30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

پيشنهاد مراقبت از بيماران سرطاني، آي‌سي‌يو و سکته مغزي در منزل
ايلنا: مديرعامل سازمان بيمه سلامت طرح «خدمات مراقبت پرستاري در منزل» را تشريح کرد. طاهر موهبتي گفت: پيشنهادهای مربوط به بسته‌هاي مراقبت‌ پرستاري در منزل در بيمه سلامت تدوين شده است كه با دستورات وزير بهداشت، اميدواريم طرح به نتيجه برسد.  موهبتي در پاسخ به اين پرسش که آيا بيمه سلامت توانسته به برآورد دقيقي از هزينه‌هاي طرح مراقبت پرستاري در منزل برسد؟ گفت: براي حل اين مشکل پايلوت طرح را در چند شهر اجرا کرديم. در اين پايلوت درباره آي‌سي‌يو به نتايج قابل اتکایي رسيديم. بنابراين پيشنهاد کرديم تا بيمه اين مورد تحت پوشش قرار بگيرد. البته بيماران آي‌سي‌يو از دو ماه پيش پيشنهاد داده شده است و خبر دارم که وزير دستورالعمل آن را براي شوراي عالي بيمه ارسال کرده است. موهبتي گفت: مراقبت پرستاري در منزل، يک تغيير رفتار محسوب مي‌شود. واقعيت اين است که جامعه نگران است، بيمارش را از آي‌سي‌يو به خانه منتقل کنند و فکر مي‌کنند بلايي سرش مي‌آيد که اين به‌دليل عدم آگاهي و دانش پزشکي است. البته در ايران موارد اندکي هست که پزشک توصيه‌اي به بيمار کند و بيمار نپذيرد. بنابراين نياز است اطلاع‌رساني به مردم صورت بگيرد. آنها بايد بدانند که مراقبت بيمار آي‌سي‌يو در خانه حتي بهتر از بخش آي‌سي‌يو است. او تصريح کرد: نگاه ما در مراقبت‌هاي پرستاري در خانه بحث هزينه نيست. درست است که يکي از دستاوردهاي آن پايين‌آمدن هزينه‌هاست، اما هدف ما از مراقبت‌ پرستاري در منزل از آن جهت است که به رضايت خانواده و بيمار کمک خواهد کرد. همچنين اين اقدام باعث خواهد شد که هزينه درمان هم براي بيمار و هم براي بيمه‌ها کاهش پيدا کند. مديرعامل سازمان بيمه سلامت گفت: ما در آي‌سي‌يو آن‌قدر پشت‌نوبتي داريم که پزشک و تخت بي‌کار نمي‌ماند و يکي از دلايلي که ما ‌بيماران آي‌سي‌يو را براي تحت پوشش قرار‌گرفتن انتخاب کرديم، کمبود تخت در اين بخش است.  

پرداخت ۲ برابري «مستمري» مددجويان در مناطق سيل‌زده
رئيس کميته امداد از پرداخت دوبرابري مستمري دي و بهمن‌ماه مددجويان در مناطق سيل‌زده استان‌هاي سيستان‌و‌بلوچستان، کرمان و هرمزگان خبر داد و گفت: محموله‌هاي کمک‌هاي مردمي آماده ارسال به مناطق سيل‌زده کشور است.  مرتضي بختياري با تشريح اقدامات اين نهاد براي کمک به مردم در مناطق سيل‌زده جنوب و جنوب شرق کشور افزود: مستمري مددجويان در مناطقي که با سيل و آب‌گرفتگي مواجه شده‌اند، در ماه‌هاي دي و بهمن، دو برابر پرداخت مي‌شود. او با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري براي کمک همه دستگاه‌ها به مردم سيل‌زده کشور، خاطرنشان کرد: محموله کمک‌هاي کالايي مردم نوع‌دوست در سراسر کشور جمع‌آوري شده و آماده ارسال به مناطق سيل‌زده است. رئيس کميته امداد از راه‌اندازي پويش جذب کمک‌هاي نقدي مردم نوع‌دوست براي هم‌وطنان سيل‌زده خبر داد و گفت: شماره‌حساب (کارت) ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰ و کد دستوري #۱*۸۸۷۷* به‌منظور جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي پيش‌بيني شده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

