30 شماره آخر

  • شماره 3626 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

اداي سوگند سناتورهاي آمريکايي در آستانه آغاز محاکمه ترامپ

پرونده استيضاح روي ميز سنا

مجلس سناي آمريکا شاهد سوگند ياد‌کردن اعضاي اين مجلس به عنوان هيئت‌منصفه فرايند مربوط به محاکمه براي استيضاح دونالد ترامپ بود و اين سناتورها در سوگند ياد‌کردن در برابر جان رابرتس که به عنوان قاضي ارشد اين محاکمه تعيين شد، متعهد به اجراي بي‌طرفانه عدالت شدند. سناتورهاي آمريکايي همچنين روز پنجشنبه رسما سند مربوط به دو بند اتهام مطرح‌شده عليه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، شامل سوءاستفاده از قدرت و مانع ايجادکردن براي فعاليت کنگره را نيز قرائت کردند.يک روز بعد از تحويل مفاد طرح استيضاح از‌سوي مجلس نمايندگان کنگره به مجلس سناي آمريکا، سناتورهاي اين مجلس پيش از شروع محاکمه دونالد ترامپ سوگند ياد کردند. در مراسم پنجشنبه صد عضو سنا به عنوان اعضاي هيئت‌منصفه سوگند ياد کردند. اين سومين‌بار در تاريخ آمريکاست که رئيس‌جمهور در سنا محاکمه مي‌شود.سناتورها در برابر جان رابرتس، رئيس ديوان عالي، سوگند ياد کردند تا مجري «بي طرف عدالت» باشند. آنها سه‌شنبه آينده تصميم خواهند گرفت آيا اتهامات واردشده از‌سوي مجلس نمايندگان به ترامپ شامل دو اتهام سوءاستفاده از قدرت و مانع ايجاد‌کردن براي فعاليت کنگره وارد است و آيا او بايد برکنار شود يا خير؟قاضي رابرتس در مراسم از سناتورها پرسيد: «آيا با جديت سوگند ياد مي‌کنيد تا در همه امور مربوط به محاکمه براي استيضاح دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، براساس قانون اساسي و قوانين، مجري بي‌طرف قانون باشيد، پس خدا ياري‌تان کند؟». پاسخ همه سناتورها «آري» بود و پس از آن سناتور ميچ مک‌کانل، رهبر اکثريت جمهوري‌خواه سنا، اعلام کرد که محاکمه در ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه به وقت شرق آمريکا شروع خواهد شد.ساعاتي قبل از آنکه سناتورهاي آمريکايي سوگند ياد کنند، دفتر موسوم به دفتر پاسخ‌گويي دولت در آمريکا که يک نهاد نظارتي است، اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با خودداري از اعطاي کمک‌هاي نظامي به اوکراين قانون را نقض کرده است. اما ميچ مک کانل، رهبر اکثريت سنا نيز گفت: اين کار سنا نيست که پرونده ايجاد‌شده از‌سوي مجلس نمايندگان آمريکا در يک «تحقيقات شتاب‌زده» را تقويت کند. سنا قرار نيست تکاليف آنها را دوباره بازنويسي کند و به تحقيقات بازگردد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

اداي سوگند سناتورهاي آمريکايي در آستانه آغاز محاکمه ترامپ

پرونده استيضاح روي ميز سنا

مجلس سناي آمريکا شاهد سوگند ياد‌کردن اعضاي اين مجلس به عنوان هيئت‌منصفه فرايند مربوط به محاکمه براي استيضاح دونالد ترامپ بود و اين سناتورها در سوگند ياد‌کردن در برابر جان رابرتس که به عنوان قاضي ارشد اين محاکمه تعيين شد، متعهد به اجراي بي‌طرفانه عدالت شدند. سناتورهاي آمريکايي همچنين روز پنجشنبه رسما سند مربوط به دو بند اتهام مطرح‌شده عليه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، شامل سوءاستفاده از قدرت و مانع ايجادکردن براي فعاليت کنگره را نيز قرائت کردند.يک روز بعد از تحويل مفاد طرح استيضاح از‌سوي مجلس نمايندگان کنگره به مجلس سناي آمريکا، سناتورهاي اين مجلس پيش از شروع محاکمه دونالد ترامپ سوگند ياد کردند. در مراسم پنجشنبه صد عضو سنا به عنوان اعضاي هيئت‌منصفه سوگند ياد کردند. اين سومين‌بار در تاريخ آمريکاست که رئيس‌جمهور در سنا محاکمه مي‌شود.سناتورها در برابر جان رابرتس، رئيس ديوان عالي، سوگند ياد کردند تا مجري «بي طرف عدالت» باشند. آنها سه‌شنبه آينده تصميم خواهند گرفت آيا اتهامات واردشده از‌سوي مجلس نمايندگان به ترامپ شامل دو اتهام سوءاستفاده از قدرت و مانع ايجاد‌کردن براي فعاليت کنگره وارد است و آيا او بايد برکنار شود يا خير؟قاضي رابرتس در مراسم از سناتورها پرسيد: «آيا با جديت سوگند ياد مي‌کنيد تا در همه امور مربوط به محاکمه براي استيضاح دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، براساس قانون اساسي و قوانين، مجري بي‌طرف قانون باشيد، پس خدا ياري‌تان کند؟». پاسخ همه سناتورها «آري» بود و پس از آن سناتور ميچ مک‌کانل، رهبر اکثريت جمهوري‌خواه سنا، اعلام کرد که محاکمه در ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه به وقت شرق آمريکا شروع خواهد شد.ساعاتي قبل از آنکه سناتورهاي آمريکايي سوگند ياد کنند، دفتر موسوم به دفتر پاسخ‌گويي دولت در آمريکا که يک نهاد نظارتي است، اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با خودداري از اعطاي کمک‌هاي نظامي به اوکراين قانون را نقض کرده است. اما ميچ مک کانل، رهبر اکثريت سنا نيز گفت: اين کار سنا نيست که پرونده ايجاد‌شده از‌سوي مجلس نمايندگان آمريکا در يک «تحقيقات شتاب‌زده» را تقويت کند. سنا قرار نيست تکاليف آنها را دوباره بازنويسي کند و به تحقيقات بازگردد.

ارسال دیدگاه شما