30 شماره آخر

  • شماره 3539 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۰ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

بازپرس سابق دادسراي رسانه بازداشت شد
شرق: «بازپرس سابق دادسراي رسانه بازداشت شد». «ب.ق»، بازپرس سابق دادسراي رسانه و کارکنان دولت روز جمعه هفته گذشته با دستور قضائي بازداشت و راهي زندان شده است. بر اساس اين گزارش، بازداشت اين بازپرس سابق دادسراي کارکنان دولت در راستاي برخورد با فساد در درون قوه قضائيه صورت گرفته است.

خودداري سازمان‌ها در ارائه اطلاعات، مانع دولت الکترونيک
ايرنا: رئيس قوه قضائيه گفت: خودداري نهادها و دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به يکديگر، مانع از شکل‌گيري دولت الکترونيک مي‌شود.ابراهيم رئيسي گفت: دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به يکديگر امساک مي‌کنند و اين روحيه، مانع از شکل‌گيري دولت الکترونيک مي‌شود. بايد در جهت نهادينه‌سازي فرهنگ اتصال دستگاه‌ها به يکديگر و ارائه اطلاعات به دستگاه‌هاي مربوط و مسئول، تلاش کرد.وي اساس شکل‌گيري دولت الکترونيک را منوط به تعامل و همکاري جدي دستگاه‌ها با يکديگر دانست و تصريح کرد: همکاري دستگاه‌ها در جهت شکل‌گيري دولت الکترونيک، علاوه بر تسهيل امور و دسترسي آسان همگان به عدالت، موجب مي‌شود متجاسران (افراد جسور) به قانون نتوانند ميدان بيابند و با تسلط دستگاه‌ها به اطلاعات و تبادل داده‌ها با يکديگر، مانع از تشکيل حياط خلوت و فرصت‌هاي مجرمانه براي افراد قانون‌گريز مي‌شود.

رونمايي از سند ملي سالمندي بعد از ۱۵ سال
مهر: رئيس سازمان بهزيستي از رونمايي از سند ملي سالمندي بعد از ۱۵ سال خبر داد و گفت: درحال‌حاضر ۱۰ درصد جمعيت کشور را سالمندان تشکيل مي‌دهند.رئيس سازمان بهزيستي، با اشاره به اينکه ۱۰ درصد جمعيت کشور را سالمندان تشکيل مي‌دهند، اظهار کرد: درحال‌حاضر نرخ رشد جمعيت ۱.۲۴ است در‌حالي‌که نرخ رشد جمعيت سالمندان ۳.۶ است. انتظار داريم در سال‌هاي آينده جمعيت سالمندي افزايش پيدا کند؛ به‌طوري‌که در سال ۱۴۳۰، ۲۶ درصد جمعيت کشور يعني يک‌چهارم را سالمندان تشکيل مي‌دهند.رئيس سازمان بهزيستي با تأکيد بر اينکه سند ملي سالمندي بعد از ۱۵ سال رونمايي مي‌شود، گفت: در‌حال‌حاضر ۷۲۵ هزار سالمند در بهزيستي تحت پوشش هستند. خانه‌هاي کوچک سالمندي در‌حال‌حاضر جايگزين آسايشگاه شده‌اند و همچنين ۳۰۰ مرکز شبانه‌روزي براي نگهداري و ارائه خدمات به سالمندان از سوي بهزيستي فعاليت مي‌کند که ۶ هزار سالمند در آنجا نگهداري مي‌شود و تعداد مراکز روزانه، مراقبت از منزل سالمندان نيز به ۶۰۰ مرکز مي‌رسد.

ورود ۸۹۸ دانشمند جهاني 
به کشور در نيمه اول سال

ايلنا: وزير علوم، تحقيقات و فناوري از ورود ۸۹۸ استاد و دانشمند برجسته جهاني به کشور جهت همکاري‌هاي علمي در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ خبر داد.منصور غلامي درباره روند همکاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شش‌ماهه نخست سال، با بيان اينکه هر هفته پذيراي بيش از ۱۰ هيئت‌علمي خارجي بوده‌ايم، اظهار کرد: تعداد ۸۹۸ محقق، استاد برجسته و دانشمند جهاني براي تحقيق مشترک، حضور در نشست‌هاي علمي و راهنمايي دانشجويان دکترا وارد ايران شدند و انتظار مي‌رود مانند سال قبل، اين رقم در پايان سال از مرز دوهزار نفر عبور کند.او تصريح کرد: همچنين در اين مدت، ۴۵۳ محقق و عضو هيئت‌علمي ايراني براي دوره‌هاي کوتاه‌مدت، حضور در سمينارهاي مهم و فرصت مطالعاتي (۹۷ نفر) عازم دانشگاه‌هاي معتبر دنيا شده‌اند. در کنار اين مراودات علمي و فناوري، صدها دانش فني و علم نوين وارد کشور مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

خبر

بازپرس سابق دادسراي رسانه بازداشت شد
شرق: «بازپرس سابق دادسراي رسانه بازداشت شد». «ب.ق»، بازپرس سابق دادسراي رسانه و کارکنان دولت روز جمعه هفته گذشته با دستور قضائي بازداشت و راهي زندان شده است. بر اساس اين گزارش، بازداشت اين بازپرس سابق دادسراي کارکنان دولت در راستاي برخورد با فساد در درون قوه قضائيه صورت گرفته است.

