30 شماره آخر

  • شماره 3800 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

هاشمی رئیس شورای شهر ماند

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران ترکیب هیئت‌رئیسه سال چهارم شورای شهر تهران مشخص شد و محسن هاشمی‌رفسنجانی برای سال چهارم رئیس شورای شهر تهران ماند. اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز در اولین دستور جلسه خود، برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه را در دستور کار قرار دادند که محسن هاشمی تنها کاندیدای ریاست شورای شهر بود. 
در ادامه انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران برای سال چهارم برگزار شد که محسن هاشمی توانست با کسب ۱۸ رأی از ۲۰ نفر حاضر در جلسه شورا، برای سال چهارم به‌عنوان رئیس شورای شهر تهران باقی بماند. در ادامه جلسه شورا برای انتخاب هیئت‌رئیسه، انتخاب نایب‌رئیس در دستور کار قرار گرفت که محسن هاشمی از ابراهیم امینی دعوت به نامزدی در سمت نایب‌رئیسی شورای شهر کرد و بهاره آروین نیز پیشنهاد داد که یکی از زنان شورا به غیر از خودش، برای پست نایب‌رئیسی کاندیدا شود که هیچ‌یک از زنان اعلام کاندیداتوری نکرد و تنها ابراهیم امینی گزینه نایب‌رئیسی شد. 
ابراهیم امینی با کسب ۱۶ رأی از ۲۰ نفر حاضر، توانست برای سال چهارم نایب‌رئیس شورا باقی بماند. 
همچنین در ادامه اعضای شورای شهر انتخاب دو منشی را در دستور کار خود قرار دادند که محسن هاشمی اعلام کرد که زهرا نژادبهرام به‌عنوان منشی کاندیدا شدند و از خانم آروین هم می‌خواهم که از تصمیم انصراف خود صرف‌نظر کرده و همچنان برای سال چهارم منشی بمانند. با اعلام انصراف رسمی آروین، الهام فخاری و آرش میلانی اعلام کاندیداتوری کردند. نهایتا اعضای شورای شهر تهران از میان سه کاندیدای منشی شورا میان آرش میلانی، زهرا نژادبهرام و الهام فخاری، دو نفر را یعنی زهرا نژادبهرام با ۱۳ رأی و آرش میلانی را با ۱۲ رأی از مجموع ۲۰ نفر حاضر انتخاب کردند. هاشمی در پایان افزود: همه اعضا شایستگی این را داشتند که در صندلی هیئت‌رئیسه بنشینند و جا دارد از آقای حق‌شناس که به علت حفظ وحدت شورا از شرکت در انتخابات ریاست شورا منصرف شدند، تشکر می‌کنم. 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4162

تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵

نور نوشت
کارتون

هاشمی رئیس شورای شهر ماند

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران ترکیب هیئت‌رئیسه سال چهارم شورای شهر تهران مشخص شد و محسن هاشمی‌رفسنجانی برای سال چهارم رئیس شورای شهر تهران ماند. اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز در اولین دستور جلسه خود، برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه را در دستور کار قرار دادند که محسن هاشمی تنها کاندیدای ریاست شورای شهر بود. 
در ادامه انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران برای سال چهارم برگزار شد که محسن هاشمی توانست با کسب ۱۸ رأی از ۲۰ نفر حاضر در جلسه شورا، برای سال چهارم به‌عنوان رئیس شورای شهر تهران باقی بماند. در ادامه جلسه شورا برای انتخاب هیئت‌رئیسه، انتخاب نایب‌رئیس در دستور کار قرار گرفت که محسن هاشمی از ابراهیم امینی دعوت به نامزدی در سمت نایب‌رئیسی شورای شهر کرد و بهاره آروین نیز پیشنهاد داد که یکی از زنان شورا به غیر از خودش، برای پست نایب‌رئیسی کاندیدا شود که هیچ‌یک از زنان اعلام کاندیداتوری نکرد و تنها ابراهیم امینی گزینه نایب‌رئیسی شد. 
ابراهیم امینی با کسب ۱۶ رأی از ۲۰ نفر حاضر، توانست برای سال چهارم نایب‌رئیس شورا باقی بماند. 
همچنین در ادامه اعضای شورای شهر انتخاب دو منشی را در دستور کار خود قرار دادند که محسن هاشمی اعلام کرد که زهرا نژادبهرام به‌عنوان منشی کاندیدا شدند و از خانم آروین هم می‌خواهم که از تصمیم انصراف خود صرف‌نظر کرده و همچنان برای سال چهارم منشی بمانند. با اعلام انصراف رسمی آروین، الهام فخاری و آرش میلانی اعلام کاندیداتوری کردند. نهایتا اعضای شورای شهر تهران از میان سه کاندیدای منشی شورا میان آرش میلانی، زهرا نژادبهرام و الهام فخاری، دو نفر را یعنی زهرا نژادبهرام با ۱۳ رأی و آرش میلانی را با ۱۲ رأی از مجموع ۲۰ نفر حاضر انتخاب کردند. هاشمی در پایان افزود: همه اعضا شایستگی این را داشتند که در صندلی هیئت‌رئیسه بنشینند و جا دارد از آقای حق‌شناس که به علت حفظ وحدت شورا از شرکت در انتخابات ریاست شورا منصرف شدند، تشکر می‌کنم. 

 

ارسال دیدگاه شما