30 شماره آخر

  • شماره 3625 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

مزارع کشاورزي آينده

ترجمه: ميثاق محمدي‌زاده: نسل جديد کشاورزي و پرورش مواد غذايي ديگر نيازي به هکتارها زمين و خاک يا خورشيد ندارد و فقط از طريق روش کشت هيدروپونيک استفاده مي‌کند. به گزارش يك پزشك، دو استاد دانشگاه ليورپول به نام‌هاي «جنس توماس» و «پل مايرز» از سال ۲۰۱۴ تمام تلاش و همت خود را براي توسعه آزمايشگاه‌هاي کشاورزي هيدروپونيک يا کشت‌هاي آبي صرف کرده و تاکنون چندين سيستم پرورش گياهان و مواد غذايي سبزيجات مصرفي انسان‌ها در چند نقطه شهر ليورپول راه‌اندازي کردند. آنها تمام امکانات، دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد و منابع خود را گردآوري کردند تا آزمايشگاه Farm Urban را توسعه داده و به مدلي براي کشاورزي در آينده تبديل کنند. در روش کشت هيدروپونيک، گياهان و سبزيجات در آب کشت مي‌شوند و متخصصان سعي مي‌کنند تمام نيازهاي گياهي را از طريق آب و افزودن عناصر ريزمغذي و درشت‌مغذي تأمين کنند. همين‌طور ممکن است در اين روش کشت آبي از مواد نگهدارنده بي‌اثر استفاده شود. کشت هيدروپونيک مزاياي بي‌شماري در مقایسه با کشت‌هاي سنتي دارد. آزمايشگاه‌هاي کشاورزي «توماس» و «مايرز» به جاي افقي، در عمق زمين و عمودي توسعه داده مي‌شود؛ يکي در کارخانه قندي قديمي شهر ليورپول و ديگري در يک انبار قديمي است. ديگري هم در خود دانشگاه ليورپول داير شده است. وقتي به اين آزمايشگاه‌هاي مدرن پرورش مواد غذايي سر بزنيد، با رديف‌هايي عمودي و زيبايي از انواع کاهوها، سبزيجات و صيفي‌جات روبه‌رو مي‌شويد که زير نور چراغ‌هاي ال‌اي‌دي مي‌درخشند. لوله‌هاي استوانه‌اي‌شکلي وجود دارد که آب و مواد مغذي گياه را دائما به آن رسانده؛ در‌حالي‌که اصلا خبري از نور خورشيد يا خاک نيست. ريشه‌هاي گياهان در آب بوده و هر جعبه چندين گياه را در خود جاي داده است. اين استادان دانشگاه اعتقاد دارند روش‌هاي سنتي کشاورزي و استفاده از هکتارها زمين ديگر جواب‌گوي بشر آينده نيست. جمعيت جهان رو به افزايش است و سازمان بهداشت جهاني تخمين زده تا سال ۲۰۲۵ نزديک به ۷۰ درصد کل مردم در مناطق شهري ساکن باشند. به‌همين‌دليل براي حفظ زيستگاه‌هاي طبيعي و بهبود امنيت غذايي در سراسر جهان نياز به تغييرات اساسي در روش‌هاي توليد مواد غذايي وجود دارد. تاکنون طرح‌هاي مشابه زيادي براي پرورش مواد غذايي در مکان‌هاي شهري پيشنهاد شده است؛ ولي طرح «توماس» و «مايرز» متفاوت است. در روش پرورش مواد غذايي هيدروپونيک نيازي به تراکتور يا استفاده از سموم دفع آفات نيست. اين روش به حفظ خاک و پايداري زمين کمک مي‌کند و خطر نابودي آن را ندارد. آنها بخشي از سرمايه راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي خود را وام گرفتند و بخشي ديگر از سرمايه را با فروش سبزيجات و مواد غذايي پرورش داده‌شده تأمين مي‌کنند. افزون بر اين، کمپين‌هاي تبليغاتي به نام «Greens for Good» نيز براي جمع‌آوري سرمايه به راه انداختند. آنها سعي کردند دانش‌آموزان را هم با اين روش پرورش مواد غذايي آشنا کنند و در يک مدرسه مزرعه پرورش سالاد راه بيندازند. دانش‌آموزان هر روز به اين مزرعه سر زده و شاهد رشد گياهان هستند و از نزديك با فناوري توليد مواد غذايي پيشرفته آشنا مي‌شوند.
www.theguardian.com

