30 شماره آخر

  • شماره 3427 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

واردات ۳۳۰ خودروی خارجي در فروردين
درحالي‌که در فروردين ۹۷ بيش از هزار خودروي خارجي وارد ايران شده بود، آمار گمرک نشان مي‌دهد در فروردين امسال حدود ۳۳۰ خودرو از کره، امارات، بريتانيا، عمان، آلمان و چين وارد شده و در اين ميان يک خودروي تسلاي برقي به ارزش ۱۲۹ هزار دلار به چشم مي‌خورد.به گزارش تسنيم، آمار واردات کشور در فروردين امسال نشان مي‌دهد در بازه زماني ابتدا تا انتهاي فروردين 98، بيش از 330 دستگاه خودروی سواري به ايران وارد شده و اين در حالي است که واردات خودرو در فروردين امسال در مقایسه ‌با مدت مشابه سال گذشته، 67 درصد کاهش داشته است.بر اساس آمار اعلامي گمرک، در فروردين ماه امسال بيشترين واردات خودروي سواري از مبدأ کشور کره صورت گرفته و 200 دستگاه خودروی سواري از اين کشور به ارزش 5.4 ميليون دلار از منطقه ويژه شهيد رجايي به ايران وارد شده است.واردات خودروی ايران در فروردين امسال بعد از جمهوري کره، از کشورهاي امارات، بريتانيا و عمان انجام شده است که اين کشورها به ترتيب 75 ، 30 و 24 دستگاه خودروي سواري به ايران صادر کرده‌اند و پس از اين کشورها، چين و آلمان قرار دارند که از هريک از اين دو کشور، دو دستگاه خودروي سواری وارد کشور شده است.

ترخيص ۱۶۰۰ دستگاه خودروي در‌گمرک‌مانده
از بيش از ۱۴ هزار خودروي دپو‌شده در گمرکات مختلف کشور تاکنون حدود هزارو 600 خودرو ترخيص شده است.به گزارش تسنيم، بر اساس آمارهاي اعلام‌شده بيش از 14 هزار خودرو در گمرکات مختلف کشور دپو شده است، هيئت دولت نيمه بهمن ماه سال جاري مصوبه‌اي صادر کرد که براي مدت چهار ماه امکان ترخيص خودروهاي وارد‌شده تا حدودي تسهيل مي‌شد. اخيرا نيز مصوبه هيئت دولت درباره تمديد دو ماهه اين زمان منتشر شد.بر اين اساس، تا کنون تعدادي خودرو با مصوبه قبلي هيئت دولت از گمرکات ترخيص شده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، تنها در گمرک بوشهر هزار و 400 دستگاه خودروی وارداتي دپو شده که صد دستگاه با مشکلات قضائي و غيرگمرکي مواجه است. اين روند در گمرکات شهيد رجايي و شهيد باهنر نيز وجود دارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

خبر

واردات ۳۳۰ خودروی خارجي در فروردين
درحالي‌که در فروردين ۹۷ بيش از هزار خودروي خارجي وارد ايران شده بود، آمار گمرک نشان مي‌دهد در فروردين امسال حدود ۳۳۰ خودرو از کره، امارات، بريتانيا، عمان، آلمان و چين وارد شده و در اين ميان يک خودروي تسلاي برقي به ارزش ۱۲۹ هزار دلار به چشم مي‌خورد.به گزارش تسنيم، آمار واردات کشور در فروردين امسال نشان مي‌دهد در بازه زماني ابتدا تا انتهاي فروردين 98، بيش از 330 دستگاه خودروی سواري به ايران وارد شده و اين در حالي است که واردات خودرو در فروردين امسال در مقایسه ‌با مدت مشابه سال گذشته، 67 درصد کاهش داشته است.بر اساس آمار اعلامي گمرک، در فروردين ماه امسال بيشترين واردات خودروي سواري از مبدأ کشور کره صورت گرفته و 200 دستگاه خودروی سواري از اين کشور به ارزش 5.4 ميليون دلار از منطقه ويژه شهيد رجايي به ايران وارد شده است.واردات خودروی ايران در فروردين امسال بعد از جمهوري کره، از کشورهاي امارات، بريتانيا و عمان انجام شده است که اين کشورها به ترتيب 75 ، 30 و 24 دستگاه خودروي سواري به ايران صادر کرده‌اند و پس از اين کشورها، چين و آلمان قرار دارند که از هريک از اين دو کشور، دو دستگاه خودروي سواری وارد کشور شده است.

ترخيص ۱۶۰۰ دستگاه خودروي در‌گمرک‌مانده
از بيش از ۱۴ هزار خودروي دپو‌شده در گمرکات مختلف کشور تاکنون حدود هزارو 600 خودرو ترخيص شده است.به گزارش تسنيم، بر اساس آمارهاي اعلام‌شده بيش از 14 هزار خودرو در گمرکات مختلف کشور دپو شده است، هيئت دولت نيمه بهمن ماه سال جاري مصوبه‌اي صادر کرد که براي مدت چهار ماه امکان ترخيص خودروهاي وارد‌شده تا حدودي تسهيل مي‌شد. اخيرا نيز مصوبه هيئت دولت درباره تمديد دو ماهه اين زمان منتشر شد.بر اين اساس، تا کنون تعدادي خودرو با مصوبه قبلي هيئت دولت از گمرکات ترخيص شده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، تنها در گمرک بوشهر هزار و 400 دستگاه خودروی وارداتي دپو شده که صد دستگاه با مشکلات قضائي و غيرگمرکي مواجه است. اين روند در گمرکات شهيد رجايي و شهيد باهنر نيز وجود دارد.

ارسال دیدگاه شما