30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

نشست

مؤسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی «پرسش» از روز یکشنبه، 20 خرداد، میزبان درسگفتار «اقتصاد سیاسی فقر» با تدریس احمد میدری است. این درسگفتار که ساعت 17:30 آغاز می‌شود، به بررسی وضعیت فقر در میان طبقات گوناگون اجتماعی و تأثیر فرایندهای کوتاه و بلندمدت اقتصاد ایران بر افزایش فقر در دهک‌های اقتصادی مختلف خواهد پرداخت و بر اساس آمارهای موجود، چشم‌انداز فقر در ایران را بررسی می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌های روابط‌عمومی مؤسسه «پرسش» 88822010-88837647 تماس گرفته یا به وب‌سایت
 qporsesh.com مراجعه کنند. 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

نشست

مؤسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی «پرسش» از روز یکشنبه، 20 خرداد، میزبان درسگفتار «اقتصاد سیاسی فقر» با تدریس احمد میدری است. این درسگفتار که ساعت 17:30 آغاز می‌شود، به بررسی وضعیت فقر در میان طبقات گوناگون اجتماعی و تأثیر فرایندهای کوتاه و بلندمدت اقتصاد ایران بر افزایش فقر در دهک‌های اقتصادی مختلف خواهد پرداخت و بر اساس آمارهای موجود، چشم‌انداز فقر در ایران را بررسی می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌های روابط‌عمومی مؤسسه «پرسش» 88822010-88837647 تماس گرفته یا به وب‌سایت
 qporsesh.com مراجعه کنند. 

 

ارسال دیدگاه شما