30 شماره آخر

  • شماره 3716 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

ارتباط مؤثر با فرزندان

لیلا کاظم‌لو. پژوهشگر مؤسسه کودکی مدرس

یکی از نیازهای اساسی فرزندان، مورد پذیرش خانواده و والدین قرارگرفتن است. اگر پدر و مادر ارتباط سالمی با فرزندان داشته باشند، تغییرات سازنده‌ای در رشد و شکوفایی و پذیرش مثبت فرزندان انجام خواهد گرفت. گوش‌دادن به صحبت‌های فرزندان و داشتن رابطه کلامی و غیرکلامی مؤثر و مناسب می‌تواند باعث بهبود و ایجاد رابطه‌ای صمیمی با فرزندان و علاقه و بالابردن احساس تعلق‌خاطر فرزندان شود. به منظور ارتباط مؤثر با فرزندان راهکارهایی پیشنهاد می‌شود:

-شناسایی نیازهای واقعی کودکان و پاسخ مناسب به آنها یکی از قدم‌های مهم است. از جمله نیازها می‌توان به نیاز به استقلال و رشد شخصیتی کودکان اشاره کرد. کودکان به طور طبیعی می‌خواهند  خودشان تصمیم بگیرند و اجرا کنند. آنها کسب شخصیت و استقلال را دوست دارند، پس آماده‌کردن فضایی که بتوانند به تنهایی کارهایی كنند که قادر به آن هستند و طردنشدن از طرف والدین در این خصوص برعهده والدین است.
-یکی دیگر از نیازها، نیاز به پذیرش از طرف والدین و نیاز به محبوب‌بودن است. فرزندان دوست دارند بدون قیدوشرط محبوب پدر و مادر باشند و در محیط مناسب امنیت فکری در روح و روان ایشان پدید آید.
از جمله پیشنهادهای دیگر برای ارتباط مؤثر، بالابردن و تقویت اعتمادبه‌نفس را می‌توان نام برد. عزت نفس مناسب باعث روابط سالم و بدون ترس و منطقی در کودکان می‌شود. توجه به نقاط قوت و مثبت کودکان و تقویت جنبه‌های مثبت کودکان باعث بالارفتن عزت نفس می‌شود. در موقعیت‌های مختلف به نظرات و پیشنهادهای کودکان توجه کنید و به نظرات ایشان بها دهید.
هر پدر و مادر آگاهی متوجه این موضوع است که هرچقدر محیطي امن و به دور از تحقیر و توهین ایجاد کند، فرزندانی با آرامش روان بهتری تربیت می‌کند. گاهی پدر و مادرها انتظاراتی که از فرزندانشان دارند بالاتر از توان کودک است؛ به‌طورمثال کودکی که به اجبار پدر و مادر انواع کلاس‌های موسیقی، ورزش، هنری و ... را با هم می‌رود، در ابتدا ممکن است تن بدهد، ولی بعد از گذشت مدتی خسته و دلزده می‌شود و همین باعث قطع ارتباط مؤثر با والدین می‌شود. والدین عزیز انتظارات خود از کودک را تعدیل کنید و به خواسته‌های کودک به طور منطقی و مناسب پاسخ دهید. انتظار این نیست که شما نظارت و کنترل نداشته باشید، بلکه به طور غیرمستقیم نظارت داشته باشید. کنترل و دخالت بیش از حد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خلل در روابط بین فرزندان و خانواده است. در قبال رفتارهای اشتباه کودک عکس‌العمل‌های منطقی و درست داشته باشید.
اجازه دهید کودکان خود با مسائل روزمره زندگی روبه‌رو شوند و با گوش‌دادن فعال و همدلی و توجه‌کردن بدون سرزنش کمک کنیم تا او خودش به راه‌حل صحیح برسد و استقلال و خودباوری او رشد کند. در این صورت ارتباط مؤثر و قوی بین والدین و کودک برقرار می‌شود و کودک در مراحل مختلف رشد، پدر و مادر را حامی و پشتیبان خود دیده و ارتباط مناسبی برقرار می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