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

مزارع کشاورزي آينده

ترجمه: ميثاق محمدي‌زاده: نسل جديد کشاورزي و پرورش مواد غذايي ديگر نيازي به هکتارها زمين و خاک يا خورشيد ندارد و فقط از طريق روش کشت هيدروپونيک استفاده مي‌کند. به گزارش يك پزشك، دو استاد دانشگاه ليورپول به نام‌هاي «جنس توماس» و «پل مايرز» از سال ۲۰۱۴ تمام تلاش و همت خود را براي توسعه آزمايشگاه‌هاي کشاورزي هيدروپونيک يا کشت‌هاي آبي صرف کرده و تاکنون چندين سيستم پرورش گياهان و مواد غذايي سبزيجات مصرفي انسان‌ها در چند نقطه شهر ليورپول راه‌اندازي کردند. آنها تمام امکانات، دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد و منابع خود را گردآوري کردند تا آزمايشگاه Farm Urban را توسعه داده و به مدلي براي کشاورزي در آينده تبديل کنند. در روش کشت هيدروپونيک، گياهان و سبزيجات در آب کشت مي‌شوند و متخصصان سعي مي‌کنند تمام نيازهاي گياهي را از طريق آب و افزودن عناصر ريزمغذي و درشت‌مغذي تأمين کنند. همين‌طور ممکن است در اين روش کشت آبي از مواد نگهدارنده بي‌اثر استفاده شود. کشت هيدروپونيک مزاياي بي‌شماري در مقایسه با کشت‌هاي سنتي دارد. آزمايشگاه‌هاي کشاورزي «توماس» و «مايرز» به جاي افقي، در عمق زمين و عمودي توسعه داده مي‌شود؛ يکي در کارخانه قندي قديمي شهر ليورپول و ديگري در يک انبار قديمي است. ديگري هم در خود دانشگاه ليورپول داير شده است. وقتي به اين آزمايشگاه‌هاي مدرن پرورش مواد غذايي سر بزنيد، با رديف‌هايي عمودي و زيبايي از انواع کاهوها، سبزيجات و صيفي‌جات روبه‌رو مي‌شويد که زير نور چراغ‌هاي ال‌اي‌دي مي‌درخشند. لوله‌هاي استوانه‌اي‌شکلي وجود دارد که آب و مواد مغذي گياه را دائما به آن رسانده؛ در‌حالي‌که اصلا خبري از نور خورشيد يا خاک نيست. ريشه‌هاي گياهان در آب بوده و هر جعبه چندين گياه را در خود جاي داده است. اين استادان دانشگاه اعتقاد دارند روش‌هاي سنتي کشاورزي و استفاده از هکتارها زمين ديگر جواب‌گوي بشر آينده نيست. جمعيت جهان رو به افزايش است و سازمان بهداشت جهاني تخمين زده تا سال ۲۰۲۵ نزديک به ۷۰ درصد کل مردم در مناطق شهري ساکن باشند. به‌همين‌دليل براي حفظ زيستگاه‌هاي طبيعي و بهبود امنيت غذايي در سراسر جهان نياز به تغييرات اساسي در روش‌هاي توليد مواد غذايي وجود دارد. تاکنون طرح‌هاي مشابه زيادي براي پرورش مواد غذايي در مکان‌هاي شهري پيشنهاد شده است؛ ولي طرح «توماس» و «مايرز» متفاوت است. در روش پرورش مواد غذايي هيدروپونيک نيازي به تراکتور يا استفاده از سموم دفع آفات نيست. اين روش به حفظ خاک و پايداري زمين کمک مي‌کند و خطر نابودي آن را ندارد. آنها بخشي از سرمايه راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي خود را وام گرفتند و بخشي ديگر از سرمايه را با فروش سبزيجات و مواد غذايي پرورش داده‌شده تأمين مي‌کنند. افزون بر اين، کمپين‌هاي تبليغاتي به نام «Greens for Good» نيز براي جمع‌آوري سرمايه به راه انداختند. آنها سعي کردند دانش‌آموزان را هم با اين روش پرورش مواد غذايي آشنا کنند و در يک مدرسه مزرعه پرورش سالاد راه بيندازند. دانش‌آموزان هر روز به اين مزرعه سر زده و شاهد رشد گياهان هستند و از نزديك با فناوري توليد مواد غذايي پيشرفته آشنا مي‌شوند.
www.theguardian.com

 

ارسال دیدگاه شما