30 شماره آخر

  • شماره 3155 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

رونمایی از کتاب «دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران»

نشست رونمایی از کتاب «آسیب‌های اجتماعی و نابرابری – دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران» با حضور مصطفی معین، میرطاهر موسوی و پرویز پیران برگزار خواهد شد.
در این کتاب که در دو جلد به چاپ رسیده، دومین گزارش از وضعیت اجتماعی ایران در فاصله سال‌های 88 تا 96 تهیه شده است. اولین گزارش که از سوی مؤسسه رحمان تهیه شده، دوره سال‌های 80 تا 88 را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب و گزارش درج‌شده در آن در چهار محور نابرابری و فقر، نابرابری و همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی و سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تهیه شده است.
این کتاب با مدیریت علمی میرطاهر موسوی، تهیه‌ شده و نویسندگان مقالات هم جمعی از استادان و فعالان حوزه علوم اجتماعی، آموزش عالی، اقتصاد، توانبخشی و جغرافیا هستند.
نشست رونمایی از این کتاب دوشنبه، هفتم خرداد، از ساعت 18:30 لغایت 20:30 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، سالن دکتر ادیبی برگزار می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3991

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱

نور نوشت
کارتون

رونمایی از کتاب «دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران»

نشست رونمایی از کتاب «آسیب‌های اجتماعی و نابرابری – دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران» با حضور مصطفی معین، میرطاهر موسوی و پرویز پیران برگزار خواهد شد.
در این کتاب که در دو جلد به چاپ رسیده، دومین گزارش از وضعیت اجتماعی ایران در فاصله سال‌های 88 تا 96 تهیه شده است. اولین گزارش که از سوی مؤسسه رحمان تهیه شده، دوره سال‌های 80 تا 88 را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب و گزارش درج‌شده در آن در چهار محور نابرابری و فقر، نابرابری و همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی و سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تهیه شده است.
این کتاب با مدیریت علمی میرطاهر موسوی، تهیه‌ شده و نویسندگان مقالات هم جمعی از استادان و فعالان حوزه علوم اجتماعی، آموزش عالی، اقتصاد، توانبخشی و جغرافیا هستند.
نشست رونمایی از این کتاب دوشنبه، هفتم خرداد، از ساعت 18:30 لغایت 20:30 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، سالن دکتر ادیبی برگزار می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما