30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

الو شرق 88640260

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

  • بيمه در خدمت بيماران يا بيماران در خدمت بيمه؟ دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي نزد پزشكان هيچ منزلت و ارزشي ندارد. بيمه‌شدگان هر ماه خواسته يا ناخواسته مجبورند مبالغ تعيين‌شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي را بپردازند، اما هنگام بيماري دفترچه‌ها ارزش چنداني ندارند!

از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي

  1. سد معبر در پیاده‌روهای تجریش: عده‌ای در پیاده‌روهای کم‌عرض تجریش بساط می‌کنند و مانع رفت‌و‌آمد آسان عابران می‌شوند. چرا شهردار منطقه یک از رسیدگی به این موضوع خودداری می‌کند؟

یک مخاطب

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

الو شرق 88640260

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

  • بيمه در خدمت بيماران يا بيماران در خدمت بيمه؟ دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي نزد پزشكان هيچ منزلت و ارزشي ندارد. بيمه‌شدگان هر ماه خواسته يا ناخواسته مجبورند مبالغ تعيين‌شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي را بپردازند، اما هنگام بيماري دفترچه‌ها ارزش چنداني ندارند!

از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي

  1. سد معبر در پیاده‌روهای تجریش: عده‌ای در پیاده‌روهای کم‌عرض تجریش بساط می‌کنند و مانع رفت‌و‌آمد آسان عابران می‌شوند. چرا شهردار منطقه یک از رسیدگی به این موضوع خودداری می‌کند؟

یک مخاطب

ارسال دیدگاه شما