30 شماره آخر

  • شماره 3660 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

پیشنهادی به وزارت بهداشت علیه هراس جمعي

حمیده فارسانی . روان‌پزشک

متأسفانه این روزها شاهد اضطراب و وحشت درباره ویروس کرونا در جامعه هستیم. من هم از دور خودم را مسئول دانستم که در‌این‌باره باید کاری انجام داد. بر‌اساس‌این تجربه‌ای را که در فرانسه برای مقابله با اپیدمی داشتند، با شما به اشتراک می‌گذارم.

اینجا یک ماه قبل که همه از کرونا حرف می‌زدند و مثل الانِ ایران رعب و وحشت در جامعه حاکم بود، کار درست را رسانه‌های عمومی انجام دادند و مهم‌ترین کار که در ایران هم شدنی است، راه‌اندازی یک خط تلفن بود. به تعدادی پزشک و پرستار درباره این ویروس آموزش دادند و اعلام کردند که در‌صورتی‌که شخصی شک به بیماری دارد، به‌هیچ‌وجه بیمارستان نیاید و با این خط تماس بگیرد و درصورتی‌که لازم باشد، ما خودمان مستقیم به خانه شما می‌آییم و معاینات اولیه را انجام می‌دهیم. اگر احتمال آلودگی بود، بیمار مستقیم به اتاق ایزولاسیون ارجاع داده می‌شد.
این‌‌گونه واقعا از یک طرف اضطراب مردم کم می‌شد، از طرفی بار مراجعات بیمارستان هم کم می‌شد. همان‌گونه که می‌دانیم، بیشتر از ۴۰ درصد موارد بیماران، آلودگی را از بیمارستان گرفته‌اند. از طرفی وقتی بار مراجعات کم بشود، شانس خطای پزشکی هم کم خواهد شد؛ چون نباید از بقیه بیماری‌ها مثل سکته‌های قلبی و... غافل شد که آنها هم نیاز به مراقبت‌های خاص و به‌موقع دارند. من هم احساس مسئولیت می‌کنم و در‌صورتی‌که بتوانم کاری انجام بدهم، کوتاهی نخواهم کرد.
این روزها خانواده‌های ما امید‌شان به ماست، نا‌امیدشان نکنیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

پیشنهادی به وزارت بهداشت علیه هراس جمعي

حمیده فارسانی . روان‌پزشک

متأسفانه این روزها شاهد اضطراب و وحشت درباره ویروس کرونا در جامعه هستیم. من هم از دور خودم را مسئول دانستم که در‌این‌باره باید کاری انجام داد. بر‌اساس‌این تجربه‌ای را که در فرانسه برای مقابله با اپیدمی داشتند، با شما به اشتراک می‌گذارم.

اینجا یک ماه قبل که همه از کرونا حرف می‌زدند و مثل الانِ ایران رعب و وحشت در جامعه حاکم بود، کار درست را رسانه‌های عمومی انجام دادند و مهم‌ترین کار که در ایران هم شدنی است، راه‌اندازی یک خط تلفن بود. به تعدادی پزشک و پرستار درباره این ویروس آموزش دادند و اعلام کردند که در‌صورتی‌که شخصی شک به بیماری دارد، به‌هیچ‌وجه بیمارستان نیاید و با این خط تماس بگیرد و درصورتی‌که لازم باشد، ما خودمان مستقیم به خانه شما می‌آییم و معاینات اولیه را انجام می‌دهیم. اگر احتمال آلودگی بود، بیمار مستقیم به اتاق ایزولاسیون ارجاع داده می‌شد.
این‌‌گونه واقعا از یک طرف اضطراب مردم کم می‌شد، از طرفی بار مراجعات بیمارستان هم کم می‌شد. همان‌گونه که می‌دانیم، بیشتر از ۴۰ درصد موارد بیماران، آلودگی را از بیمارستان گرفته‌اند. از طرفی وقتی بار مراجعات کم بشود، شانس خطای پزشکی هم کم خواهد شد؛ چون نباید از بقیه بیماری‌ها مثل سکته‌های قلبی و... غافل شد که آنها هم نیاز به مراقبت‌های خاص و به‌موقع دارند. من هم احساس مسئولیت می‌کنم و در‌صورتی‌که بتوانم کاری انجام بدهم، کوتاهی نخواهم کرد.
این روزها خانواده‌های ما امید‌شان به ماست، نا‌امیدشان نکنیم.

ارسال دیدگاه شما