خودداري سازمان‌ها در ارائه اطلاعات، مانع دولت الکترونيک
ايرنا: رئيس قوه قضائيه گفت: خودداري نهادها و دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به يکديگر، مانع از شکل‌گيري دولت الکترونيک مي‌شود.ابراهيم رئيسي گفت: دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به يکديگر امساک مي‌کنند و اين روحيه، مانع از شکل‌گيري دولت الکترونيک مي‌شود. بايد در جهت نهادينه‌سازي فرهنگ اتصال دستگاه‌ها به يکديگر و ارائه اطلاعات به دستگاه‌هاي مربوط و مسئول، تلاش کرد.وي اساس شکل‌گيري دولت الکترونيک را منوط به تعامل و همکاري جدي دستگاه‌ها با يکديگر دانست و تصريح کرد: همکاري دستگاه‌ها در جهت شکل‌گيري دولت الکترونيک، علاوه بر تسهيل امور و دسترسي آسان همگان به عدالت، موجب مي‌شود متجاسران (افراد جسور) به قانون نتوانند ميدان بيابند و با تسلط دستگاه‌ها به اطلاعات و تبادل داده‌ها با يکديگر، مانع از تشکيل حياط خلوت و فرصت‌هاي مجرمانه براي افراد قانون‌گريز مي‌شود.

رونمايي از سند ملي سالمندي بعد از ۱۵ سال
مهر: رئيس سازمان بهزيستي از رونمايي از سند ملي سالمندي بعد از ۱۵ سال خبر داد و گفت: درحال‌حاضر ۱۰ درصد جمعيت کشور را سالمندان تشکيل مي‌دهند.رئيس سازمان بهزيستي، با اشاره به اينکه ۱۰ درصد جمعيت کشور را سالمندان تشکيل مي‌دهند، اظهار کرد: درحال‌حاضر نرخ رشد جمعيت ۱.۲۴ است در‌حالي‌که نرخ رشد جمعيت سالمندان ۳.۶ است. انتظار داريم در سال‌هاي آينده جمعيت سالمندي افزايش پيدا کند؛ به‌طوري‌که در سال ۱۴۳۰، ۲۶ درصد جمعيت کشور يعني يک‌چهارم را سالمندان تشکيل مي‌دهند.رئيس سازمان بهزيستي با تأکيد بر اينکه سند ملي سالمندي بعد از ۱۵ سال رونمايي مي‌شود، گفت: در‌حال‌حاضر ۷۲۵ هزار سالمند در بهزيستي تحت پوشش هستند. خانه‌هاي کوچک سالمندي در‌حال‌حاضر جايگزين آسايشگاه شده‌اند و همچنين ۳۰۰ مرکز شبانه‌روزي براي نگهداري و ارائه خدمات به سالمندان از سوي بهزيستي فعاليت مي‌کند که ۶ هزار سالمند در آنجا نگهداري مي‌شود و تعداد مراکز روزانه، مراقبت از منزل سالمندان نيز به ۶۰۰ مرکز مي‌رسد.

ورود ۸۹۸ دانشمند جهاني 
به کشور در نيمه اول سال

ايلنا: وزير علوم، تحقيقات و فناوري از ورود ۸۹۸ استاد و دانشمند برجسته جهاني به کشور جهت همکاري‌هاي علمي در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ خبر داد.منصور غلامي درباره روند همکاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شش‌ماهه نخست سال، با بيان اينکه هر هفته پذيراي بيش از ۱۰ هيئت‌علمي خارجي بوده‌ايم، اظهار کرد: تعداد ۸۹۸ محقق، استاد برجسته و دانشمند جهاني براي تحقيق مشترک، حضور در نشست‌هاي علمي و راهنمايي دانشجويان دکترا وارد ايران شدند و انتظار مي‌رود مانند سال قبل، اين رقم در پايان سال از مرز دوهزار نفر عبور کند.او تصريح کرد: همچنين در اين مدت، ۴۵۳ محقق و عضو هيئت‌علمي ايراني براي دوره‌هاي کوتاه‌مدت، حضور در سمينارهاي مهم و فرصت مطالعاتي (۹۷ نفر) عازم دانشگاه‌هاي معتبر دنيا شده‌اند. در کنار اين مراودات علمي و فناوري، صدها دانش فني و علم نوين وارد کشور مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما