30 شماره آخر

  • شماره 2819 -
  • ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مرد سارق به قربانیانش تعرض می‌کرد

شرق: پرونده مردی که متهم است پس از سرقت به طعمه‌های خود تعرض می‌کرد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
به گزارش خبرنگار ما، سال 94 در شرق تهران چندین فقره سرقت مشابه همراه با تعرض، به مأموران پلیس اطلاع داده شد. یکی از شاکیان به مأموران گفت: داشتم به خانه بازمی‌گشتم، خانه ما نزدیک به یک پارک است که معمولا همیشه از آن عبور می‌کنم، نزدیک ظهر بود و کسی در پارک نبود، به میان راه رسیدم که مردی آمد و من را با چاقو تهدید کرد و به من گفت‌ گوشی و کیف پولت را به من بده. اول سعی کردم کمی مقاومت کنم؛ اما او چاقو را نزدیک صورتم آورد. خیلی ترسیده بودم. دیدم نمی‌توانم مقاومت کنم؛ برای همین هرچه را داشتم به او دادم؛ اما آن مرد من را رها نکرد و با زور من را به گوشه‌ای از پارک برد. به او گفتم هرچه داشتم را به تو داده‌ام، دیگر با من چه کار‌ داری؛ اما او من را رها نکرد و با زور به من تعرض كرد. خواستم فریاد بزنم؛ اما چاقو را نشانم داد. حالم بسیار بد شد؛ اما نتوانستم خودم را نجات دهم. این در حالی بود که چند سرقت مشابه دیگر نیز به مأموران گزارش داده شد. به‌این‌ترتیب، مأموران با اين ظن كه سارق یا سارقان مشترک هستند، تحقیقات خود را آغاز کردند. با تحقیقات اولیه، پلیس توانست از طریق چهره‌شناسی متوجه شود سارق فردی سابقه‌دار به نام افشین است. به‌این‌ترتیب، با عملیات پیچیده پلیس، افشین را بازداشت و از او بازجویی كردند. افشین ابتدا منکر این کار شد؛ اما پس از مدتی وقتی متوجه شد مأموران مدارک مستدلی دارند، به سرقت اعتراف کرد و به مأموران گفت: از مدتی قبل شروع به این کار کردم. معمولا به پارک‌های خلوت می‌رفتم و طعمه‌های خود را آنجا پیدا می‌کردم. بیشتر آنها هم پسربچه‌ها بودند. وقتی متوجه می‌شدم پارک خلوت است، خود را به آنها نزدیک می‌کردم و با گاز اشک‌‌آور و چاقو‌ آنها را تهدید می‌کردم که گوشی موبایل و هر چیز قیمتی را که دارند، به من بدهند و پس از سرقت اموال از محل فرار می‌کردم. پس از اعترافات افشین، مأموران متوجه شدند او تاکنون چندین بار دست به چنین اقدام‌های شومی زده است و تاکنون شش شاکی خصوصی که پنج نفر از آنها پسر‌های جوان و یکی دیگر از آنها یک زن جوان است، دارد. همه این شش نفر ادعا کرده‌اند افشین پس از اینکه اموال آنها مانند گوشی موبایل، کیف، طلا، پول و اشیاي قیمتی را به سرقت برده است، با تهدید چاقو، گاز اشک‌آور و زور آنها را به گوشه‌ای برده و به آنها تعرض كرده است. با توجه به اعترافات افشین و شکایت شاکیان پرونده و ساير مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران با ریاست قاضی زالی ارسال شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

مرد سارق به قربانیانش تعرض می‌کرد

شرق: پرونده مردی که متهم است پس از سرقت به طعمه‌های خود تعرض می‌کرد، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
به گزارش خبرنگار ما، سال 94 در شرق تهران چندین فقره سرقت مشابه همراه با تعرض، به مأموران پلیس اطلاع داده شد. یکی از شاکیان به مأموران گفت: داشتم به خانه بازمی‌گشتم، خانه ما نزدیک به یک پارک است که معمولا همیشه از آن عبور می‌کنم، نزدیک ظهر بود و کسی در پارک نبود، به میان راه رسیدم که مردی آمد و من را با چاقو تهدید کرد و به من گفت‌ گوشی و کیف پولت را به من بده. اول سعی کردم کمی مقاومت کنم؛ اما او چاقو را نزدیک صورتم آورد. خیلی ترسیده بودم. دیدم نمی‌توانم مقاومت کنم؛ برای همین هرچه را داشتم به او دادم؛ اما آن مرد من را رها نکرد و با زور من را به گوشه‌ای از پارک برد. به او گفتم هرچه داشتم را به تو داده‌ام، دیگر با من چه کار‌ داری؛ اما او من را رها نکرد و با زور به من تعرض كرد. خواستم فریاد بزنم؛ اما چاقو را نشانم داد. حالم بسیار بد شد؛ اما نتوانستم خودم را نجات دهم. این در حالی بود که چند سرقت مشابه دیگر نیز به مأموران گزارش داده شد. به‌این‌ترتیب، مأموران با اين ظن كه سارق یا سارقان مشترک هستند، تحقیقات خود را آغاز کردند. با تحقیقات اولیه، پلیس توانست از طریق چهره‌شناسی متوجه شود سارق فردی سابقه‌دار به نام افشین است. به‌این‌ترتیب، با عملیات پیچیده پلیس، افشین را بازداشت و از او بازجویی كردند. افشین ابتدا منکر این کار شد؛ اما پس از مدتی وقتی متوجه شد مأموران مدارک مستدلی دارند، به سرقت اعتراف کرد و به مأموران گفت: از مدتی قبل شروع به این کار کردم. معمولا به پارک‌های خلوت می‌رفتم و طعمه‌های خود را آنجا پیدا می‌کردم. بیشتر آنها هم پسربچه‌ها بودند. وقتی متوجه می‌شدم پارک خلوت است، خود را به آنها نزدیک می‌کردم و با گاز اشک‌‌آور و چاقو‌ آنها را تهدید می‌کردم که گوشی موبایل و هر چیز قیمتی را که دارند، به من بدهند و پس از سرقت اموال از محل فرار می‌کردم. پس از اعترافات افشین، مأموران متوجه شدند او تاکنون چندین بار دست به چنین اقدام‌های شومی زده است و تاکنون شش شاکی خصوصی که پنج نفر از آنها پسر‌های جوان و یکی دیگر از آنها یک زن جوان است، دارد. همه این شش نفر ادعا کرده‌اند افشین پس از اینکه اموال آنها مانند گوشی موبایل، کیف، طلا، پول و اشیاي قیمتی را به سرقت برده است، با تهدید چاقو، گاز اشک‌آور و زور آنها را به گوشه‌ای برده و به آنها تعرض كرده است. با توجه به اعترافات افشین و شکایت شاکیان پرونده و ساير مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران با ریاست قاضی زالی ارسال شد.

ارسال دیدگاه شما