30 شماره آخر

  • شماره 2092 -
  • ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۹ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

سیمین در خانه است

مسعود کیمیایی . کارگردان
سیمین در خانه است.

خانه در ایران است.

دوری از او ترس ندارد.

ترس، دشمنِ جسارت است.

هیچ گاه در جایی نخواهم بود
 که شاعر نباشد.

شاعر، وجود زمانه است.

برکت از ما نرفته است.

سیمین، برکت شعر ماست.

دوری از او ترس ندارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

سیمین در خانه است

مسعود کیمیایی . کارگردان
سیمین در خانه است.

خانه در ایران است.

دوری از او ترس ندارد.

ترس، دشمنِ جسارت است.

هیچ گاه در جایی نخواهم بود
 که شاعر نباشد.

شاعر، وجود زمانه است.

برکت از ما نرفته است.

سیمین، برکت شعر ماست.

دوری از او ترس ندارد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید