30 شماره آخر

  • شماره 3717 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

وزارت کشور مقصر حوادث آبان‌ماه نيست
رئيس «کميسيون امور داخلي کشور و شوراها» با اشاره به اظهارات يک نماینده مجلس درباره قصور وزارت کشور در اغتشاشات آبان‌ گفت: پيرو هيچ گزارش رسمي وزارت کشور در اغتشاشات آبان مقصر شناخته نشده است و نکاتي که عنوان شده، فاقد مبنا است. محمدجواد کوليوند در تذکر شفاهي در صحن علني مجلس گفت: آقاي مطهري نماينده تهران در نطق هفته گذشته خود اعلام کردند که همه تقصير‌ها در اغتشاشات آبان‌ بر‌عهده وزارت کشور است. او تأكيد کرد: در هيچ گزارش رسمي وزارت کشور در اين مسئله مقصر شناخته نشده است و نکاتي که عنوان شده، فاقد مبنا است. رئيس «کميسيون امور داخلي کشور و شوراها» تصريح کرد: بنده و جناب آقاي مجتبي ذوالنور، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عضو شوراي امنيت کشور هستيم و در زمينه موضوع مطروحه جلسه‌اي مشترک برگزار کرديم و دستگاه‌هاي مختلف با حضور در اين جلسه توضيحات مختلفي ارائه دادند. کوليوند با اشاره به طرح استيضاح وزير کشور و ارائه آن به کميسيون امور داخلي کشور و شوراها تأكيد کرد: در‌اين‌باره کميسيون در تاريخ‌هاي ۱۹ آذر و ۲۵ آذر تشکيل جلسه داد؛ اما در ۲۵ آذر امضا‌هاي استيضاح از حد نصاب افتاد و استيضاح وزير کشور از دستور کار خارج شد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه نبايد وزارت کشور را مقصر اصلي اغتشاشات آبان‌ دانست، بيان کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که وزارت کشور مقصر اصلي اين حوادث نبوده است. 

سرلشکر باقري: 
قدرت‌نمايي ماهواره نور موازنه قدرت را دچار تغيير و تحول کرده است

سپاه‌نيوز: رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح پرتاب موفق ماهواره نور از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را از مصاديق طراحي و برنامه‌ريزي هوشمندانه و با پشتوانه‌هاي مطمئن علمي، فني و عملي دانست و تأكيد کرد: قدرت‌‌نمايي ماهواره نور موازنه قدرت را به نفع ملت ايران، دچار تغيير و تحول کرد. سردار سرلشکر محمد باقري با اشاره به جايگاه و نقش ممتاز و تعيين‌کننده طرح و برنامه و بودجه در پيش‌برندگي مأموريت‌ها و برنامه‌هاي نيروهاي مسلح گفت: طرح‌ريزي، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و پشتوانه‌سازي منابع انساني، اعتباري، فکري، معنوي و مادي براي پيش‌برندگي سازمان به سمت اهداف، راهبردها و سياست‌هاي تعيين‌شده و اعمال مراقبت‌هاي لازم براي شکل‌‌نگرفتن بيراهه در مسير و روند حرکتي سازمان و کارکنان از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي راهبردي است که مجموعه‌هاي متولي طرح و برنامه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در زمره وظايف اساسي خود عهده‌دار آن هستند. او سازگارمندسازي سازمان و منابع با الزامات و مقتضيات مأموريتي را از‌جمله نقش‌هاي مهم و کليدي طرح و برنامه در نيروهاي مسلح توصيف و خاطرنشان کرد: نگاه به تحولات جهاني و پيشرفت‌ها در حوزه فناوري و تأثير آن در مأموريت‌ها و نحوه مواجهه نيروهاي مسلح با تهديدات از‌جمله موضوعاتي است که در فرايندهاي بهبود و اثربخشي سازمان و پيش‌بيني طرح‌هاي جامع و سند‌هاي راهبردي مورد نياز براي اجراي موفق دکترين و مأموريت‌هاي نيروهاي مسلح که با امنيت ملي و صيانت از ملت و تأمين شرايط لازم براي زندگي توأم با آرامش و اطمينان آنان پيوند خورده است، بايد مورد تأكيد و توجه قرار گيرد. 

سردار سپهر:
کرونا آذر آمد، بهمن متوجه شديم

ايلنا: جانشين سازمان بسيج مستضعفين در اولين جلسه مجمع عالي بسيج حقوق‌دانان، گفت: درباره مقابله با کرونا، ما اولين نهادي بوديم که با وزارت بهداشت تفاهم‌نامه امضا کرديم و به اين حوزه ورود کرديم. وزارت بهداشت اصلا سازوکار اين کار بزرگ را نداشت؛ ما با ايجاد بيش از ۶۰ هزار پايگاه پدافند زيستي در کشور به همه عرصه‌هايي که وزارت بهداشت اعلام نياز مي‌کرد، ورود مي‌کرديم. سردار سپهر با بيان اينکه ۸۰ درصد موضوع غربالگري در مرحله اول و دوم بر‌عهده بسيج بود، گفت: غربالگري کار بسيار سختي است و انرژي و سازوکار خاص خود را مي‌خواهد؛ در اروپا و آمريکا امکانات درماني و‌ بهداشتي سه تا پنج برابر کشور ماست؛ اما آنها نتوانستند اين موضوع را کنترل و مديريت کنند. او افزود: طبق آخرين پايش‌ها بيش از ۸۰ درصد مردم با ستاد مقابله با کرونا در حال همکاري هستند. ما چه عملکردي داشته باشيم که مردم با دستگاه قضا همکاري داشته باشند. ما بايد به سازمان بازرسي نيز کمک کنيم. چرا‌که از آذر‌ماه اين بيماري در کشور ما بوده و ما از بهمن متوجه شديم. اين حقي است که مردم بايد مطالبه‌ کنند. از‌آنجايي‌که ما در همه‌جا پايگاه داريم، بهتر است بيشترين اخبار را ما به قوه قضائيه دهيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

خبر

وزارت کشور مقصر حوادث آبان‌ماه نيست
رئيس «کميسيون امور داخلي کشور و شوراها» با اشاره به اظهارات يک نماینده مجلس درباره قصور وزارت کشور در اغتشاشات آبان‌ گفت: پيرو هيچ گزارش رسمي وزارت کشور در اغتشاشات آبان مقصر شناخته نشده است و نکاتي که عنوان شده، فاقد مبنا است. محمدجواد کوليوند در تذکر شفاهي در صحن علني مجلس گفت: آقاي مطهري نماينده تهران در نطق هفته گذشته خود اعلام کردند که همه تقصير‌ها در اغتشاشات آبان‌ بر‌عهده وزارت کشور است. او تأكيد کرد: در هيچ گزارش رسمي وزارت کشور در اين مسئله مقصر شناخته نشده است و نکاتي که عنوان شده، فاقد مبنا است. رئيس «کميسيون امور داخلي کشور و شوراها» تصريح کرد: بنده و جناب آقاي مجتبي ذوالنور، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عضو شوراي امنيت کشور هستيم و در زمينه موضوع مطروحه جلسه‌اي مشترک برگزار کرديم و دستگاه‌هاي مختلف با حضور در اين جلسه توضيحات مختلفي ارائه دادند. کوليوند با اشاره به طرح استيضاح وزير کشور و ارائه آن به کميسيون امور داخلي کشور و شوراها تأكيد کرد: در‌اين‌باره کميسيون در تاريخ‌هاي ۱۹ آذر و ۲۵ آذر تشکيل جلسه داد؛ اما در ۲۵ آذر امضا‌هاي استيضاح از حد نصاب افتاد و استيضاح وزير کشور از دستور کار خارج شد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه نبايد وزارت کشور را مقصر اصلي اغتشاشات آبان‌ دانست، بيان کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که وزارت کشور مقصر اصلي اين حوادث نبوده است. 

سرلشکر باقري: 
قدرت‌نمايي ماهواره نور موازنه قدرت را دچار تغيير و تحول کرده است

سپاه‌نيوز: رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح پرتاب موفق ماهواره نور از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را از مصاديق طراحي و برنامه‌ريزي هوشمندانه و با پشتوانه‌هاي مطمئن علمي، فني و عملي دانست و تأكيد کرد: قدرت‌‌نمايي ماهواره نور موازنه قدرت را به نفع ملت ايران، دچار تغيير و تحول کرد. سردار سرلشکر محمد باقري با اشاره به جايگاه و نقش ممتاز و تعيين‌کننده طرح و برنامه و بودجه در پيش‌برندگي مأموريت‌ها و برنامه‌هاي نيروهاي مسلح گفت: طرح‌ريزي، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و پشتوانه‌سازي منابع انساني، اعتباري، فکري، معنوي و مادي براي پيش‌برندگي سازمان به سمت اهداف، راهبردها و سياست‌هاي تعيين‌شده و اعمال مراقبت‌هاي لازم براي شکل‌‌نگرفتن بيراهه در مسير و روند حرکتي سازمان و کارکنان از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي راهبردي است که مجموعه‌هاي متولي طرح و برنامه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در زمره وظايف اساسي خود عهده‌دار آن هستند. او سازگارمندسازي سازمان و منابع با الزامات و مقتضيات مأموريتي را از‌جمله نقش‌هاي مهم و کليدي طرح و برنامه در نيروهاي مسلح توصيف و خاطرنشان کرد: نگاه به تحولات جهاني و پيشرفت‌ها در حوزه فناوري و تأثير آن در مأموريت‌ها و نحوه مواجهه نيروهاي مسلح با تهديدات از‌جمله موضوعاتي است که در فرايندهاي بهبود و اثربخشي سازمان و پيش‌بيني طرح‌هاي جامع و سند‌هاي راهبردي مورد نياز براي اجراي موفق دکترين و مأموريت‌هاي نيروهاي مسلح که با امنيت ملي و صيانت از ملت و تأمين شرايط لازم براي زندگي توأم با آرامش و اطمينان آنان پيوند خورده است، بايد مورد تأكيد و توجه قرار گيرد. 

سردار سپهر:
کرونا آذر آمد، بهمن متوجه شديم

ايلنا: جانشين سازمان بسيج مستضعفين در اولين جلسه مجمع عالي بسيج حقوق‌دانان، گفت: درباره مقابله با کرونا، ما اولين نهادي بوديم که با وزارت بهداشت تفاهم‌نامه امضا کرديم و به اين حوزه ورود کرديم. وزارت بهداشت اصلا سازوکار اين کار بزرگ را نداشت؛ ما با ايجاد بيش از ۶۰ هزار پايگاه پدافند زيستي در کشور به همه عرصه‌هايي که وزارت بهداشت اعلام نياز مي‌کرد، ورود مي‌کرديم. سردار سپهر با بيان اينکه ۸۰ درصد موضوع غربالگري در مرحله اول و دوم بر‌عهده بسيج بود، گفت: غربالگري کار بسيار سختي است و انرژي و سازوکار خاص خود را مي‌خواهد؛ در اروپا و آمريکا امکانات درماني و‌ بهداشتي سه تا پنج برابر کشور ماست؛ اما آنها نتوانستند اين موضوع را کنترل و مديريت کنند. او افزود: طبق آخرين پايش‌ها بيش از ۸۰ درصد مردم با ستاد مقابله با کرونا در حال همکاري هستند. ما چه عملکردي داشته باشيم که مردم با دستگاه قضا همکاري داشته باشند. ما بايد به سازمان بازرسي نيز کمک کنيم. چرا‌که از آذر‌ماه اين بيماري در کشور ما بوده و ما از بهمن متوجه شديم. اين حقي است که مردم بايد مطالبه‌ کنند. از‌آنجايي‌که ما در همه‌جا پايگاه داريم، بهتر است بيشترين اخبار را ما به قوه قضائيه دهيم.

ارسال دیدگاه شما