30 شماره آخر

  • شماره 3427 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

جزئيات اتوبوس هوايي در پايتخت
مهر: رئيس کميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران جزئيات ايجاد خط اتوبوس هوايي در منطقه يک را تشريح کرد. محمد عليخاني در پاسخ به پرسشي درباره ايجاد خطوط اتوبوس هوايي در منطقه يک که مدتي پيش از سوي شهردار اين منطقه عنوان شده بود، گفت: نمي‌دانم مي‌توان روي اين خط نام اتوبوس هوايي را گذاشت يا نه. بر اساس اطلاعاتي که از سوي منطقه به دست آورده‌ام، منظور از اتوبوس هوايي تله‌کابين‌هايي است که اتاقک‌هاي بزرگ‌تري دارند و تعداد بيشتري مسافر را مي‌تواند جابه‌جا کند. او ادامه داد: در شمال تهران به دليل کوهستاني‌بودن و محدوديت‌هايي مثل تراکم بالاي جمعيت و ساختمان‌ها که ايجاد کرده‌اند، معابر آنجا به اشباع رسيده است. حتي به دليل معابر باريک نمي‌توان بخشي از آنها را مانند ساير خيابان‌ها مثل انقلاب، وليعصر و شريعتي به اتوبوس‌هاي تندرو اختصاص داد و اتوبوس‌ها نيز در ترافيک حرکت مي‌کنند؛ بنابراين پيشنهاد شد چون اين منطقه امکان ايجاد چنين تله‌کابين‌هايي را دارد، از اين ظرفيت استفاده شود. 

اروپا؛ مقصد نهايي 
مواد مخدر ورودي به ايران

شرق: دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بخش عمده‌اي از ورود مواد مخدر به کشور براي ترانزيت به سمت اروپاست. سردار اسکندر مؤمني با اشاره اينکه سال گذشته اين مرکز ۵۵ تُن کشف مواد مخدر داشته، ادامه داد: سالانه بيش از ۸۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف مي‌شود كه به‌طور ميانگين حدود ۱۰ درصد کشفيات کشور در مرکز سپکا انجام مي‌شود. طبق پژوهش‌هاي انجام‌شده بيش از ۱۱ درصد توليد ناخالص ملي صرف هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مبارزه با مواد مخدر کشور مي‌شود؛ البته تحريم‌هاي جهاني در بالارفتن اين هزينه‌ها اثرگذار بوده است. او با اشاره به اينکه کشور ايران مبارزه با مواد مخدر را در سطح بين‌المللي انجام مي‌دهد، گفت: بخش عمده‌اي از ورود مواد مخدر براي ترانزيت به سمت اروپاست. براي مقابله با مواد مخدر، همه دنيا بايد تعامل داشته باشند و سهم خود را ايفا کنند. همايش‌ها، نشست‌هاي بين‌المللي و تشويق‌ها مشکلي را حل نمي‌کند و دنيا بايد سهم خودش را بدهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

خبر

جزئيات اتوبوس هوايي در پايتخت
مهر: رئيس کميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران جزئيات ايجاد خط اتوبوس هوايي در منطقه يک را تشريح کرد. محمد عليخاني در پاسخ به پرسشي درباره ايجاد خطوط اتوبوس هوايي در منطقه يک که مدتي پيش از سوي شهردار اين منطقه عنوان شده بود، گفت: نمي‌دانم مي‌توان روي اين خط نام اتوبوس هوايي را گذاشت يا نه. بر اساس اطلاعاتي که از سوي منطقه به دست آورده‌ام، منظور از اتوبوس هوايي تله‌کابين‌هايي است که اتاقک‌هاي بزرگ‌تري دارند و تعداد بيشتري مسافر را مي‌تواند جابه‌جا کند. او ادامه داد: در شمال تهران به دليل کوهستاني‌بودن و محدوديت‌هايي مثل تراکم بالاي جمعيت و ساختمان‌ها که ايجاد کرده‌اند، معابر آنجا به اشباع رسيده است. حتي به دليل معابر باريک نمي‌توان بخشي از آنها را مانند ساير خيابان‌ها مثل انقلاب، وليعصر و شريعتي به اتوبوس‌هاي تندرو اختصاص داد و اتوبوس‌ها نيز در ترافيک حرکت مي‌کنند؛ بنابراين پيشنهاد شد چون اين منطقه امکان ايجاد چنين تله‌کابين‌هايي را دارد، از اين ظرفيت استفاده شود. 

اروپا؛ مقصد نهايي 
مواد مخدر ورودي به ايران

شرق: دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بخش عمده‌اي از ورود مواد مخدر به کشور براي ترانزيت به سمت اروپاست. سردار اسکندر مؤمني با اشاره اينکه سال گذشته اين مرکز ۵۵ تُن کشف مواد مخدر داشته، ادامه داد: سالانه بيش از ۸۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف مي‌شود كه به‌طور ميانگين حدود ۱۰ درصد کشفيات کشور در مرکز سپکا انجام مي‌شود. طبق پژوهش‌هاي انجام‌شده بيش از ۱۱ درصد توليد ناخالص ملي صرف هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مبارزه با مواد مخدر کشور مي‌شود؛ البته تحريم‌هاي جهاني در بالارفتن اين هزينه‌ها اثرگذار بوده است. او با اشاره به اينکه کشور ايران مبارزه با مواد مخدر را در سطح بين‌المللي انجام مي‌دهد، گفت: بخش عمده‌اي از ورود مواد مخدر براي ترانزيت به سمت اروپاست. براي مقابله با مواد مخدر، همه دنيا بايد تعامل داشته باشند و سهم خود را ايفا کنند. همايش‌ها، نشست‌هاي بين‌المللي و تشويق‌ها مشکلي را حل نمي‌کند و دنيا بايد سهم خودش را بدهد.

ارسال دیدگاه شما