30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

پیام‌های اینستاگرامی به آدم‌ربایی ختم شد

شرق: پرونده پسری که قصد ربودن و آزار و اذیت یکی از دختران اینستاگرامی را داشت، برای محاکمه به دادگاه رفت.
به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش دختر 22ساله‌ای به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و از آدم‌ربایی ناموفق خبر داد. او به بازپرس جنایی گفت: من در اینستاگرام فعالیت اقتصادی دارم و به‌دلیل تعداد فالوئرهای زیادی که دارم، می‌توانم آگهی بگیرم. چند روز پیش مردی به من پیام داد که می‌خواهد کالایش را در پیجم تبلیغ کند. من هم قیمت‌ها را برای او ارسال کردم و قرار شد در جلسه حضوری با هم صحبت کنیم. او اصرار داشت هر‌چه زودتر همدیگر را ببینیم و درباره کار صحبت کنیم. آن روز من تهران نبودم و برای کاری به کرج رفته بودم. به او گفتم اگر اصرار دارد، می‌تواند خودش دنبالم بیاید و من را به تهران بیاورد. آن مرد هم قبول کرد و به کرج آمد. در راه با هم صحبت کردیم اما در بخشی از مسیر متوجه شدم او از مسیر اصلی خارج شده است. او گفت ویلای یکی از دوستانش در آن نزدیکی است و حالا که آنجا هستیم، می‌توانیم سری هم به او بزنیم.‌
شاکی ادامه داد: آن موقع بود که فهمیدم آن مرد چه خیالی در سر دارد. برای همین از او خواستم توقف کند، ‌اما او به شوخی و خنده با درخواستم مخالفت کرد و به راهش ادامه داد. به‌همین‌دلیل شروع به دادوفریاد کردم. او برایم چاقو کشید. من هم در را باز کردم و گفتم یا ماشین را متوقف می‌کند یا خود را بیرون می‌اندازم. در نهایت وقتی دید حریف من نمی‌شود، مجبور به توقف شد و من هم فوری پیاده شدم اما او اجازه نداد موبایل و کیفم را بردارم.
با طرح این شکایت تحقیقات برای شناسایی مرد جوان آغاز شد و پس از  مدت کوتاهی با توجه به سرنخ‌هایی که وجود داشت، متهم دستگیر و با تأیید گفته‌های دختر جوان، مدعی شد وسوسه شده بود اما قصد آدم‌ربایی نداشت و فکر نمی‌کرد شاکی چنین رفتاری کند. متهم همچنین ادعا کرد قصد چاقو‌زدن هم نداشت و وقتی شاکی شروع به داد‌و‌فریاد کرد، چاقو درآورد تا شاید بترسد و آرام شود.
متهم گفت: زمانی که دیدم شاکی آرام نمی‌شود، داشتم به کنار جاده می‌رفتم تا توقف کنم اما این دختر قبل از آنکه ماشین را نگه دارم خودش را پایین انداخت و من هم که ترسیده بودم، به راهم ادامه دادم.
این متهم درباره وسایل دختر جوان نیز گفت: گوشی موبایل شاکی را از ماشین بیرون پرت کردم اما بقیه وسایلش در خانه است.
این در حالی بود که دختر جوان ادعا می‌کرد عطری در کیفش داشت که قیمت آن هشت میلیون تومان بود. پس از آن مشخص شد متهم نیمی از عطر گران‌قیمت شاکی را مصرف کرده است. در نهایت بازپرس جنایی قرار مجرمیت متهم را به اتهام آدم‌ربایی و سرقت صادر کرد و پرونده با کیفر‌خواستی در‌این‌باره به دادگاه ارسال شد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

پیام‌های اینستاگرامی به آدم‌ربایی ختم شد

شرق: پرونده پسری که قصد ربودن و آزار و اذیت یکی از دختران اینستاگرامی را داشت، برای محاکمه به دادگاه رفت.
به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش دختر 22ساله‌ای به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و از آدم‌ربایی ناموفق خبر داد. او به بازپرس جنایی گفت: من در اینستاگرام فعالیت اقتصادی دارم و به‌دلیل تعداد فالوئرهای زیادی که دارم، می‌توانم آگهی بگیرم. چند روز پیش مردی به من پیام داد که می‌خواهد کالایش را در پیجم تبلیغ کند. من هم قیمت‌ها را برای او ارسال کردم و قرار شد در جلسه حضوری با هم صحبت کنیم. او اصرار داشت هر‌چه زودتر همدیگر را ببینیم و درباره کار صحبت کنیم. آن روز من تهران نبودم و برای کاری به کرج رفته بودم. به او گفتم اگر اصرار دارد، می‌تواند خودش دنبالم بیاید و من را به تهران بیاورد. آن مرد هم قبول کرد و به کرج آمد. در راه با هم صحبت کردیم اما در بخشی از مسیر متوجه شدم او از مسیر اصلی خارج شده است. او گفت ویلای یکی از دوستانش در آن نزدیکی است و حالا که آنجا هستیم، می‌توانیم سری هم به او بزنیم.‌
شاکی ادامه داد: آن موقع بود که فهمیدم آن مرد چه خیالی در سر دارد. برای همین از او خواستم توقف کند، ‌اما او به شوخی و خنده با درخواستم مخالفت کرد و به راهش ادامه داد. به‌همین‌دلیل شروع به دادوفریاد کردم. او برایم چاقو کشید. من هم در را باز کردم و گفتم یا ماشین را متوقف می‌کند یا خود را بیرون می‌اندازم. در نهایت وقتی دید حریف من نمی‌شود، مجبور به توقف شد و من هم فوری پیاده شدم اما او اجازه نداد موبایل و کیفم را بردارم.
با طرح این شکایت تحقیقات برای شناسایی مرد جوان آغاز شد و پس از  مدت کوتاهی با توجه به سرنخ‌هایی که وجود داشت، متهم دستگیر و با تأیید گفته‌های دختر جوان، مدعی شد وسوسه شده بود اما قصد آدم‌ربایی نداشت و فکر نمی‌کرد شاکی چنین رفتاری کند. متهم همچنین ادعا کرد قصد چاقو‌زدن هم نداشت و وقتی شاکی شروع به داد‌و‌فریاد کرد، چاقو درآورد تا شاید بترسد و آرام شود.
متهم گفت: زمانی که دیدم شاکی آرام نمی‌شود، داشتم به کنار جاده می‌رفتم تا توقف کنم اما این دختر قبل از آنکه ماشین را نگه دارم خودش را پایین انداخت و من هم که ترسیده بودم، به راهم ادامه دادم.
این متهم درباره وسایل دختر جوان نیز گفت: گوشی موبایل شاکی را از ماشین بیرون پرت کردم اما بقیه وسایلش در خانه است.
این در حالی بود که دختر جوان ادعا می‌کرد عطری در کیفش داشت که قیمت آن هشت میلیون تومان بود. پس از آن مشخص شد متهم نیمی از عطر گران‌قیمت شاکی را مصرف کرده است. در نهایت بازپرس جنایی قرار مجرمیت متهم را به اتهام آدم‌ربایی و سرقت صادر کرد و پرونده با کیفر‌خواستی در‌این‌باره به دادگاه ارسال شد.

ارسال دیدگاه شما