30 شماره آخر

  • شماره 3173 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

ریشه تکاملی هیجان و رابطه آن با فرهنگ امروز

دکتر «عبدالرحمن نجل‌رحیم» از جمله پایه‌گذاران سلسله‌سمینارهای عصب‌پژوهی در ایران است. این سمینارها از سال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای عصب‌پژوهی آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. از آنجا که اهمیت بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب‌پژوهی مدرن به‌طور روزافزونی در حال افزایش است، نام این سمینارها به عصب‌پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر تمرکز سخنرانی‌ها بر بعد اجتماعی کارکرد مغز بوده است. این سخنرانی‌ها از سوی متخصصان حوزه‌های مختلف علوم اعصاب و به صورت بینارشته‌ای هر ماه یک ‌بار در بیمارستان شهدای تجریش برای عموم برگزار می‌شده است. البته این سخنرانی‌ها مدتی است در بیمارستان ایرانمهر برگزار می‌شود. امسال این سخنرانی‌ها برای بیست‌وسومین سال متوالی در حال برگزاری است.
 دویست‌وهشتادوهشتمین سمینار ادواری عصب‌پژوهی اجتماعی به ریشه تکاملی هیجان و احساس و رابطه آن با فرهنگ امروز می‌پردازد. سخنران این سمینار، دکتر «عبدالرحمن نجل‌رحیم» است. این نشست، پنجشنبه31 خرداد از ساعت 8:30 تا 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر (خیابان شریعتی، دوراهی قلهک) برگزار می‌شود و در ادامه، صاحب‌نظران درباره موضوع به بحث و گفت‌وگو خواهند پرداخت. ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

ریشه تکاملی هیجان و رابطه آن با فرهنگ امروز

دکتر «عبدالرحمن نجل‌رحیم» از جمله پایه‌گذاران سلسله‌سمینارهای عصب‌پژوهی در ایران است. این سمینارها از سال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای عصب‌پژوهی آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. از آنجا که اهمیت بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب‌پژوهی مدرن به‌طور روزافزونی در حال افزایش است، نام این سمینارها به عصب‌پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر تمرکز سخنرانی‌ها بر بعد اجتماعی کارکرد مغز بوده است. این سخنرانی‌ها از سوی متخصصان حوزه‌های مختلف علوم اعصاب و به صورت بینارشته‌ای هر ماه یک ‌بار در بیمارستان شهدای تجریش برای عموم برگزار می‌شده است. البته این سخنرانی‌ها مدتی است در بیمارستان ایرانمهر برگزار می‌شود. امسال این سخنرانی‌ها برای بیست‌وسومین سال متوالی در حال برگزاری است.
 دویست‌وهشتادوهشتمین سمینار ادواری عصب‌پژوهی اجتماعی به ریشه تکاملی هیجان و احساس و رابطه آن با فرهنگ امروز می‌پردازد. سخنران این سمینار، دکتر «عبدالرحمن نجل‌رحیم» است. این نشست، پنجشنبه31 خرداد از ساعت 8:30 تا 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر (خیابان شریعتی، دوراهی قلهک) برگزار می‌شود و در ادامه، صاحب‌نظران درباره موضوع به بحث و گفت‌وگو خواهند پرداخت. ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

ارسال دیدگاه شما