30 شماره آخر

  • شماره 3216 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

پايداري و روزنامه‌نگاري

اين همه تجربه تاريخي، براي درس‌گرفتن کافي است. امروز ديگر نمي‌توان با چوب سيگار محرم‌علي‌خان به مقابله با آزادي مطبوعات رفت. امروز وقت عمل‌کردن به درس‌هاي آموخته از تاريخ است. روزنامه‌نگاري با خون و عرق و اشک آميخته است. روزنامه‌نگاري امروز ما ميراث‌دار همه آن سختي‌هاست. از اين رو است که حتي در دشوارترين شرايطي که به اين ملت تحميل شد، آنها در صف نخست مدافعان و راويان تاريخ مي‌ايستند و به قيمت گذشت از آسايش و زندگي و حتي جان خود از حيثيت معنوي اين سرزمين دفاع مي‌کنند.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

پايداري و روزنامه‌نگاري

اين همه تجربه تاريخي، براي درس‌گرفتن کافي است. امروز ديگر نمي‌توان با چوب سيگار محرم‌علي‌خان به مقابله با آزادي مطبوعات رفت. امروز وقت عمل‌کردن به درس‌هاي آموخته از تاريخ است. روزنامه‌نگاري با خون و عرق و اشک آميخته است. روزنامه‌نگاري امروز ما ميراث‌دار همه آن سختي‌هاست. از اين رو است که حتي در دشوارترين شرايطي که به اين ملت تحميل شد، آنها در صف نخست مدافعان و راويان تاريخ مي‌ايستند و به قيمت گذشت از آسايش و زندگي و حتي جان خود از حيثيت معنوي اين سرزمين دفاع مي‌کنند.

 

ارسال دیدگاه شما