30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تصحیح و پوزش

در روزنامه دوشنبه 23 دی‌ماه در گزارش مربوط به دستگیری سفیر بریتانیا در صفحه دیپلماسی نام محل دستگیری به‌اشتباه در یک جمله دانشگاه شریف و در بخش دیگری از گزارش دانشگاه امیرکبیر قید شده است. بدین وسیله از خوانندگان روزنامه عذرخواهی و تصحیح می‌شود که دستگیری سفیر بریتانیا در مقابل دانشگاه امیرکبیر درست بوده ‌است. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

تصحیح و پوزش

در روزنامه دوشنبه 23 دی‌ماه در گزارش مربوط به دستگیری سفیر بریتانیا در صفحه دیپلماسی نام محل دستگیری به‌اشتباه در یک جمله دانشگاه شریف و در بخش دیگری از گزارش دانشگاه امیرکبیر قید شده است. بدین وسیله از خوانندگان روزنامه عذرخواهی و تصحیح می‌شود که دستگیری سفیر بریتانیا در مقابل دانشگاه امیرکبیر درست بوده ‌است. 

ارسال دیدگاه شما