30 شماره آخر

  • شماره 3814 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

پيشخوان

سرها  زیر  دست‌وپا: شماره 52 ماهنامه شبكه آفتاب مرداد و شهریور منتشر شد. در این شماره پرونده‌ای درباره مجسمه‌هایی كه به زیر كشیده شد، با عنوان «سرها زیر دست‌و‌پا» و گفت‌وگویی قدیمی با خسرو سینایی با عنوان «حرفت را بزن» و مقاله‌ای درباره ابعاد سیاسی جز آزاد درباره موسیقی سیاهان و مبارزه با رهایی منتشر شده است؛ اما زنان سرپرست خانوار در گزارش «فراموشی پنجره‌ها» از دغدغه‌های پایان‌ناپذیر درباره حل مسائل خود گفته‌اند. در این میان موضوع مهم نیاز به ادبیات در گفت‌وگو با حسین سناپور و همچنین مقاله دكتر محسن گودرزی با عنوان جامعه شركتی كه به تحلیل مجموعه رمان‌های این نویسنده معاصر ایران پرداخته قابل‌توجه است.  داستان‌هایی از ایزاک باشویس سینگر و هاروکی موراکامی و کورت ونه‌گات را در این شماره می‌توان خواند. سینمای متأخر سیاهپوستان، بقای هنرمندان در دوران همه‌گیری جهانی و سرنوشت مجسمه‌های ایرانی دیگر مقالات خواندنی این شماره نشریه است كه در 112 صفحه منتشر شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

پيشخوان

سرها  زیر  دست‌وپا: شماره 52 ماهنامه شبكه آفتاب مرداد و شهریور منتشر شد. در این شماره پرونده‌ای درباره مجسمه‌هایی كه به زیر كشیده شد، با عنوان «سرها زیر دست‌و‌پا» و گفت‌وگویی قدیمی با خسرو سینایی با عنوان «حرفت را بزن» و مقاله‌ای درباره ابعاد سیاسی جز آزاد درباره موسیقی سیاهان و مبارزه با رهایی منتشر شده است؛ اما زنان سرپرست خانوار در گزارش «فراموشی پنجره‌ها» از دغدغه‌های پایان‌ناپذیر درباره حل مسائل خود گفته‌اند. در این میان موضوع مهم نیاز به ادبیات در گفت‌وگو با حسین سناپور و همچنین مقاله دكتر محسن گودرزی با عنوان جامعه شركتی كه به تحلیل مجموعه رمان‌های این نویسنده معاصر ایران پرداخته قابل‌توجه است.  داستان‌هایی از ایزاک باشویس سینگر و هاروکی موراکامی و کورت ونه‌گات را در این شماره می‌توان خواند. سینمای متأخر سیاهپوستان، بقای هنرمندان در دوران همه‌گیری جهانی و سرنوشت مجسمه‌های ایرانی دیگر مقالات خواندنی این شماره نشریه است كه در 112 صفحه منتشر شده است.

ارسال دیدگاه شما