30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

ظريف: صبر راهبردي ايران در قبال اروپا به پايان رسيد

نشست کميسيون مشترک جمهوري اسلامي و آفريقاي جنوبي در تهران برگزار شد. اين چهاردهمين نشست کميسيون مشترک دو کشور بود که در آن وزير خارجه ايران و وزير روابط و همکاري‌هاي بين‌المللي آفريقاي جنوبي در آن سخنراني کردند. ديروز محمدجواد ظريف در اين نشست از پايان صبر راهبردي ايران در قبال اروپا صحبت کرد. به گزارش «ايسنا»، وزير خارجه ابتدا در اين نشست به روابط خوب سياسي و ديدگاه‌هاي مشترک دو کشور در بسياري از موضوعات منطقه‌اي و بين‌المللي، از جمله در مورد مسئله فلسطين، حقوق بشر، ضرورت بازنگري در ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت، مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي، استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي و همکاري‌هاي جنوب- جنوب و همکاري در سازمان‌هاي بين‌المللي و تلاش‌هاي ارزشمند دو کشور براي صلح و ثبات جهاني اشاره کرد.ظريف همچنين ابراز اميدواري کرد با حضور فعال بخش‌هاي دولتي و خصوصي، روابط اقتصادي و تجاري، فني و علمي ميان دو کشور تقويت شده و دستاوردهاي خوبي در جهت توسعه روابط محقق شود.وزير امور خارجه ايران همچنين با اشاره به مذاکرات پيچيده و حساس هسته‌اي کشورمان و گروه 1+5، خروج آمريکا از اين توافق را نقض صريح قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت و برخلاف خواست و اراده تمامي اعضاي ملل متحد دانست که نظام عدم اشاعه و ديپلماسي چندجانبه را تضعيف کرده است.ظريف با تشريح پايبندي ايران به تعهدات خود وفق برجام تا يک سال پس از خروج آمريکا از برجام و فرصت‌دادن ايران به اروپا براي عمل به تعهدات خود براي جبران اين خروج تأکيد کرد: متأسفانه شاهد اقدام مؤثري نبوديم و اروپا نشان داد از اجراي تعهداتش ناتوان است. ازاين‌رو صبر راهبردي ايران به پايان رسيد و دقيقا بر اساس مفاد برجام و با استناد به بند 26 و 36 آن اجراي بخشي از تعهدات خود را در سه گام به صورت کاملا قانوني متوقف کرد و در صورت عدم بازگشت توازن به اجراي تعهدات از سوي طرف‌ها، ساير اقدامات لازم در گام‌هاي بعدي نيز محقق خواهد شد. وزير خارجه ديدگاه جمهوري اسلامي ايران درخصوص امنيت منطقه خليج‌فارس و طرح پيشنهادي رئيس‌جمهور ايران موسوم به پويش صلح هرمز و دعوت رئيس‌جمهور از کشورهاي منطقه براي پيوستن به ائتلاف اميد را تشريح کرد. از سوي ديگر در اين ديدار وزير روابط و همکاري‌هاي بين‌المللي آفريقاي جنوبي نيز با يادآوري حمايت‌هاي ارزشمند و قابل تقدير ايران از مبارزات مردم کشورش در مقابله با رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي، ديدگاه کشورش درخصوص مخالفت با يک‌جانبه‌گرايي، به‌رسميت‌شناختن حق کشورها در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، مخالفت با تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه کشورمان و همچنين استمرار همکاري‌هاي دو کشور در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، علمي و انرژي‌هاي تجديدپذير را مورد تأکيد قرار داد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

ظريف: صبر راهبردي ايران در قبال اروپا به پايان رسيد

نشست کميسيون مشترک جمهوري اسلامي و آفريقاي جنوبي در تهران برگزار شد. اين چهاردهمين نشست کميسيون مشترک دو کشور بود که در آن وزير خارجه ايران و وزير روابط و همکاري‌هاي بين‌المللي آفريقاي جنوبي در آن سخنراني کردند. ديروز محمدجواد ظريف در اين نشست از پايان صبر راهبردي ايران در قبال اروپا صحبت کرد. به گزارش «ايسنا»، وزير خارجه ابتدا در اين نشست به روابط خوب سياسي و ديدگاه‌هاي مشترک دو کشور در بسياري از موضوعات منطقه‌اي و بين‌المللي، از جمله در مورد مسئله فلسطين، حقوق بشر، ضرورت بازنگري در ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت، مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي، استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي و همکاري‌هاي جنوب- جنوب و همکاري در سازمان‌هاي بين‌المللي و تلاش‌هاي ارزشمند دو کشور براي صلح و ثبات جهاني اشاره کرد.ظريف همچنين ابراز اميدواري کرد با حضور فعال بخش‌هاي دولتي و خصوصي، روابط اقتصادي و تجاري، فني و علمي ميان دو کشور تقويت شده و دستاوردهاي خوبي در جهت توسعه روابط محقق شود.وزير امور خارجه ايران همچنين با اشاره به مذاکرات پيچيده و حساس هسته‌اي کشورمان و گروه 1+5، خروج آمريکا از اين توافق را نقض صريح قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت و برخلاف خواست و اراده تمامي اعضاي ملل متحد دانست که نظام عدم اشاعه و ديپلماسي چندجانبه را تضعيف کرده است.ظريف با تشريح پايبندي ايران به تعهدات خود وفق برجام تا يک سال پس از خروج آمريکا از برجام و فرصت‌دادن ايران به اروپا براي عمل به تعهدات خود براي جبران اين خروج تأکيد کرد: متأسفانه شاهد اقدام مؤثري نبوديم و اروپا نشان داد از اجراي تعهداتش ناتوان است. ازاين‌رو صبر راهبردي ايران به پايان رسيد و دقيقا بر اساس مفاد برجام و با استناد به بند 26 و 36 آن اجراي بخشي از تعهدات خود را در سه گام به صورت کاملا قانوني متوقف کرد و در صورت عدم بازگشت توازن به اجراي تعهدات از سوي طرف‌ها، ساير اقدامات لازم در گام‌هاي بعدي نيز محقق خواهد شد. وزير خارجه ديدگاه جمهوري اسلامي ايران درخصوص امنيت منطقه خليج‌فارس و طرح پيشنهادي رئيس‌جمهور ايران موسوم به پويش صلح هرمز و دعوت رئيس‌جمهور از کشورهاي منطقه براي پيوستن به ائتلاف اميد را تشريح کرد. از سوي ديگر در اين ديدار وزير روابط و همکاري‌هاي بين‌المللي آفريقاي جنوبي نيز با يادآوري حمايت‌هاي ارزشمند و قابل تقدير ايران از مبارزات مردم کشورش در مقابله با رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي، ديدگاه کشورش درخصوص مخالفت با يک‌جانبه‌گرايي، به‌رسميت‌شناختن حق کشورها در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، مخالفت با تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه کشورمان و همچنين استمرار همکاري‌هاي دو کشور در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، علمي و انرژي‌هاي تجديدپذير را مورد تأکيد قرار داد.

ارسال دیدگاه شما