30 شماره آخر

  • شماره 3304 -
  • ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

تجلیل از نویسندگان مقاله‌های برتر در هفتمین سمینار بین‌المللی سلامت زنان

نفر اول:
دکتر بیتا اسلامی، مرکز تحقیقات بیماری های پستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران نویسنده مقاله «آلاینده های آلی پایدار و دیابت بارداری در زنان ایرانی»
نفر دوم:
زهرا قدسی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران. نویسنده مقاله «روند مرگ و میر ناشی از مسمومیت زنان در ایران از سال 1369 تا 1394»
نفر سوم:
الهه بنفشه: کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. نویسنده مقاله «دیدگاه ماماها در خصوص آموزش ترویج زایمان طبیعی؛ چرایی و چگونگی»

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

تجلیل از نویسندگان مقاله‌های برتر در هفتمین سمینار بین‌المللی سلامت زنان

نفر اول:
دکتر بیتا اسلامی، مرکز تحقیقات بیماری های پستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران نویسنده مقاله «آلاینده های آلی پایدار و دیابت بارداری در زنان ایرانی»
نفر دوم:
زهرا قدسی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران. نویسنده مقاله «روند مرگ و میر ناشی از مسمومیت زنان در ایران از سال 1369 تا 1394»
نفر سوم:
الهه بنفشه: کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. نویسنده مقاله «دیدگاه ماماها در خصوص آموزش ترویج زایمان طبیعی؛ چرایی و چگونگی»

ارسال دیدگاه شما