخ‌هاي صحرايي که به کشورمان حمله کرده‌اند، چه دستگاه و سازماني است؟ افزود: حفظ کشور از آفات و بيماري‌هاي قرنطينه‌اي و مبارزه با هجوم ملخ‌هاي صحرايي وظيفه ذاتي وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفظ نباتات است. رئيس سازمان مديريت بحران کشور گفت: با توجه به درخواست وزير جهاد کشاورزي از وزارت کشور و سازمان مديريت بحران کشور مبني بر هجوم ملخ‌هاي صحرايي به اراضي استان‌هاي جنوبي کشور درخواست تأمين اعتبار به مبلغ صد ميليارد ريال از سوي وزير کشور و قائم‌مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.
او يادآور شد: همچنين در سنوات اخير مبلغ 10 ميليارد ريال به منظور راه‌اندازي طرح پايش مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي و مبلغ 300 ميليارد ريال نيز از محل مواد 10 و 12 قانون بودجه نيز به منظور امحای سموم در اختيار وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفظ نباتات قرار گرفت.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

رئيس سازمان مديريت بحران کشور:

سم‌پاشي 70 هزار هکتار از اراضي در مقابله با ملخ‌هاي صحرايي

ايرنا: رئيس سازمان مديريت بحران کشور گفت: تاکنون حدود 70 هزار هکتار از اراضي و باغات کشور در شش استان متأثر از هجوم ملخ‌هاي صحرايي با استفاده از هواپيما، سم‌پاشي هوايي و از طريق نيروي انساني سم‌پاشي زميني شده است.
اسماعيل نجار افزود: طبق آخرين اطلاعات ارزيابي‌شده دريافتي، با هجوم ملخ‌‌هاي صحرايي به ايران اين آفت تاکنون 300 هزار هکتار از اراضي و باغات شش استان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، سيستان‌و‌بلوچستان، جنوب کرمان و فارس را تحت تأثير قرار داده و آسيب‌هايي به باغ‌ها و مزارع وارد کرده است. برابر بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي کارشناسان، مشخص شد که ملخ‌هاي صحرايي که به ايران حمله کرده‌اند، به طور معمول از شمال آفريقا در مسير خود به شبه‌‌جزيره عربستان رفته و از آنجا به ايران هجوم آورده‌اند؛ هرچند که ملخ‌هايي نيز به صورت دسته‌هاي پراکنده در خود عربستان حضور دارند. رئيس سازمان مديريت بحران کشور اضافه کرد: اين ملخ‌‌ها طول پروازي زيادي دارند؛ به‌طوري‌که مي‌‌توانند در روز 200 تا 400 کيلومتر پرواز کنند که اين امر مشکلاتي را براي کانون کوبي (سم‌‌پاشي) آنها ايجاد مي‌‌کند. بر‌اساس قانون، وظايف سازمان مديريت بحران کشور در امر آمادگي، پيشگيري، مقابله و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و متأثر از حوادث طبيعي سياست‌گذاري و پشتيباني از دستگاه‌هاي اجرائي است و بنا بر ضرورت و درخواست آنها از اعتبارات ماده ١٠ و ١٢ بودجه سالانه براي آنها درخواست اعتبار مي‌کند.
نجار در پاسخ به اين سؤال که مسئول و متولي مبارزه با ملخ‌هاي صحرايي که به کشورمان حمله کرده‌اند، چه دستگاه و سازماني است؟ افزود: حفظ کشور از آفات و بيماري‌هاي قرنطينه‌اي و مبارزه با هجوم ملخ‌هاي صحرايي وظيفه ذاتي وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفظ نباتات است. رئيس سازمان مديريت بحران کشور گفت: با توجه به درخواست وزير جهاد کشاورزي از وزارت کشور و سازمان مديريت بحران کشور مبني بر هجوم ملخ‌هاي صحرايي به اراضي استان‌هاي جنوبي کشور درخواست تأمين اعتبار به مبلغ صد ميليارد ريال از سوي وزير کشور و قائم‌مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.
او يادآور شد: همچنين در سنوات اخير مبلغ 10 ميليارد ريال به منظور راه‌اندازي طرح پايش مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي و مبلغ 300 ميليارد ريال نيز از محل مواد 10 و 12 قانون بودجه نيز به منظور امحای سموم در اختيار وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفظ نباتات قرار گرفت.

ارسال دیدگاه شما