30 شماره آخر

  • شماره 3717 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

نجات مرد مسن از چنگ آدم‌ربایان 500 میلیونی

شرق: سه نفر که با ربودن مردی 70 ساله قصد داشتند از خانواده او 500 میلیون تومان باج بگیرند، با دستگیری همدستشان مجبور شدند گروگان را رها و فرار کنند. این افراد تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار ما، مردی روز دوشنبه هفته پیش با مراجعه به دادسرای جنایی تهران از ربوده‌شدن پدر 70 ساله‌اش خبر داد و گفت آدم‌ربایان برای آزادی او 500 میلیون تومان خواسته‌اند. بعد از طرح این شکایت، تحقیقات به دستور بازپرس آغاز شد. کارآگاهان ویژه مبارزه با آدم‌ربایی در بدو امر متوجه شدند مرد مسن برای خرید از خانه خارج و پس از آن ناپدید شده تا اینکه فردی با پسر او تماس گرفته و درخواست باج کرده است. پسر مرد ربوده‌شده توضیح داد: آدم‌ربایان مرا تهدید کردند که اگر موضوع را به پلیس خبر بدهم و پولی را که خواسته‌اند نپردازم، پدرم را به قتل خواهند رساند. کارآگاهان پی بردند مرد ربوده‌شده با چهار نفر اختلاف مالی دارد و میزان این اختلاف نیز 500 میلیون تومان است. آنها با تحقیقاتی که انجام دادند به فردی به نام آرش ظنین شدند و او را بازداشت کردند. آرش وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، دخالت در آدم‌ربایی را انکار کرد و گفت: سه نفر دیگری که با پیرمرد مشکل دارند او را ربوده‌اند و من در این ماجرا هیچ نقشی ندارم. پس از دستگیری آرش، پیرمرد ربوده‌شده با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت آدم‌ربایان او را در غرب کشور رها کرده‌اند. این مرد بعد از بازگشت به تهران نزد کارآگاهان رفت و ماجرا را شرح داد. او گفت: روز حادثه برای خرید بیرون رفته بودم که یک  خودروی پژو مقابل پایم توقف کرد و افرادی که خود را مأمور معرفی کردند، از من خواستند همراهشان بروم. به آنها گفتم اجازه بدهند با خانواده‌ام تماس بگیرم، اما مخالفت کردند. آنها دست و پایم را بستند، مرا داخل خودرو انداختند و راهی غرب کشور شدند. من مدت دو روز در یک خانه‌باغ زندانی بودم. آدم‌ربایان در این مدت مرا کتک نزدند، اما تهدید کردند اگر پسرم مبلغ درخواستی آنها را نپردازد، بلایی سرم می‌آورند. این افراد بعد از دو روز وقتی فهمیدند همدستشان دستگیر شده است، ترسیدند و مرا با دست و پای بسته در خیابان رها کردند. به‌زحمت دست و پایم را باز کردم و از یک عابر تلفن همراهش را گرفتم و خبر آزادی‌ام را به خانواده‌ام دادم. بنا بر این گزارش، آرش همچنان در بازداشت است و تحقیقات برای دستگیری سه عضو دیگر این باند همچنان ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نجات مرد مسن از چنگ آدم‌ربایان 500 میلیونی

شرق: سه نفر که با ربودن مردی 70 ساله قصد داشتند از خانواده او 500 میلیون تومان باج بگیرند، با دستگیری همدستشان مجبور شدند گروگان را رها و فرار کنند. این افراد تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار ما، مردی روز دوشنبه هفته پیش با مراجعه به دادسرای جنایی تهران از ربوده‌شدن پدر 70 ساله‌اش خبر داد و گفت آدم‌ربایان برای آزادی او 500 میلیون تومان خواسته‌اند. بعد از طرح این شکایت، تحقیقات به دستور بازپرس آغاز شد. کارآگاهان ویژه مبارزه با آدم‌ربایی در بدو امر متوجه شدند مرد مسن برای خرید از خانه خارج و پس از آن ناپدید شده تا اینکه فردی با پسر او تماس گرفته و درخواست باج کرده است. پسر مرد ربوده‌شده توضیح داد: آدم‌ربایان مرا تهدید کردند که اگر موضوع را به پلیس خبر بدهم و پولی را که خواسته‌اند نپردازم، پدرم را به قتل خواهند رساند. کارآگاهان پی بردند مرد ربوده‌شده با چهار نفر اختلاف مالی دارد و میزان این اختلاف نیز 500 میلیون تومان است. آنها با تحقیقاتی که انجام دادند به فردی به نام آرش ظنین شدند و او را بازداشت کردند. آرش وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، دخالت در آدم‌ربایی را انکار کرد و گفت: سه نفر دیگری که با پیرمرد مشکل دارند او را ربوده‌اند و من در این ماجرا هیچ نقشی ندارم. پس از دستگیری آرش، پیرمرد ربوده‌شده با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت آدم‌ربایان او را در غرب کشور رها کرده‌اند. این مرد بعد از بازگشت به تهران نزد کارآگاهان رفت و ماجرا را شرح داد. او گفت: روز حادثه برای خرید بیرون رفته بودم که یک  خودروی پژو مقابل پایم توقف کرد و افرادی که خود را مأمور معرفی کردند، از من خواستند همراهشان بروم. به آنها گفتم اجازه بدهند با خانواده‌ام تماس بگیرم، اما مخالفت کردند. آنها دست و پایم را بستند، مرا داخل خودرو انداختند و راهی غرب کشور شدند. من مدت دو روز در یک خانه‌باغ زندانی بودم. آدم‌ربایان در این مدت مرا کتک نزدند، اما تهدید کردند اگر پسرم مبلغ درخواستی آنها را نپردازد، بلایی سرم می‌آورند. این افراد بعد از دو روز وقتی فهمیدند همدستشان دستگیر شده است، ترسیدند و مرا با دست و پای بسته در خیابان رها کردند. به‌زحمت دست و پایم را باز کردم و از یک عابر تلفن همراهش را گرفتم و خبر آزادی‌ام را به خانواده‌ام دادم. بنا بر این گزارش، آرش همچنان در بازداشت است و تحقیقات برای دستگیری سه عضو دیگر این باند همچنان ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما