30 شماره آخر

  • شماره 3588 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

توضيحات وزارت کار و رفاه درباره خبر ثبت‌نام جاماندگان يارانه نقدي

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره يک خبر به نقل از سخنگوي شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي توضيحاتي ارائه کرد.‌به گزارش فارس، در پي درج خبري با عنوان «ثبت‌نام جاماندگان يارانه نقدي از اول دي‌ماه آغاز مي‌شود»، به نقل از سخنگوي طرح شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي، روابط‌عمومي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توضيحاتي ارائه کرد. در توضيحات اين وزارتخانه آمده است:
«پيرو تصميم دولت مبني بر واريز بسته حمايت معيشتي، ليست يارانه‌‌بگيران کشور در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت. 60 ميليون نفر از اين افراد مبتني بر آزمون وسع پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان شناسايي شدند و در ليست مشمولان طرح حمايت معيشتي قرار گرفتند.‌از روز يکشنبه سوم آذر امکان ثبت درخواست رسيدگي مجدد به متقاضياني که مشمول بسته حمايت معيشتي نشده بودند، فراهم شد. با توجه به اينکه برخي از افراد از ابتدا در ليست يارانه‌بگيران نبودند و به اصطلاح «جامانده» محسوب مي‌شدند و نيز برخي از افراد از دريافت يارانه انصراف داده بودند، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ايشان در طرح حمايت معيشتي، اين افراد، از ابتداي دي‌ماه سال جاري بايد به دفاتر پليس +10 مراجعه كنند.
اين امر هيچ‌گونه ارتباطي به بحث يارانه نداشته و صرفا به منظور قرارگرفتن در ليست «متقاضيان دريافت بسته حمايت معيشتي» است. درخصوص اين دسته از متقاضيان، پس از اجراي آزمون وسع خانوار، درخصوص قرار گرفتن يا نگرفتن در ليست مشمولان حمايت معيشتي تصميم‌گيري و نتيجه به سرپرست خانوار اطلاع‌رساني مي‌شود.
بنابراين خبر منتسب‌شده به سخنگوي ستاد شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي درخصوص ثبت‌نام جاماندگان يارانه نقدي به منظور دريافت يارانه نقدي تکذيب مي‌شود و سخنگوي اين ستاد تنها درخصوص طرح حمايت معيشتي اظهار نظر نموده و خواهند نمود».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

توضيحات وزارت کار و رفاه درباره خبر ثبت‌نام جاماندگان يارانه نقدي

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره يک خبر به نقل از سخنگوي شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي توضيحاتي ارائه کرد.‌به گزارش فارس، در پي درج خبري با عنوان «ثبت‌نام جاماندگان يارانه نقدي از اول دي‌ماه آغاز مي‌شود»، به نقل از سخنگوي طرح شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي، روابط‌عمومي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توضيحاتي ارائه کرد. در توضيحات اين وزارتخانه آمده است:
«پيرو تصميم دولت مبني بر واريز بسته حمايت معيشتي، ليست يارانه‌‌بگيران کشور در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت. 60 ميليون نفر از اين افراد مبتني بر آزمون وسع پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان شناسايي شدند و در ليست مشمولان طرح حمايت معيشتي قرار گرفتند.‌از روز يکشنبه سوم آذر امکان ثبت درخواست رسيدگي مجدد به متقاضياني که مشمول بسته حمايت معيشتي نشده بودند، فراهم شد. با توجه به اينکه برخي از افراد از ابتدا در ليست يارانه‌بگيران نبودند و به اصطلاح «جامانده» محسوب مي‌شدند و نيز برخي از افراد از دريافت يارانه انصراف داده بودند، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ايشان در طرح حمايت معيشتي، اين افراد، از ابتداي دي‌ماه سال جاري بايد به دفاتر پليس +10 مراجعه كنند.
اين امر هيچ‌گونه ارتباطي به بحث يارانه نداشته و صرفا به منظور قرارگرفتن در ليست «متقاضيان دريافت بسته حمايت معيشتي» است. درخصوص اين دسته از متقاضيان، پس از اجراي آزمون وسع خانوار، درخصوص قرار گرفتن يا نگرفتن در ليست مشمولان حمايت معيشتي تصميم‌گيري و نتيجه به سرپرست خانوار اطلاع‌رساني مي‌شود.
بنابراين خبر منتسب‌شده به سخنگوي ستاد شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي درخصوص ثبت‌نام جاماندگان يارانه نقدي به منظور دريافت يارانه نقدي تکذيب مي‌شود و سخنگوي اين ستاد تنها درخصوص طرح حمايت معيشتي اظهار نظر نموده و خواهند نمود».

ارسال دیدگاه شما