خبر

پيشنهاد مراقبت از بيماران سرطاني، آي‌سي‌يو و سکته مغزي در منزل
ايلنا: مديرعامل سازمان بيمه سلامت طرح «خدمات مراقبت پرستاري در منزل» را تشريح کرد. طاهر موهبتي گفت: پيشنهادهای مربوط به بسته‌هاي مراقبت‌ پرستاري در منزل در بيمه سلامت تدوين شده است كه با دستورات وزير بهداشت، اميدواريم طرح به نتيجه برسد.  موهبتي در پاسخ به اين پرسش که آيا بيمه سلامت توانسته به برآورد دقيقي از هزينه‌هاي طرح مراقبت پرستاري در منزل برسد؟ گفت: براي حل اين مشکل پايلوت طرح را در چند شهر اجرا کرديم. در اين پايلوت درباره آي‌سي‌يو به نتايج قابل اتکایي رسيديم. بنابراين پيشنهاد کرديم تا بيمه اين مورد تحت پوشش قرار بگيرد. البته بيماران آي‌سي‌يو از دو ماه پيش پيشنهاد داده شده است و خبر دارم که وزير دستورالعمل آن را براي شوراي عالي بيمه ارسال کرده است. موهبتي گفت: مراقبت پرستاري در منزل، يک تغيير رفتار محسوب مي‌شود. واقعيت اين است که جامعه نگران است، بيمارش را از آي‌سي‌يو به خانه منتقل کنند و فکر مي‌کنند بلايي سرش مي‌آيد که اين به‌دليل عدم آگاهي و دانش پزشکي است. البته در ايران موارد اندکي هست که پزشک توصيه‌اي به بيمار کند و بيمار نپذيرد. بنابراين نياز است اطلاع‌رساني به مردم صورت بگيرد. آنها بايد بدانند که مراقبت بيمار آي‌سي‌يو در خانه حتي بهتر از بخش آي‌سي‌يو است. او تصريح کرد: نگاه ما در مراقبت‌هاي پرستاري در خانه بحث هزينه نيست. درست است که يکي از دستاوردهاي آن پايين‌آمدن هزينه‌هاست، اما هدف ما از مراقبت‌ پرستاري در منزل از آن جهت است که به رضايت خانواده و بيمار کمک خواهد کرد. همچنين اين اقدام باعث خواهد شد که هزينه درمان هم براي بيمار و هم براي بيمه‌ها کاهش پيدا کند. مديرعامل سازمان بيمه سلامت گفت: ما در آي‌سي‌يو آن‌قدر پشت‌نوبتي داريم که پزشک و تخت بي‌کار نمي‌ماند و يکي از دلايلي که ما ‌بيماران آي‌سي‌يو را براي تحت پوشش قرار‌گرفتن انتخاب کرديم، کمبود تخت در اين بخش است.  

پرداخت ۲ برابري «مستمري» مددجويان در مناطق سيل‌زده
رئيس کميته امداد از پرداخت دوبرابري مستمري دي و بهمن‌ماه مددجويان در مناطق سيل‌زده استان‌هاي سيستان‌و‌بلوچستان، کرمان و هرمزگان خبر داد و گفت: محموله‌هاي کمک‌هاي مردمي آماده ارسال به مناطق سيل‌زده کشور است.  مرتضي بختياري با تشريح اقدامات اين نهاد براي کمک به مردم در مناطق سيل‌زده جنوب و جنوب شرق کشور افزود: مستمري مددجويان در مناطقي که با سيل و آب‌گرفتگي مواجه شده‌اند، در ماه‌هاي دي و بهمن، دو برابر پرداخت مي‌شود. او با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري براي کمک همه دستگاه‌ها به مردم سيل‌زده کشور، خاطرنشان کرد: محموله کمک‌هاي کالايي مردم نوع‌دوست در سراسر کشور جمع‌آوري شده و آماده ارسال به مناطق سيل‌زده است. رئيس کميته امداد از راه‌اندازي پويش جذب کمک‌هاي نقدي مردم نوع‌دوست براي هم‌وطنان سيل‌زده خبر داد و گفت: شماره‌حساب (کارت) ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰ و کد دستوري #۱*۸۸۷۷* به‌منظور جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي پيش‌بيني شده است.

ارسال دیدگاه شما