30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تهديد و اخاذي در شبکه‌هاي اجتماعي

شرق: مردي که با ريختن طرح دوستي با زني در واتس‌اپ او را به انتشار عکس‌هايش تهديد کرده بود دستگير شد.  زني ۳۰ساله به پليس فتاي تهران مراجعه کرد و گفت: در شبکه اجتماعي واتس‌اپ فعاليت دارم و با ايجاد صفحه‌اي لوازم بهداشتي مي‌فروشم. مدتي قبل با مرد جواني که خود را خريدار اجناس معرفي کرد آشنا شدم. او مدتي از من خريد مي‌کرد و از مشتريان خوش‌حساب و ثابت بود تا اينکه بين ما علاقه‌مندي ايجاد و ارتباط کاري ما به ارتباط عاطفي تبديل شد. آن با پيشنهاد ازدواج توانست اعتماد مرا جلب کند. در مدت آشنايي من به اشتباه و از روي حسن اعتماد برخي از تصاوير شخصي و خصوصي‌ام را برايش فرستادم ولي نمي‌دانستم پشت اين چهره فردي دروغگو وجود دارد و او به قصد سوءاستفاده از من طرح دوستي را ريخته است.
شاکي در ادامه گفت: ما بعد از گذشت مدتي با هم دچار اختلاف شديم و تازه فهميدم که با هم فاصله فرهنگي و فکري زيادي داريم تا اينکه فهميدم عشق و علاقه او ظاهري است. آن مرد با ارسال چند عکس خصوصي‌ام از من درخواست پول کرد و چهره اصلي او برايم نمايان شد. در ابتدا نپذيرفتم و از او خواستم ديگر رابطه کاري و عاطفي را با هم قطع کنيم اما او تهديد به انتشار تصاويرم در شبکه‌هاي اجتماعي کرد من هم چون در اين محيط فعاليت مي‌کردم و داراي اعتبار بودم، نگراني زيادي برايم درست شد که مبادا با اين حرکت متهم باعث هتک حيثيت و لطمه به اعتبار و آبرويم شود.رسيدگي به پرونده با هماهنگي دادسراي مبارزه با جرائم رايانه‌اي در دستور کار مهندسان پليس فتا قرار گرفت. تيمي از کارشناسان پليس تحقيقات خود را آغاز كردند و متهم را که مردي ۲۸ساله بود، شناسايي و به پليس فتا احضار کردند. متهم با قرارگرفتن در برابر ادله‌هاي پليس لب به اعتراف گشود و گفت: وقتي فهميدم شاکي فعاليت خوبي دارد و اعتبار بالايي در بين مخاطبانش دارد با او در پوشش خريدار ارتباط گرفتم، پس از مدتي ارتباط کاري توانستم ارتباط عاطفي با او برقرار کنم، با گذشت مدتي توانستم تعدادي عکس شخصي از او بگيرم و سپس اقدام به تهديد و اخاذي از وي کردم، اما از کارم بسيار پشيمانم و درخواست بخشش دارم.به گفته سرهنگ تورج کاظمي رئيس پليس فتاي تهران بزرگ اين پرونده پس از تکميل به همراه طرفين به دادسراي مبارزه با جرائم رايانه‌اي ارسال شد. 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

تهديد و اخاذي در شبکه‌هاي اجتماعي

شرق: مردي که با ريختن طرح دوستي با زني در واتس‌اپ او را به انتشار عکس‌هايش تهديد کرده بود دستگير شد.  زني ۳۰ساله به پليس فتاي تهران مراجعه کرد و گفت: در شبکه اجتماعي واتس‌اپ فعاليت دارم و با ايجاد صفحه‌اي لوازم بهداشتي مي‌فروشم. مدتي قبل با مرد جواني که خود را خريدار اجناس معرفي کرد آشنا شدم. او مدتي از من خريد مي‌کرد و از مشتريان خوش‌حساب و ثابت بود تا اينکه بين ما علاقه‌مندي ايجاد و ارتباط کاري ما به ارتباط عاطفي تبديل شد. آن با پيشنهاد ازدواج توانست اعتماد مرا جلب کند. در مدت آشنايي من به اشتباه و از روي حسن اعتماد برخي از تصاوير شخصي و خصوصي‌ام را برايش فرستادم ولي نمي‌دانستم پشت اين چهره فردي دروغگو وجود دارد و او به قصد سوءاستفاده از من طرح دوستي را ريخته است.
شاکي در ادامه گفت: ما بعد از گذشت مدتي با هم دچار اختلاف شديم و تازه فهميدم که با هم فاصله فرهنگي و فکري زيادي داريم تا اينکه فهميدم عشق و علاقه او ظاهري است. آن مرد با ارسال چند عکس خصوصي‌ام از من درخواست پول کرد و چهره اصلي او برايم نمايان شد. در ابتدا نپذيرفتم و از او خواستم ديگر رابطه کاري و عاطفي را با هم قطع کنيم اما او تهديد به انتشار تصاويرم در شبکه‌هاي اجتماعي کرد من هم چون در اين محيط فعاليت مي‌کردم و داراي اعتبار بودم، نگراني زيادي برايم درست شد که مبادا با اين حرکت متهم باعث هتک حيثيت و لطمه به اعتبار و آبرويم شود.رسيدگي به پرونده با هماهنگي دادسراي مبارزه با جرائم رايانه‌اي در دستور کار مهندسان پليس فتا قرار گرفت. تيمي از کارشناسان پليس تحقيقات خود را آغاز كردند و متهم را که مردي ۲۸ساله بود، شناسايي و به پليس فتا احضار کردند. متهم با قرارگرفتن در برابر ادله‌هاي پليس لب به اعتراف گشود و گفت: وقتي فهميدم شاکي فعاليت خوبي دارد و اعتبار بالايي در بين مخاطبانش دارد با او در پوشش خريدار ارتباط گرفتم، پس از مدتي ارتباط کاري توانستم ارتباط عاطفي با او برقرار کنم، با گذشت مدتي توانستم تعدادي عکس شخصي از او بگيرم و سپس اقدام به تهديد و اخاذي از وي کردم، اما از کارم بسيار پشيمانم و درخواست بخشش دارم.به گفته سرهنگ تورج کاظمي رئيس پليس فتاي تهران بزرگ اين پرونده پس از تکميل به همراه طرفين به دادسراي مبارزه با جرائم رايانه‌اي ارسال شد. 

 

ارسال دیدگاه شما