30 شماره آخر

  • شماره 3626 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي با انتشار پستی در اینستاگرام مطرح کرد

تکذيب ورشکستگي تأمين اجتماعي

ايسنا: قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه براساس تحليل‌هاي موجود هرساله حدود ۱۰ درصد به آمار مستمري‌بگيران اين سازمان در بخش بيمه‌شدگان افزوده مي‌شود، گفت: اتفاق جديد اين است که در حوزه بيمه‌شدگان اجباري افزايش آن‌چناني نداريم، ولي شاهد رشد در بخش بيمه اختياري،‌ قراردادي 
و توافقي هستيم.
 محمدحسن زدا در صفحه اينستاگرامي خود مطالبي ويدئويي تحت عنوان «دانستني‌هاي تأمين اجتماعي» منتشر مي‌کند و به مرور برخي قوانين تأمين اجتماعي مي‌پردازد. او با طرح اين پرسش که چرا مي‌گوييم ورشکستگي در تأمين اجتماعي موضوعيت ندارد، اظهار کرد: لفظ ورشکستگي براي سازمان‌هاي تأمين اجتماعي در دنيا 
مفهوم ندارد. 
در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي يک سهم سه درصدي براي دولت تعيين شده که بايد بابت حق بيمه براي هر فرد به تأمين اجتماعي بپردازد. زدا افزود: اين حق بيمه سه درصدي فقط براي کمک مالي نيست، بلکه نوعي تضمين است تا اگر صندوق به هر علتي دچار مشکل شد، دولت نقش ضمانتي‌اش را ايفا کند و نگذارد مردم دچار مشکل شوند. مردم نبايد نگران باشند زيرا چيزي به اسم ورشکستگي نداريم و نقش دولت در صندوق‌هاي بيمه اجتماعي موجب رفع مشکل مي‌شود. 
قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي در ادامه با بيان اينکه روند افزايش يا کاهش احتمالي تعداد بيمه‌شدگان توسط سازمان تأمين اجتماعي به‌طور منظم رصد و تحليل مي‌شود، گفت: سيستم تأمين اجتماعي پويا و زنده است. براساس تحليل‌هاي موجود هرساله حدود ۱۰ درصد به آمار مستمري‌بگيران ما در بخش بيمه‌شدگان افزوده مي‌شود.
 او توضيحات بيشتري دراين‌باره ارائه و اظهار کرد: اتفاق جديد ماجرا اين است که ما در حوزه بيمه‌شدگان اجباري افزايش آن‌چناني نداريم، ولي شاهد رشد در بخش بيمه اختياري،‌ قراردادي و توافقي هستيم؛ بنابراين در هر صورت تراز مالي و نقدينگي سازمان دچار لطمه و ريزش نشده است، بلکه يک انتقال از بخش بيمه اجباري به بيمه اختياري داشته‌ايم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي با انتشار پستی در اینستاگرام مطرح کرد

تکذيب ورشکستگي تأمين اجتماعي

ايسنا: قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه براساس تحليل‌هاي موجود هرساله حدود ۱۰ درصد به آمار مستمري‌بگيران اين سازمان در بخش بيمه‌شدگان افزوده مي‌شود، گفت: اتفاق جديد اين است که در حوزه بيمه‌شدگان اجباري افزايش آن‌چناني نداريم، ولي شاهد رشد در بخش بيمه اختياري،‌ قراردادي 
و توافقي هستيم.
 محمدحسن زدا در صفحه اينستاگرامي خود مطالبي ويدئويي تحت عنوان «دانستني‌هاي تأمين اجتماعي» منتشر مي‌کند و به مرور برخي قوانين تأمين اجتماعي مي‌پردازد. او با طرح اين پرسش که چرا مي‌گوييم ورشکستگي در تأمين اجتماعي موضوعيت ندارد، اظهار کرد: لفظ ورشکستگي براي سازمان‌هاي تأمين اجتماعي در دنيا 
مفهوم ندارد. 
در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي يک سهم سه درصدي براي دولت تعيين شده که بايد بابت حق بيمه براي هر فرد به تأمين اجتماعي بپردازد. زدا افزود: اين حق بيمه سه درصدي فقط براي کمک مالي نيست، بلکه نوعي تضمين است تا اگر صندوق به هر علتي دچار مشکل شد، دولت نقش ضمانتي‌اش را ايفا کند و نگذارد مردم دچار مشکل شوند. مردم نبايد نگران باشند زيرا چيزي به اسم ورشکستگي نداريم و نقش دولت در صندوق‌هاي بيمه اجتماعي موجب رفع مشکل مي‌شود. 
قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي در ادامه با بيان اينکه روند افزايش يا کاهش احتمالي تعداد بيمه‌شدگان توسط سازمان تأمين اجتماعي به‌طور منظم رصد و تحليل مي‌شود، گفت: سيستم تأمين اجتماعي پويا و زنده است. براساس تحليل‌هاي موجود هرساله حدود ۱۰ درصد به آمار مستمري‌بگيران ما در بخش بيمه‌شدگان افزوده مي‌شود.
 او توضيحات بيشتري دراين‌باره ارائه و اظهار کرد: اتفاق جديد ماجرا اين است که ما در حوزه بيمه‌شدگان اجباري افزايش آن‌چناني نداريم، ولي شاهد رشد در بخش بيمه اختياري،‌ قراردادي و توافقي هستيم؛ بنابراين در هر صورت تراز مالي و نقدينگي سازمان دچار لطمه و ريزش نشده است، بلکه يک انتقال از بخش بيمه اجباري به بيمه اختياري داشته‌ايم.

ارسال دیدگاه شما