30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی از جذب پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶ خبر داد. محمد خزاعی در گفت‌‌وگو با فارس درباره میزان سرمایه‌گذاری مصوب و جذب‌شده در سال 96 و تغییرات نسبت به سال 95 اظهار کرد: کل طرح‌های مصوب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته، 190 طرح با حجم سرمایه‌گذاری مصوب 10.6 میلیارد دلار بوده است که تعداد طرح‌ها نسبت به طرح‌های سال گذشته، 25 درصد افزایش را نشان می‌دهد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود:‌ بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد، سرمایه وارده (جذب‌شده) در سال 96، حدود پنج میلیارد دلار است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب‌شده در سال 96 نسبت به سال 1395 بیش از 45 درصد افزایش داشته است، گفت:‌ میزان سرمایه خارجی وارده در سال 95، بالغ بر سه میلیارد دلار بود. این موضوع نشانگر این است که به‌طور کلی آمار سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی چشمگیری به خود گرفته است. او درباره کل فاینانس‌های منعقدشده از سال 94 تاکنون و میزان جذب این فاینانس‌ها بیان کرد: حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که از طریق سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است، بیش از 32 میلیارد دلار است. میزان دقیق مبالغ استفاده‌شده یا اعتبارات اسناد گشایش‌یافته، در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل ذی‌ربط بوده و آنها می‌‌توانند آن را اعلام کنند. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که با توجه به خروج آمریکا از برجام وضعیت سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تغییر کرده یا خیر و اینکه آیا تاکنون شرکتی به‌طور رسمی درخواست انصراف خود را از سرمایه‌گذاری یا اجرای قرارداد فاینانس به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی یا دستگاه‌های ذی‌ربط داده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست رسمی‌ای مبنی بر انصراف از سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری، به این سازمان واصل نشده است. خزاعی افزود: همچنین درباره قراردادهای فاینانس نیز هیچ‌گونه اعلام رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب اطلاع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این پرسش که در مذاکرات پیش‌رو با اروپا چه تعهدی برای ماندن و حضور شرکت‌ها از سوی طرف ایرانی درخواست شده و مطالبات ما چیست، گفت: با توجه به اینکه گروه مذاکره‌کننده با اتحادیه اروپا تحت سرپرستی وزارت امور خارجه اقدام می‌کند، مناسب است در این زمینه که حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و سایر موارد را دربر می‌گیرد، از این وزارتخانه پیگیری شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی از جذب پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶ خبر داد. محمد خزاعی در گفت‌‌وگو با فارس درباره میزان سرمایه‌گذاری مصوب و جذب‌شده در سال 96 و تغییرات نسبت به سال 95 اظهار کرد: کل طرح‌های مصوب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته، 190 طرح با حجم سرمایه‌گذاری مصوب 10.6 میلیارد دلار بوده است که تعداد طرح‌ها نسبت به طرح‌های سال گذشته، 25 درصد افزایش را نشان می‌دهد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود:‌ بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد، سرمایه وارده (جذب‌شده) در سال 96، حدود پنج میلیارد دلار است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب‌شده در سال 96 نسبت به سال 1395 بیش از 45 درصد افزایش داشته است، گفت:‌ میزان سرمایه خارجی وارده در سال 95، بالغ بر سه میلیارد دلار بود. این موضوع نشانگر این است که به‌طور کلی آمار سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی چشمگیری به خود گرفته است. او درباره کل فاینانس‌های منعقدشده از سال 94 تاکنون و میزان جذب این فاینانس‌ها بیان کرد: حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که از طریق سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است، بیش از 32 میلیارد دلار است. میزان دقیق مبالغ استفاده‌شده یا اعتبارات اسناد گشایش‌یافته، در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل ذی‌ربط بوده و آنها می‌‌توانند آن را اعلام کنند. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که با توجه به خروج آمریکا از برجام وضعیت سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تغییر کرده یا خیر و اینکه آیا تاکنون شرکتی به‌طور رسمی درخواست انصراف خود را از سرمایه‌گذاری یا اجرای قرارداد فاینانس به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی یا دستگاه‌های ذی‌ربط داده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست رسمی‌ای مبنی بر انصراف از سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری، به این سازمان واصل نشده است. خزاعی افزود: همچنین درباره قراردادهای فاینانس نیز هیچ‌گونه اعلام رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب اطلاع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این پرسش که در مذاکرات پیش‌رو با اروپا چه تعهدی برای ماندن و حضور شرکت‌ها از سوی طرف ایرانی درخواست شده و مطالبات ما چیست، گفت: با توجه به اینکه گروه مذاکره‌کننده با اتحادیه اروپا تحت سرپرستی وزارت امور خارجه اقدام می‌کند، مناسب است در این زمینه که حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و سایر موارد را دربر می‌گیرد، از این وزارتخانه پیگیری شود.

ارسال دیدگاه شما