ارتباط مؤثر با فرزندان

لیلا کاظم‌لو. پژوهشگر مؤسسه کودکی مدرس

یکی از نیازهای اساسی فرزندان، مورد پذیرش خانواده و والدین قرارگرفتن است. اگر پدر و مادر ارتباط سالمی با فرزندان داشته باشند، تغییرات سازنده‌ای در رشد و شکوفایی و پذیرش مثبت فرزندان انجام خواهد گرفت. گوش‌دادن به صحبت‌های فرزندان و داشتن رابطه کلامی و غیرکلامی مؤثر و مناسب می‌تواند باعث بهبود و ایجاد رابطه‌ای صمیمی با فرزندان و علاقه و بالابردن احساس تعلق‌خاطر فرزندان شود. به منظور ارتباط مؤثر با فرزندان راهکارهایی پیشنهاد می‌شود:

-شناسایی نیازهای واقعی کودکان و پاسخ مناسب به آنها یکی از قدم‌های مهم است. از جمله نیازها می‌توان به نیاز به استقلال و رشد شخصیتی کودکان اشاره کرد. کودکان به طور طبیعی می‌خواهند  خودشان تصمیم بگیرند و اجرا کنند. آنها کسب شخصیت و استقلال را دوست دارند، پس آماده‌کردن فضایی که بتوانند به تنهایی کارهایی كنند که قادر به آن هستند و طردنشدن از طرف والدین در این خصوص برعهده والدین است.
-یکی دیگر از نیازها، نیاز به پذیرش از طرف والدین و نیاز به محبوب‌بودن است. فرزندان دوست دارند بدون قیدوشرط محبوب پدر و مادر باشند و در محیط مناسب امنیت فکری در روح و روان ایشان پدید آید.
از جمله پیشنهادهای دیگر برای ارتباط مؤثر، بالابردن و تقویت اعتمادبه‌نفس را می‌توان نام برد. عزت نفس مناسب باعث روابط سالم و بدون ترس و منطقی در کودکان می‌شود. توجه به نقاط قوت و مثبت کودکان و تقویت جنبه‌های مثبت کودکان باعث بالارفتن عزت نفس می‌شود. در موقعیت‌های مختلف به نظرات و پیشنهادهای کودکان توجه کنید و به نظرات ایشان بها دهید.
هر پدر و مادر آگاهی متوجه این موضوع است که هرچقدر محیطي امن و به دور از تحقیر و توهین ایجاد کند، فرزندانی با آرامش روان بهتری تربیت می‌کند. گاهی پدر و مادرها انتظاراتی که از فرزندانشان دارند بالاتر از توان کودک است؛ به‌طورمثال کودکی که به اجبار پدر و مادر انواع کلاس‌های موسیقی، ورزش، هنری و ... را با هم می‌رود، در ابتدا ممکن است تن بدهد، ولی بعد از گذشت مدتی خسته و دلزده می‌شود و همین باعث قطع ارتباط مؤثر با والدین می‌شود. والدین عزیز انتظارات خود از کودک را تعدیل کنید و به خواسته‌های کودک به طور منطقی و مناسب پاسخ دهید. انتظار این نیست که شما نظارت و کنترل نداشته باشید، بلکه به طور غیرمستقیم نظارت داشته باشید. کنترل و دخالت بیش از حد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خلل در روابط بین فرزندان و خانواده است. در قبال رفتارهای اشتباه کودک عکس‌العمل‌های منطقی و درست داشته باشید.
اجازه دهید کودکان خود با مسائل روزمره زندگی روبه‌رو شوند و با گوش‌دادن فعال و همدلی و توجه‌کردن بدون سرزنش کمک کنیم تا او خودش به راه‌حل صحیح برسد و استقلال و خودباوری او رشد کند. در این صورت ارتباط مؤثر و قوی بین والدین و کودک برقرار می‌شود و کودک در مراحل مختلف رشد، پدر و مادر را حامی و پشتیبان خود دیده و ارتباط مناسبی برقرار می‌کند.

ارسال دیدگاه شما