30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

درخواست آزادی، 9 سال بعد از قتل همسر سابق

شرق: مردی که همسر سابقش را 9 سال قبل به قتل رسانده بود، از دادگاه درخواست آزادی کرد. به گزارش خبرنگار ما، این قتل که در سال 89 اتفاق افتاد، از سوی مأموران گشت پلیس کشف شد. مأموران حین گشت‌زنی مردی را که لباس خونین به تن داشت و بسیار آشفته‌ بود، دیدند و او را بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد همسرش را در پارک جنگلی کشته و جسدش را رها کرده‌ است. زمانی که مأموران به داخل جنگل رفتند، جسد را پیدا کردند. با انتقال متهم و کودک خردسالش به اداره آگاهی مرد متهم  دوباره به قتل اعتراف کرد و گفت: من همسرم را بسیار دوست داشتم و عاشقش بودم. از‌آنجایی‌که اعتیاد داشتم، او دیگر من را دوست نداشت. ما دو فرزند داشتیم. همسرم حاضر نشد به خاطر بچه‌ها بماند و ما از هم جدا شدیم. فرزند بزرگم با من زندگی می‌کرد و فرزند کوچکم با مادرش زندگی می‌کرد. من شیشه مصرف می‌کردم و دچار توهم می‌شدم. فکر می‌کردم همسرم به خاطر کسی دیگر من را رها کرده ‌است. روز حادثه با همسرم تماس گرفتم و گفتم بچه را بیاور، من هم بچه بزرگ‌مان را می‌آورم تا همدیگر را خانوادگی ببینیم. او هم قبول کرد. در پارک جنگلی قرار گذاشتیم؛ اما من بچه بزرگم را با خودم نبردم. همسرم بچه کوچک را با خودش آورده‌ بود. وقتی سر قرار آمد، به او گفتم باید با هم حرف بزنیم. این وضعیت تحمل‌ناپذیر است و تو باید برگردی؛ اما قبول نکرد. گفت برنمی‌گردم؛ چون تو معتاد هستی و من حالا که تنها زندگی می‌کنم، حالم خیلی خوب است. متهم ادامه داد: به همسرم گفتم حتما تو عاشق کسی شده‌ای. جواب داد عاشق نشده‌؛ اما حاضر نیست من را قبول کند. بچه کوچک‌مان کمی دورتر داشت بازی می‌کرد. من در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم و او را با ضربات چاقو به قتل رساندم و بعد به سمت جاده دویدم که مأموران من را شناسایی کردند. پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. متهم در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و با توجه به درخواست خانواده مقتول حکم بر قصاص صادر شد. فرزندان مقتول نیز اعلام رضایت کردند. با توجه به اینکه چندین سال از ماجرا گذشته است و اولیای‌دمی که درخواست قصاص کرده‌ بودند، نتوانستند سهم صغیر و اولیای‌دمی را که گذشت کرده ‌بودند، تأمین کنند، متهم این بار از دادگاه درخواست آزادی با قرار وثیقه کرد. قضات شعبه 2 دادگاه کیفری روز گذشته این درخواست را بررسی کردند و به‌زودی درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

درخواست آزادی، 9 سال بعد از قتل همسر سابق

شرق: مردی که همسر سابقش را 9 سال قبل به قتل رسانده بود، از دادگاه درخواست آزادی کرد. به گزارش خبرنگار ما، این قتل که در سال 89 اتفاق افتاد، از سوی مأموران گشت پلیس کشف شد. مأموران حین گشت‌زنی مردی را که لباس خونین به تن داشت و بسیار آشفته‌ بود، دیدند و او را بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد همسرش را در پارک جنگلی کشته و جسدش را رها کرده‌ است. زمانی که مأموران به داخل جنگل رفتند، جسد را پیدا کردند. با انتقال متهم و کودک خردسالش به اداره آگاهی مرد متهم  دوباره به قتل اعتراف کرد و گفت: من همسرم را بسیار دوست داشتم و عاشقش بودم. از‌آنجایی‌که اعتیاد داشتم، او دیگر من را دوست نداشت. ما دو فرزند داشتیم. همسرم حاضر نشد به خاطر بچه‌ها بماند و ما از هم جدا شدیم. فرزند بزرگم با من زندگی می‌کرد و فرزند کوچکم با مادرش زندگی می‌کرد. من شیشه مصرف می‌کردم و دچار توهم می‌شدم. فکر می‌کردم همسرم به خاطر کسی دیگر من را رها کرده ‌است. روز حادثه با همسرم تماس گرفتم و گفتم بچه را بیاور، من هم بچه بزرگ‌مان را می‌آورم تا همدیگر را خانوادگی ببینیم. او هم قبول کرد. در پارک جنگلی قرار گذاشتیم؛ اما من بچه بزرگم را با خودم نبردم. همسرم بچه کوچک را با خودش آورده‌ بود. وقتی سر قرار آمد، به او گفتم باید با هم حرف بزنیم. این وضعیت تحمل‌ناپذیر است و تو باید برگردی؛ اما قبول نکرد. گفت برنمی‌گردم؛ چون تو معتاد هستی و من حالا که تنها زندگی می‌کنم، حالم خیلی خوب است. متهم ادامه داد: به همسرم گفتم حتما تو عاشق کسی شده‌ای. جواب داد عاشق نشده‌؛ اما حاضر نیست من را قبول کند. بچه کوچک‌مان کمی دورتر داشت بازی می‌کرد. من در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم و او را با ضربات چاقو به قتل رساندم و بعد به سمت جاده دویدم که مأموران من را شناسایی کردند. پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. متهم در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و با توجه به درخواست خانواده مقتول حکم بر قصاص صادر شد. فرزندان مقتول نیز اعلام رضایت کردند. با توجه به اینکه چندین سال از ماجرا گذشته است و اولیای‌دمی که درخواست قصاص کرده‌ بودند، نتوانستند سهم صغیر و اولیای‌دمی را که گذشت کرده ‌بودند، تأمین کنند، متهم این بار از دادگاه درخواست آزادی با قرار وثیقه کرد. قضات شعبه 2 دادگاه کیفری روز گذشته این درخواست را بررسی کردند و به‌زودی درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

ارسال دیدگاه شما