30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

فاز اصلي حمله ملخ‌هاي صحرايي به کشور اوايل بهمن رخ مي‌دهد

سخنگوي سازمان حفظ نباتات با بيان اينکه تاکنون برای پنج‌هزار و ۵۰۰ هکتار مبارزه با ملخ صحرايي انجام شده است، گفت: فاز اصلي حمله ملخ‌ها به کشور از اواخر دي و اوايل بهمن‌ماه آغاز مي‌شود. محمدرضا مير در گفت‌وگو با مهر گفت: پيش‌بيني مي‌شود در فاز جديد نياز به مبارزه در سطح ۸۰۰ هزار تا يک ميليون هکتار باشد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

فاز اصلي حمله ملخ‌هاي صحرايي به کشور اوايل بهمن رخ مي‌دهد

سخنگوي سازمان حفظ نباتات با بيان اينکه تاکنون برای پنج‌هزار و ۵۰۰ هکتار مبارزه با ملخ صحرايي انجام شده است، گفت: فاز اصلي حمله ملخ‌ها به کشور از اواخر دي و اوايل بهمن‌ماه آغاز مي‌شود. محمدرضا مير در گفت‌وگو با مهر گفت: پيش‌بيني مي‌شود در فاز جديد نياز به مبارزه در سطح ۸۰۰ هزار تا يک ميليون هکتار باشد.

ارسال دیدگاه شما