30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

بازتاب

به نام معمار هستی
ما، معماران و شهرسازان آبادگران میهن‌مان هستیم. ویرانگری ما را بی‌قرار می‌سازد آن هم ویرانی جان‌های نازنین هموطنان‌مان و انسان‌های گران‌قدر دیگر که غمی عظیم بر جانمان نهاده است. شریک غم بودن ادای سهمی کوچک برای دردی بزرگ است. تسلیت به انسان و انسانیت، تسلیت به هموطنان و جهان، تسلیت به بازماندگان و داغ‌دیدگان، تسلیت به آبادگران ایران. چرا این همدردی تسلی‌بخش نیست. تسلیت تسلی‌بخش نیست باید مسئولیت پذیرفته شود. باید اقدام لازم اصلاحی انجام پذیرد تا بی‌قراری قرار یابد. ما معماران و شهرسازان در غم بزرگ شما شریکیم.
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز دی ماه ۱۳۹۸

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

بازتاب

به نام معمار هستی
ما، معماران و شهرسازان آبادگران میهن‌مان هستیم. ویرانگری ما را بی‌قرار می‌سازد آن هم ویرانی جان‌های نازنین هموطنان‌مان و انسان‌های گران‌قدر دیگر که غمی عظیم بر جانمان نهاده است. شریک غم بودن ادای سهمی کوچک برای دردی بزرگ است. تسلیت به انسان و انسانیت، تسلیت به هموطنان و جهان، تسلیت به بازماندگان و داغ‌دیدگان، تسلیت به آبادگران ایران. چرا این همدردی تسلی‌بخش نیست. تسلیت تسلی‌بخش نیست باید مسئولیت پذیرفته شود. باید اقدام لازم اصلاحی انجام پذیرد تا بی‌قراری قرار یابد. ما معماران و شهرسازان در غم بزرگ شما شریکیم.
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز دی ماه ۱۳۹۸

 

ارسال دیدگاه شما