30 شماره آخر

  • شماره 3660 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

طرح اصلاح کنکور در شوراي‌عالي انقلاب

مهر: طرح اصلاح کنکور از سوی انجمن رياضي به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي رسيده است که در اين طرح، امتحان دروس عمومي از تخصصي جدا مي‌شود. منصور واعظ‌پور، مدير انجمن رياضي ايران، از طرحي خبر داد که انجمن رياضي مدت‌ها آن را دنبال مي‌کرد و اين طرح به دنبال اصلاح کنکور است. او ‏گفت که اين طرح هم‌اکنون در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده است.‏ واعظ‌پور گفت: کنکور حذف‌شدني نيست و بايد اين را بپذيريم. در سال ۱۳۸۱ يک سمينار ‏با خانه رياضي اصفهان گذاشتيم و روش‌ها و مسائل آموزشي در آن سمينار مطرح شد و چند ‏کارگروه تشکيل شد تا روي چالش‌هاي کنکور کار کند و راه‌حل ارائه دهد. سال ۸۲ آن راه‌‌حل تبديل به طرحي شد که به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رفت. قرار ‏شد به صحن مجلس برود که انتخابات در پيش بود و مجلس تغيير کرد. ‏او ادامه داد: در مجلس جديد طرح مسکوت ماند تا ما دوباره در سال ۸۶ سعي کرديم آن را ‏به صحن ببريم که در آن سال هم مافياي کنکور ديد اين طرح اصلاح کنکور به ضررش است ‏و فرار رو به جلو کرد. عده‌اي آن سال‌ها آمدند طرح حذف کنکور را مطرح کردند و عده‌اي از نمايندگان هم تحت تأثير آن قرار گرفتند. ناگهان اين موضوع مطرح شد که کنکور در پنج سال بايد حذف شود. ‏او گفت: ببينيد تا وقتي ما دانشگاه‌هايي داريم که بر سر صندلي‌هاي آن رقابت است، نمي‌توان کنکور را حذف کرد. اغلب کشورهاي دنيا چيزهايي شبيه کنکور دارند. ‏واعظ‌پور بيان کرد: بعد آمدند بحث سوابق تحصيلي را مطرح کردند و الان مي‌گويند ۸۵ ‏درصد رشته‌ها از کنکور خارج شده است؛ در‌حالي‌که آن ۸۵ رشته‌اي که از کنکور خارج ‏شده است، صندلي‌هاي پيام نور و غير‌انتفاعي و آزاد است. در واقع رشته‌هايي است که ‏عموما استقبالي از آنها نمي‌شود. همچنان رشته‌هاي اصلي کنکور و جو آموزش‌و‌پرورش ‏تحت تأثير کنکور است و در استرس خانواده‌ها و بچه‌ها تفاوتي ايجاد نشده است. ‏دبير انجمن رياضي بيان کرد: چند هفته پيش ما طرح جديد اصلاح کنکور را به وزير آموزش ‌عالي و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي داديم.‏ او در توضيح اين طرح گفت: طرح ما بسيار ساده است. در‌حال‌حاضر علوم پايه و فني و مهندسي‌ها عموما وقتي در دروس عمومي نمره‌هاي خوبي مي‌آوردند، در کنکور قبول مي‌شدند. خواندن دروس عمومي هم از رياضي و شيمي راحت‌تر است. ما معتقديم دروس ‏عمومي نبايد ملاک انتخاب رشته باشد. بايد براي دروس عمومي امتحاني جدا بگذاريم و يک ‏درصدي بگذاريم که هر‌کس در آن دروس نمره حداقلي را گرفت، بتواند در امتحان دروس ‏تخصصي شرکت کند. در واقع اين دروس عمومي در گزينش دانشجوها اثر نداشته باشد. ‏او در پايان گفت: اميدواريم کساني که منافع ميلياردي دارند، در‌اين‌ميان اجازه بدهند که طرح‌هايي براي اصلاح کنکور جلو برود.‏

