30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مسئول توقف پروازها کيست؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون هواپيمايي کشوري، در شرايط امنيتي و نظامي، اداره کل هواپيمايی کشوري (سازمان هواپيمايي کشوري) با تصويب هيئت وزيران و دولت مي‌تواند بخشي يا همه منطقه پروازي را محدود يا تحت شرايط خاصي نمايد. به گزارش مهر، در اين ماده آمده است: در شرايط امنيتي و نظامي، اداره کل هواپيماي کشوري با تصويب هيئت وزيران دولت مي‌تواند بخشي يا همه منطقه پروازي را محدود يا تحت شرايط خاصي کند.
تقاضاي لغو پرواز نداشتيم
وزير راه و شهرسازي، با بيان اينکه قطعا با متخلفان سانحه هوايي اخير برخورد خواهد شد، گفت: نهادي که بايد اعلام مي‌کرد پروازها بايد در آن زمان متوقف شود، چنين تقاضايي را مطرح نکرد. به گزارش خانه ملت، محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي گفت: جلسات کميته بررسي سانحه با حضور کارشناسان مربوطه از دستگاه‌هاي متخلف و کارشناسان کشور اوکراين به عنوان صاحب هواپيما در حال برگزاري است. در اين کميته همه موارد به صورت دقيق بررسي خواهد شد، از اين‌رو کار به صورت حرفه‌اي و قانوني انجام خواهد شد.اسلامي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چه نهادي بايد در زمان بحران اقدام به لغو پروازهاي هوايي در کشور کند، گفت: مسئول لغو پروازها وزارت راه نيست و نهادي که بايد اعلام مي‌کرد پروازها بايد در آن زمان متوقف شود، چنين تقاضايي را مطرح نکرد.وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه قطعا با متخلفان سانحه هوايي اخير برخورد خواهد شد، افزود: يقينا هر فردي که تخلف کرده باشد، بايد برکنار شود.‌
تعيين تکليف حادثه‌ديدگان هواپيماي اوکرايني از سوي دولت
رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به سقوط هواپيماي اوکرايني با ۱۷۶ مسافر گفت: اگر اين حادثه به طور تصادفي و اتفاقي پيش آمده بود، طبيعي است که شرکت‌هاي بيمه، ديه مسافران را پرداخت کنند اما با توجه به خاص‌بودن اين حادثه، بايد ارزش فوتي و ديه مسافران در قالب ضوابط مشخصي تعريف و پرداخت شود. به گزارش مهر، غلامرضا سليماني با بيان اينکه حادثه‌ديدگان و کشته‌شدگان کرمان تحت پوشش بيمه قرار نداشتند، گفت: سه ميليار دتومان به عنوان کمک در اختيار استانداري کرمان قرار گرفت تا به خانواده اين افراد اختصاص يابد. سليماني افزود: سه ميليارد تومان در قالب هديه به استانداري کرمان اختصاص داده شده است تا  به خانواده کشته‌شدگان و مجروحان اين حادثه کمک شود. رئيس کل بيمه مرکزي يادآور شد: هماهنگي‌هاي لازم با استانداري به عمل آمده تا بتوان اين مبلغ را در اختيار مصدومان و خانواده فوت‌شدگان قرار داد که اين فقط يک مسئوليت اجتماعي است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

مسئول توقف پروازها کيست؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون هواپيمايي کشوري، در شرايط امنيتي و نظامي، اداره کل هواپيمايی کشوري (سازمان هواپيمايي کشوري) با تصويب هيئت وزيران و دولت مي‌تواند بخشي يا همه منطقه پروازي را محدود يا تحت شرايط خاصي نمايد. به گزارش مهر، در اين ماده آمده است: در شرايط امنيتي و نظامي، اداره کل هواپيماي کشوري با تصويب هيئت وزيران دولت مي‌تواند بخشي يا همه منطقه پروازي را محدود يا تحت شرايط خاصي کند.
تقاضاي لغو پرواز نداشتيم
وزير راه و شهرسازي، با بيان اينکه قطعا با متخلفان سانحه هوايي اخير برخورد خواهد شد، گفت: نهادي که بايد اعلام مي‌کرد پروازها بايد در آن زمان متوقف شود، چنين تقاضايي را مطرح نکرد. به گزارش خانه ملت، محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي گفت: جلسات کميته بررسي سانحه با حضور کارشناسان مربوطه از دستگاه‌هاي متخلف و کارشناسان کشور اوکراين به عنوان صاحب هواپيما در حال برگزاري است. در اين کميته همه موارد به صورت دقيق بررسي خواهد شد، از اين‌رو کار به صورت حرفه‌اي و قانوني انجام خواهد شد.اسلامي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چه نهادي بايد در زمان بحران اقدام به لغو پروازهاي هوايي در کشور کند، گفت: مسئول لغو پروازها وزارت راه نيست و نهادي که بايد اعلام مي‌کرد پروازها بايد در آن زمان متوقف شود، چنين تقاضايي را مطرح نکرد.وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه قطعا با متخلفان سانحه هوايي اخير برخورد خواهد شد، افزود: يقينا هر فردي که تخلف کرده باشد، بايد برکنار شود.‌
تعيين تکليف حادثه‌ديدگان هواپيماي اوکرايني از سوي دولت
رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به سقوط هواپيماي اوکرايني با ۱۷۶ مسافر گفت: اگر اين حادثه به طور تصادفي و اتفاقي پيش آمده بود، طبيعي است که شرکت‌هاي بيمه، ديه مسافران را پرداخت کنند اما با توجه به خاص‌بودن اين حادثه، بايد ارزش فوتي و ديه مسافران در قالب ضوابط مشخصي تعريف و پرداخت شود. به گزارش مهر، غلامرضا سليماني با بيان اينکه حادثه‌ديدگان و کشته‌شدگان کرمان تحت پوشش بيمه قرار نداشتند، گفت: سه ميليار دتومان به عنوان کمک در اختيار استانداري کرمان قرار گرفت تا به خانواده اين افراد اختصاص يابد. سليماني افزود: سه ميليارد تومان در قالب هديه به استانداري کرمان اختصاص داده شده است تا  به خانواده کشته‌شدگان و مجروحان اين حادثه کمک شود. رئيس کل بيمه مرکزي يادآور شد: هماهنگي‌هاي لازم با استانداري به عمل آمده تا بتوان اين مبلغ را در اختيار مصدومان و خانواده فوت‌شدگان قرار داد که اين فقط يک مسئوليت اجتماعي است.

 

ارسال دیدگاه شما