30 شماره آخر

  • شماره 3716 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸، ۱۶ هزار و ۹۴۷ نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن، ۱.۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی مربوط به شهریورماه با هزار و ۷۹۷ نفر و کمترین آن مربوط به اسفندماه با یک‌هزار و ۴۸ نفر بوده است. همچنین روز ۱۷ شهریور با ۸۹ کشته، ۲۵ تیر و ۱۷ مرداد با ۸۱ کشته و ۱۳ خرداد با ۸۰ کشته پرتلفات‌ترین روزهای سال ۹۸ بوده است. در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون‌شهری است، آمده است: ۶۶ درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون‌شهری، ۲۴.۷ درصد در راه‌های درون‌شهری، ۷.۳ درصد در جاده‌های روستایی و محل تصادف نیم‌درصد در راه‌های اختصاصی و ۱.۴ درصد در سایر راه‌ها بوده است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته استان‌های فارس با هزار و ۲۶۹ نفر، تهران با هزار و ۲۴۱ نفر و خراسان رضوی با هزار و ۱۳۲ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۶۳ نفر، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲۰۶ نفر و اردبیل با ۲۰۹ نفر کمترین تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را داشته‌اند. همچنین بیشترین افزایش در مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن در استان‌های بوشهر با ۳۷.۳ درصد و یزد با  ۳۲.۵ درصد و بیشترین کاهش مربوط به استان‌های کردستان با ۱۶.۱- درصد و گیلان با ۱۶- درصد  بوده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸.۲ درصد از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۸ مرد با ۱۳ هزار و ۲۵۶ کشته و ۲۱.۸ درصد زن با سه هزار و ۶۹۱ کشته بوده‌اند. همچنین در افراد ۱۸ سال به بالا، ۷۲.۱ درصد متأهل و ۲۶.۷ درصد مجرد بوده و وضعیت تأهل ۱.۲ درصد آنها نامشخص بوده است. در زمان وقوع تصادف، ۴۳.۳ درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، ۲۰.۸ درصد عابر پیاده و ۳۵ درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند. از مجموع تلفات رانندگی سال ۹۸، ۲۰.۸ درصد عابر پیاده و ۱۹.۴ درصد موتورسیکلت‌سوار بوده‌اند. از لحاظ سنی، ۷.۴ درصد افراد فوت‌شده در حوادث رانندگی سال گذشته ۱۰ سال و کمتر، ۵.۶ درصد ۱۱ تا ۱۷ سال، ۲۳.۵ درصد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۳۱.۹ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۳۱.۵ درصد کشته‌های تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته‌اند.  

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸، ۱۶ هزار و ۹۴۷ نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن، ۱.۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی مربوط به شهریورماه با هزار و ۷۹۷ نفر و کمترین آن مربوط به اسفندماه با یک‌هزار و ۴۸ نفر بوده است. همچنین روز ۱۷ شهریور با ۸۹ کشته، ۲۵ تیر و ۱۷ مرداد با ۸۱ کشته و ۱۳ خرداد با ۸۰ کشته پرتلفات‌ترین روزهای سال ۹۸ بوده است. در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون‌شهری است، آمده است: ۶۶ درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون‌شهری، ۲۴.۷ درصد در راه‌های درون‌شهری، ۷.۳ درصد در جاده‌های روستایی و محل تصادف نیم‌درصد در راه‌های اختصاصی و ۱.۴ درصد در سایر راه‌ها بوده است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته استان‌های فارس با هزار و ۲۶۹ نفر، تهران با هزار و ۲۴۱ نفر و خراسان رضوی با هزار و ۱۳۲ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۶۳ نفر، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲۰۶ نفر و اردبیل با ۲۰۹ نفر کمترین تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را داشته‌اند. همچنین بیشترین افزایش در مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن در استان‌های بوشهر با ۳۷.۳ درصد و یزد با  ۳۲.۵ درصد و بیشترین کاهش مربوط به استان‌های کردستان با ۱۶.۱- درصد و گیلان با ۱۶- درصد  بوده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸.۲ درصد از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۸ مرد با ۱۳ هزار و ۲۵۶ کشته و ۲۱.۸ درصد زن با سه هزار و ۶۹۱ کشته بوده‌اند. همچنین در افراد ۱۸ سال به بالا، ۷۲.۱ درصد متأهل و ۲۶.۷ درصد مجرد بوده و وضعیت تأهل ۱.۲ درصد آنها نامشخص بوده است. در زمان وقوع تصادف، ۴۳.۳ درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، ۲۰.۸ درصد عابر پیاده و ۳۵ درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند. از مجموع تلفات رانندگی سال ۹۸، ۲۰.۸ درصد عابر پیاده و ۱۹.۴ درصد موتورسیکلت‌سوار بوده‌اند. از لحاظ سنی، ۷.۴ درصد افراد فوت‌شده در حوادث رانندگی سال گذشته ۱۰ سال و کمتر، ۵.۶ درصد ۱۱ تا ۱۷ سال، ۲۳.۵ درصد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۳۱.۹ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۳۱.۵ درصد کشته‌های تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته‌اند.  

ارسال دیدگاه شما