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

طرح اصلاح کنکور در شوراي‌عالي انقلاب

مهر: طرح اصلاح کنکور از سوی انجمن رياضي به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي رسيده است که در اين طرح، امتحان دروس عمومي از تخصصي جدا مي‌شود. منصور واعظ‌پور، مدير انجمن رياضي ايران، از طرحي خبر داد که انجمن رياضي مدت‌ها آن را دنبال مي‌کرد و اين طرح به دنبال اصلاح کنکور است. او ‏گفت که اين طرح هم‌اکنون در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده است.‏ واعظ‌پور گفت: کنکور حذف‌شدني نيست و بايد اين را بپذيريم. در سال ۱۳۸۱ يک سمينار ‏با خانه رياضي اصفهان گذاشتيم و روش‌ها و مسائل آموزشي در آن سمينار مطرح شد و چند ‏کارگروه تشکيل شد تا روي چالش‌هاي کنکور کار کند و راه‌حل ارائه دهد. سال ۸۲ آن راه‌‌حل تبديل به طرحي شد که به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رفت. قرار ‏شد به صحن مجلس برود که انتخابات در پيش بود و مجلس تغيير کرد. ‏او ادامه داد: در مجلس جديد طرح مسکوت ماند تا ما دوباره در سال ۸۶ سعي کرديم آن را ‏به صحن ببريم که در آن سال هم مافياي کنکور ديد اين طرح اصلاح کنکور به ضررش است ‏و فرار رو به جلو کرد. عده‌اي آن سال‌ها آمدند طرح حذف کنکور را مطرح کردند و عده‌اي از نمايندگان هم تحت تأثير آن قرار گرفتند. ناگهان اين موضوع مطرح شد که کنکور در پنج سال بايد حذف شود. ‏او گفت: ببينيد تا وقتي ما دانشگاه‌هايي داريم که بر سر صندلي‌هاي آن رقابت است، نمي‌توان کنکور را حذف کرد. اغلب کشورهاي دنيا چيزهايي شبيه کنکور دارند. ‏واعظ‌پور بيان کرد: بعد آمدند بحث سوابق تحصيلي را مطرح کردند و الان مي‌گويند ۸۵ ‏درصد رشته‌ها از کنکور خارج شده است؛ در‌حالي‌که آن ۸۵ رشته‌اي که از کنکور خارج ‏شده است، صندلي‌هاي پيام نور و غير‌انتفاعي و آزاد است. در واقع رشته‌هايي است که ‏عموما استقبالي از آنها نمي‌شود. همچنان رشته‌هاي اصلي کنکور و جو آموزش‌و‌پرورش ‏تحت تأثير کنکور است و در استرس خانواده‌ها و بچه‌ها تفاوتي ايجاد نشده است. ‏دبير انجمن رياضي بيان کرد: چند هفته پيش ما طرح جديد اصلاح کنکور را به وزير آموزش ‌عالي و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي داديم.‏ او در توضيح اين طرح گفت: طرح ما بسيار ساده است. در‌حال‌حاضر علوم پايه و فني و مهندسي‌ها عموما وقتي در دروس عمومي نمره‌هاي خوبي مي‌آوردند، در کنکور قبول مي‌شدند. خواندن دروس عمومي هم از رياضي و شيمي راحت‌تر است. ما معتقديم دروس ‏عمومي نبايد ملاک انتخاب رشته باشد. بايد براي دروس عمومي امتحاني جدا بگذاريم و يک ‏درصدي بگذاريم که هر‌کس در آن دروس نمره حداقلي را گرفت، بتواند در امتحان دروس ‏تخصصي شرکت کند. در واقع اين دروس عمومي در گزينش دانشجوها اثر نداشته باشد. ‏او در پايان گفت: اميدواريم کساني که منافع ميلياردي دارند، در‌اين‌ميان اجازه بدهند که طرح‌هايي براي اصلاح کنکور جلو برود.‏

 

ارسال دیدگاه شما