30 شماره آخر

  • شماره 2092 -
  • ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۹ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

مستندتان کجاست؟

امان‌الله قرایی‌مقدم . جامعه‌شناس

 بار دیگر زنگ‌های خطر در مورد دخالت سیاسیون تندرو در امور آموزشی و پرورشی با استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای جویندگان علم و دانش و دانشجویان و دانش‌پژوهان کشور به صدا درآمد. تندروها قصد دارند محیط آرام دانشگاه را متشنج کنند و علم و دانش را سیاسی کنند و به محاق برند.  زیرا بر آن دانشگاه و آموزش وپرورشی باید گریست که سیاست بیش از حد در آن دخالت کند. علم و دانشی بری از سیاست‌زدگی است. علمی که با سیاست در آمیخت دیگر علم نیست. جای تعجب است برخی که اندک معلوماتی درمورد تحقیق‌وپژوهش به‌ویژه درمورد تحقیقات «کیفی» ندارند یک‌شبه به این نتیجه دور از ذهن علمی رسیده‌اند که با آمدن دکترفرجی‌دانا سطح علم و دانش در دانشگاه رو به کاهش گذاشته است؟ دانشگاه سیاسی و ناآرام شده است؟ و فضای دانشگاه مسموم است؟ معلوم نیست این گزاره براساس کدام تحقیق علمی صورت گرفته است؟
زیرا هر فرد عامی می‌داند که تحقیقاتی اینچنین کیفی حتی اگر به‌وسیله صاحبنظران که سال‌ها پژوهش کرده‌اند به عمل آید، باز هم باید با شک و تردید بسیار موردتوجه قرار گیرد!   استیضاح کنندگان باید بگویند بر اساس کدام پژوهش به این نتیجه دور از ذهن رسیده‌اند؟  به‌خوبی معلوم است که اینچنین تحقیقاتی اگر هم به فرض محال صورت گرفته باشد به قول «فرانسیس بیکن» براساس «بت‌های چهارگانه» که عبارتند از: بت «طایفه‌ای»، «شخصی»، «نمایشی»و «بازاری» را به هیچ‌وجه علمی نیست.
 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

مستندتان کجاست؟

امان‌الله قرایی‌مقدم . جامعه‌شناس

 بار دیگر زنگ‌های خطر در مورد دخالت سیاسیون تندرو در امور آموزشی و پرورشی با استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای جویندگان علم و دانش و دانشجویان و دانش‌پژوهان کشور به صدا درآمد. تندروها قصد دارند محیط آرام دانشگاه را متشنج کنند و علم و دانش را سیاسی کنند و به محاق برند.  زیرا بر آن دانشگاه و آموزش وپرورشی باید گریست که سیاست بیش از حد در آن دخالت کند. علم و دانشی بری از سیاست‌زدگی است. علمی که با سیاست در آمیخت دیگر علم نیست. جای تعجب است برخی که اندک معلوماتی درمورد تحقیق‌وپژوهش به‌ویژه درمورد تحقیقات «کیفی» ندارند یک‌شبه به این نتیجه دور از ذهن علمی رسیده‌اند که با آمدن دکترفرجی‌دانا سطح علم و دانش در دانشگاه رو به کاهش گذاشته است؟ دانشگاه سیاسی و ناآرام شده است؟ و فضای دانشگاه مسموم است؟ معلوم نیست این گزاره براساس کدام تحقیق علمی صورت گرفته است؟
زیرا هر فرد عامی می‌داند که تحقیقاتی اینچنین کیفی حتی اگر به‌وسیله صاحبنظران که سال‌ها پژوهش کرده‌اند به عمل آید، باز هم باید با شک و تردید بسیار موردتوجه قرار گیرد!   استیضاح کنندگان باید بگویند بر اساس کدام پژوهش به این نتیجه دور از ذهن رسیده‌اند؟  به‌خوبی معلوم است که اینچنین تحقیقاتی اگر هم به فرض محال صورت گرفته باشد به قول «فرانسیس بیکن» براساس «بت‌های چهارگانه» که عبارتند از: بت «طایفه‌ای»، «شخصی»، «نمایشی»و «بازاری» را به هیچ‌وجه علمی نیست.
 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید