30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

بازگشت به اينستاگرام

عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان خبر از بازگشت مطالبش درباره حاج قاسم سلیمانی بر صفحه اینستاگرام داد. او در این باره در صفحه خود نوشته است: «در پی ترور حاج قاسم سلیمانی به دستور ترامپ، پستی را در اینستاگرام گذاشتم که توسط اپراتور اتومات حذف شد. چهار بار به اشکال گوناگون تکرار و هر بار حذف گردید که درنهایت یک پست اعتراضی گذاشتم. متعاقبا سایت انگلیسی‌زبان Coda Story گزارشی از رفتار اینستاگرام درمورد کاربران ایرانی از جمله حذف پست‌های نگارنده منتشر کرد و این داستان در CNN، واشنگتن‌پست و سایر رسانه‌ها پوشش گسترده‌ای یافت. از طرف اینستاگرام به Coda اطلاع دادند پست‌های حذف‌شده‌ام بازگردانده شده‌اند. اکنون همه آنها قابل مشاهده هستند. در جایی که صدای رسانه‌ها و نهادهای مدنی شنیده شود امکان جلوگیری یا جبران خطا هم وجود دارد. این یک موفقیت برای دفاع رسانه‌های آزاد از آزادی بیان و درخور تقدیر است».

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

بازگشت به اينستاگرام

عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان خبر از بازگشت مطالبش درباره حاج قاسم سلیمانی بر صفحه اینستاگرام داد. او در این باره در صفحه خود نوشته است: «در پی ترور حاج قاسم سلیمانی به دستور ترامپ، پستی را در اینستاگرام گذاشتم که توسط اپراتور اتومات حذف شد. چهار بار به اشکال گوناگون تکرار و هر بار حذف گردید که درنهایت یک پست اعتراضی گذاشتم. متعاقبا سایت انگلیسی‌زبان Coda Story گزارشی از رفتار اینستاگرام درمورد کاربران ایرانی از جمله حذف پست‌های نگارنده منتشر کرد و این داستان در CNN، واشنگتن‌پست و سایر رسانه‌ها پوشش گسترده‌ای یافت. از طرف اینستاگرام به Coda اطلاع دادند پست‌های حذف‌شده‌ام بازگردانده شده‌اند. اکنون همه آنها قابل مشاهده هستند. در جایی که صدای رسانه‌ها و نهادهای مدنی شنیده شود امکان جلوگیری یا جبران خطا هم وجود دارد. این یک موفقیت برای دفاع رسانه‌های آزاد از آزادی بیان و درخور تقدیر است».

 

ارسال دیدگاه شما