30 شماره آخر

  • شماره 3634 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

منتخبی از شعرهای سیروس شمیسا

شرق: در کوران جدال شعر نو و قدیم، نوگرایانی بودند که در قالب‌های قدیم هم خوب شعر می‌گفتند و آن قالب‌ها را به خوبی می‌شناختند، اگرچه بعضی از آنها شعرهای قدیم خود را کمتر به چاپ سپردند یا دیر دست به چنین کاری زدند. این موضوعی است که سیروس شمیسا در پیش‌گفتار گزینه اشعارش به آن اشاره‌ کرده است.
 او در این پیش‌گفتار از شاعرانی نوگرا سخن گفته که شعرهای کلاسیک خود را رو نمی‌کرده‌اند و از شاعرانی که با گذشت زمان خط‌کشی نو و قدیم را کنار گذاشتند و علاوه بر شعرهای نو، شعرهای کلاسیک خود را هم منتشر کردند. شمیسا خود از جمله شاعرانی است که هم در قالب‌های قدیم شعر سروده و هم در قالب‌های نو. او در پیش‌گفتار گزینه اشعارش می‌نویسد: «حقیقت این است که به لحاظ نقد ادبی شعر یا خوب است یا بد، و فرم چه کهنه باشد و چه نو فرقی نمی‌کند».
کتاب «گزینه اشعار سیروس شمیسا» که اخیرا در نشر مروارید منتشر شده گزیده‌ای از هفت دفتر شعر شمیسا از سال 1363 تا سال 1397را در بر می‌گیرد و شعرهای شمیسا از سال 1359 تا 1397 را شامل می‌شود. 
آنچه می‌خوانید شعری است به نام «زندگی پیرمردی است» از این مجموعه: «زندگانی عزیزم در این روزها/ حدّ و مرزی بی‌اندازه دارد/ چون بهار فراموش آن سال‌ها/ پردرخت است/ سایه‌ساری خوش و نغز/ زندگی پیرمردی‌ست، این روزها گاه‌گاهی/ حرف‌های قدیمی ولی تازه دارد/ زندگی گفت:/ باز یک صبح خوشبوی/ باز یک ظهر پُرخواب/ باز یک  عصر دیدار». 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

منتخبی از شعرهای سیروس شمیسا

شرق: در کوران جدال شعر نو و قدیم، نوگرایانی بودند که در قالب‌های قدیم هم خوب شعر می‌گفتند و آن قالب‌ها را به خوبی می‌شناختند، اگرچه بعضی از آنها شعرهای قدیم خود را کمتر به چاپ سپردند یا دیر دست به چنین کاری زدند. این موضوعی است که سیروس شمیسا در پیش‌گفتار گزینه اشعارش به آن اشاره‌ کرده است.
 او در این پیش‌گفتار از شاعرانی نوگرا سخن گفته که شعرهای کلاسیک خود را رو نمی‌کرده‌اند و از شاعرانی که با گذشت زمان خط‌کشی نو و قدیم را کنار گذاشتند و علاوه بر شعرهای نو، شعرهای کلاسیک خود را هم منتشر کردند. شمیسا خود از جمله شاعرانی است که هم در قالب‌های قدیم شعر سروده و هم در قالب‌های نو. او در پیش‌گفتار گزینه اشعارش می‌نویسد: «حقیقت این است که به لحاظ نقد ادبی شعر یا خوب است یا بد، و فرم چه کهنه باشد و چه نو فرقی نمی‌کند».
کتاب «گزینه اشعار سیروس شمیسا» که اخیرا در نشر مروارید منتشر شده گزیده‌ای از هفت دفتر شعر شمیسا از سال 1363 تا سال 1397را در بر می‌گیرد و شعرهای شمیسا از سال 1359 تا 1397 را شامل می‌شود. 
آنچه می‌خوانید شعری است به نام «زندگی پیرمردی است» از این مجموعه: «زندگانی عزیزم در این روزها/ حدّ و مرزی بی‌اندازه دارد/ چون بهار فراموش آن سال‌ها/ پردرخت است/ سایه‌ساری خوش و نغز/ زندگی پیرمردی‌ست، این روزها گاه‌گاهی/ حرف‌های قدیمی ولی تازه دارد/ زندگی گفت:/ باز یک صبح خوشبوی/ باز یک ظهر پُرخواب/ باز یک  عصر دیدار». 

ارسال دیدگاه شما