30 شماره آخر

  • شماره 3546 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

خانه‌های سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری در انتظار اقدام شهرداری

شرق:‌ احمد مسجدجامعی، نماینده کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، در مراسم تجلیل از حافظان بناهای تاریخی تهران در منطقه 12 در جمع معماران، شهرسازان و مدیران شهری گفت: مشکل این مناطق خالی‌شدن آن از زندگی است به نحوی که در بخش‏هایی زندگی جریان پیدا نمی‌کند، لبه‌ها در تجارت و خدمات فعال است ولی وقتی به عمق می‌رویم خانه‏ها به انبار، خوابگاه و مسافرخانه تبدیل شده است و ساختن یکی، دو مکان جدید یا بازسازی برخی خانه‌های تاریخی به تنهایی کافی نیست.
این مراسم در خانه مدرس برگزار شد و مسجدجامعی به همین مناسبت از یک عبارت تاریخی مدرس یاد کرد: «بلدیه استبداد در برابر بلدیه مشروطه». این تعبیر را مدرس زمانی به کار گرفت که عوامل رضاخان کم‌کم بر امور شهری مسلط می‌شدند و سال‌ها گذشت تا همه ببینند و به معنای این حرف پی ببرند؛ زمانی که قانون بلدیه انتخاب شهردار را از نمایندگان مردم گرفت.
مسجدجامعی در ادامه اظهار كرد: در شهر تهران باید نمونه‌هایی از خانه‌های پدری و نیاکان اعم از سیاست‌مدار و بازرگان و مراجع ماندگار باشد تا با سبک معماری و شیوه زندگی آنها بیشتر آشنا شویم و به قول قدما «خانه و میراث پدری را گم نکنیم». وی بیان كرد: در دو دوره پیش‌تر شورای شهر مصوبه‌ای داشتیم که خانه سیدعبدالله بهبهانی در سرپولک تملک و بازسازی شود و در اختیار شهر قرار گیرد. در سال اول شورای پیش که ریاست شورا را عهده‌دار بودم تصویب شد که خانه‏های سیدحسن مدرس و شیخ فضل‌الله نوری تملک، حفظ و بهره‌برداری شود. در آن دوره شهرداری اقدامی نکرد. ولی خانه مدرس به همت بخش خصوصی تملک و بازسازی شد و اکنون یک پایگاه میراثی و قرآنی است اما متأسفانه درباره خانه‌های سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری شهرداری اقدامی نکرد نه آن دوره‌ها و نه پس از آن. هر سه بنا در منطقه 12 واقع شده، امسال درباره اجرای هر دو مصوبه پیشین تذکر دادم و اکنون نیز از شهردار محترم می‌خواهم توفیقی را که دیگران از دست دادند ایشان درک کنند.
مسجدجامعی در پایان افزود: عودلاجان در واقع برگرفته از «او» به معنای آب است به قرینه سرچشمه که در کنار آن قرار دارد و امیدوارم قلب تهران یعنی همین منطقه 12، همچنان سرچشمه بالندگی زندگی و قلب تپنده تهران باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

خانه‌های سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری در انتظار اقدام شهرداری

شرق:‌ احمد مسجدجامعی، نماینده کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، در مراسم تجلیل از حافظان بناهای تاریخی تهران در منطقه 12 در جمع معماران، شهرسازان و مدیران شهری گفت: مشکل این مناطق خالی‌شدن آن از زندگی است به نحوی که در بخش‏هایی زندگی جریان پیدا نمی‌کند، لبه‌ها در تجارت و خدمات فعال است ولی وقتی به عمق می‌رویم خانه‏ها به انبار، خوابگاه و مسافرخانه تبدیل شده است و ساختن یکی، دو مکان جدید یا بازسازی برخی خانه‌های تاریخی به تنهایی کافی نیست.
این مراسم در خانه مدرس برگزار شد و مسجدجامعی به همین مناسبت از یک عبارت تاریخی مدرس یاد کرد: «بلدیه استبداد در برابر بلدیه مشروطه». این تعبیر را مدرس زمانی به کار گرفت که عوامل رضاخان کم‌کم بر امور شهری مسلط می‌شدند و سال‌ها گذشت تا همه ببینند و به معنای این حرف پی ببرند؛ زمانی که قانون بلدیه انتخاب شهردار را از نمایندگان مردم گرفت.
مسجدجامعی در ادامه اظهار كرد: در شهر تهران باید نمونه‌هایی از خانه‌های پدری و نیاکان اعم از سیاست‌مدار و بازرگان و مراجع ماندگار باشد تا با سبک معماری و شیوه زندگی آنها بیشتر آشنا شویم و به قول قدما «خانه و میراث پدری را گم نکنیم». وی بیان كرد: در دو دوره پیش‌تر شورای شهر مصوبه‌ای داشتیم که خانه سیدعبدالله بهبهانی در سرپولک تملک و بازسازی شود و در اختیار شهر قرار گیرد. در سال اول شورای پیش که ریاست شورا را عهده‌دار بودم تصویب شد که خانه‏های سیدحسن مدرس و شیخ فضل‌الله نوری تملک، حفظ و بهره‌برداری شود. در آن دوره شهرداری اقدامی نکرد. ولی خانه مدرس به همت بخش خصوصی تملک و بازسازی شد و اکنون یک پایگاه میراثی و قرآنی است اما متأسفانه درباره خانه‌های سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری شهرداری اقدامی نکرد نه آن دوره‌ها و نه پس از آن. هر سه بنا در منطقه 12 واقع شده، امسال درباره اجرای هر دو مصوبه پیشین تذکر دادم و اکنون نیز از شهردار محترم می‌خواهم توفیقی را که دیگران از دست دادند ایشان درک کنند.
مسجدجامعی در پایان افزود: عودلاجان در واقع برگرفته از «او» به معنای آب است به قرینه سرچشمه که در کنار آن قرار دارد و امیدوارم قلب تهران یعنی همین منطقه 12، همچنان سرچشمه بالندگی زندگی و قلب تپنده تهران باشد.

 

ارسال دیدگاه شما