30 شماره آخر

  • شماره 3173 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

ادعایی علیه خواهر

شرق: مرد جوان که ادعا کرده ‌بود خواهرش قاتل مادرش است، هرچند نتوانست دلایل کافی به دادگاه ارائه دهد، بر شکایت خود اصرار کرد و خواستار مجازات او شد.به گزارش خبرنگار ما، این پرونده یک سال قبل به جریان افتاد و مرد جوانی با شکایت علیه خواهر خود در دادسرای جنایی تهران ادعا کرد که او باعث مرگ مادرش شده‌ است.این مرد گفت: من به‌علت شرایط زندگی‌ام از مادرم دور بودم و کمتر او را می‌دیدم، یک روز خواهرم با من تماس گرفت و گفت مادرمان فوت شده ‌است.
من از او خواستم که توضیح دهد چرا مادرمان فوت کرده اما خواهرم حرف درستی به من نزد تا اینکه بر اساس تحقیقاتی که کردم متوجه شدم خواهرم برای تصاحب اموال مادرم، او را کشته ‌است. با توجه به این شکایت بود که بازپرس پرونده از پزشکی قانونی خواست علت دقیق مرگ زن سالخورده را اعلام کند. متخصصان نیز بعد از بررسی دقیق پرونده اعلام کردند علت مرگ سکته قلبی بوده و با توجه به اینکه زن سالخوره بیماری قلبی هم داشته سکته قلبی چندان دور از انتظار نبوده ‌است. ضمن اینکه گزارش شد در آزمایش‌های سم‌شناسی فرد فوت‌شده مورد مشکوکی پیدا نشده ‌است.خواهر مرد شاکی نیز اعلام کرد تا زمان زنده‌بودن مادرش کنار او بوده و از او مراقبت کرده‌ است و قتلی در کار نیست.هرچند دلایل ارائه‌شده کافی نبود اما با توجه به اصرار مرد شاکی کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.متهم روز گذشته به‌صورت غیابی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد، چراکه آدرس دقیقی از او یافت نشد. بنابراین وکیل تسخیری او در دادگاه حاضر شد. مرد شاکی یک‌بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد و گفت: خواهرم مادرم را کشته‌ است و قتل او را سکته جلوه داده، اما من اطمینان دارم او مادرم را کشته ‌است؛ او برای تصاحب ثروت مادرم این کار را کرده‌ و در سال‌هایی که من نبودم هم مدام از ثروت مادرم استفاده می‌کرد.بعد از گفته‌های مرد شاکی، وکیل تسخیری متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پزشکی قانونی اعلام کرده مرگ بر اثر سکته قلبی بوده و با توجه به اینکه فرد فوت‌شده سابقه بیماری قلبی داشته، بنابراین سکته دور از انتظار نبوده ‌است.
 آزمایش‌های سم‌شناسی هم مورد مشکوکی گزارش نکرده و تحقیقات بعدی هم نشان داده زن جوان از مادرش به‌خوبی مراقبت کرده ‌است؛ بنابراین دلیلی که نشان دهد او مادرش را کشته یا حتی مسبب مرگ او بوده ‌است، وجود ندارد.با پایان گفته‌های شاکی و وکیل متهم، هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را به اتفاق آرا از اتهام قتل تبرئه کردند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

ادعایی علیه خواهر

شرق: مرد جوان که ادعا کرده ‌بود خواهرش قاتل مادرش است، هرچند نتوانست دلایل کافی به دادگاه ارائه دهد، بر شکایت خود اصرار کرد و خواستار مجازات او شد.به گزارش خبرنگار ما، این پرونده یک سال قبل به جریان افتاد و مرد جوانی با شکایت علیه خواهر خود در دادسرای جنایی تهران ادعا کرد که او باعث مرگ مادرش شده‌ است.این مرد گفت: من به‌علت شرایط زندگی‌ام از مادرم دور بودم و کمتر او را می‌دیدم، یک روز خواهرم با من تماس گرفت و گفت مادرمان فوت شده ‌است.
من از او خواستم که توضیح دهد چرا مادرمان فوت کرده اما خواهرم حرف درستی به من نزد تا اینکه بر اساس تحقیقاتی که کردم متوجه شدم خواهرم برای تصاحب اموال مادرم، او را کشته ‌است. با توجه به این شکایت بود که بازپرس پرونده از پزشکی قانونی خواست علت دقیق مرگ زن سالخورده را اعلام کند. متخصصان نیز بعد از بررسی دقیق پرونده اعلام کردند علت مرگ سکته قلبی بوده و با توجه به اینکه زن سالخوره بیماری قلبی هم داشته سکته قلبی چندان دور از انتظار نبوده ‌است. ضمن اینکه گزارش شد در آزمایش‌های سم‌شناسی فرد فوت‌شده مورد مشکوکی پیدا نشده ‌است.خواهر مرد شاکی نیز اعلام کرد تا زمان زنده‌بودن مادرش کنار او بوده و از او مراقبت کرده‌ است و قتلی در کار نیست.هرچند دلایل ارائه‌شده کافی نبود اما با توجه به اصرار مرد شاکی کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.متهم روز گذشته به‌صورت غیابی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد، چراکه آدرس دقیقی از او یافت نشد. بنابراین وکیل تسخیری او در دادگاه حاضر شد. مرد شاکی یک‌بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد و گفت: خواهرم مادرم را کشته‌ است و قتل او را سکته جلوه داده، اما من اطمینان دارم او مادرم را کشته ‌است؛ او برای تصاحب ثروت مادرم این کار را کرده‌ و در سال‌هایی که من نبودم هم مدام از ثروت مادرم استفاده می‌کرد.بعد از گفته‌های مرد شاکی، وکیل تسخیری متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پزشکی قانونی اعلام کرده مرگ بر اثر سکته قلبی بوده و با توجه به اینکه فرد فوت‌شده سابقه بیماری قلبی داشته، بنابراین سکته دور از انتظار نبوده ‌است.
 آزمایش‌های سم‌شناسی هم مورد مشکوکی گزارش نکرده و تحقیقات بعدی هم نشان داده زن جوان از مادرش به‌خوبی مراقبت کرده ‌است؛ بنابراین دلیلی که نشان دهد او مادرش را کشته یا حتی مسبب مرگ او بوده ‌است، وجود ندارد.با پایان گفته‌های شاکی و وکیل متهم، هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را به اتفاق آرا از اتهام قتل تبرئه کردند.

ارسال دیدگاه شما