30 شماره آخر

  • شماره 3862 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

در مدح دغدغه‌مندی او

سعید مدنی

در کشاکش و مجادله‌های نظری دو گرایش نو و کهنه شریعت‌مدارها بی‌تردید نقش و جایگاه دکتر داود فیرحی و اندیشه‌های او تعیین‌کننده بود. در اواخر دهه 1360 و وقتی در بن‌بست اندیشه دینی درباره حکمرانی گرفتار می‌آمدی، تعداد آثار شایان اتکا اعم از مقاله و کتاب درباره فقه سیاسی یا دین و حکمرانی از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد. اما امروز به همت بسیاری، به‌ویژه مرحوم دکتر فیرحی، تعداد کارهای پژوهشی در این زمینه بسیار بیشتر شده است. مهم نیست که ما خود را در پارادایم فکری فقه‌محور دکتر فیرحی بدانیم یا نه، مهم آن است که آثار او و دیگر حوزویانی که با تجدید‌نظر در روش حوزوی و با استعانت از روش علمی و دانشگاهی اندیشه مادون دوران فقهی را تا اینجا به پیش برده‌اند، چقدر در فرایند گذار جامعه ایران از سنت به مدرنیسم اثرگذار خواهد بود. مخاطبان اندیشمندانی مثل زنده‌یاد دکتر فیرحی در جامعه متکثر و متنوع ایران کم نیستند. مسیر آینده ایران نیز جز از طریق هم‌گرایی و همبستگی این جامعه متکثر ممکن نیست. شکاف‌های نظری، به‌ویژه فکری در ایران با اتکا بر آثار و ترویج اندیشه‌های دو سوی شریعت‌محور و توحیدمحور تنها به واسطه تلاش‌های امثال زنده‌یاد فیرحی قابل ترمیم‌شدن است. در هر دو سوی این گفتمان دینی افرادی همچون دکتر داود فیرحی پل‌زننده‌اند و با تجدیدنظر در چارچوب‌های پیشین و به ‌دور از هرگونه جزم‌اندیشی راه هم‌گرایی را هموار می‌کنند. سلام و درود بر روح بزرگوار و دغدغه‌مند او.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

در مدح دغدغه‌مندی او

سعید مدنی

در کشاکش و مجادله‌های نظری دو گرایش نو و کهنه شریعت‌مدارها بی‌تردید نقش و جایگاه دکتر داود فیرحی و اندیشه‌های او تعیین‌کننده بود. در اواخر دهه 1360 و وقتی در بن‌بست اندیشه دینی درباره حکمرانی گرفتار می‌آمدی، تعداد آثار شایان اتکا اعم از مقاله و کتاب درباره فقه سیاسی یا دین و حکمرانی از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد. اما امروز به همت بسیاری، به‌ویژه مرحوم دکتر فیرحی، تعداد کارهای پژوهشی در این زمینه بسیار بیشتر شده است. مهم نیست که ما خود را در پارادایم فکری فقه‌محور دکتر فیرحی بدانیم یا نه، مهم آن است که آثار او و دیگر حوزویانی که با تجدید‌نظر در روش حوزوی و با استعانت از روش علمی و دانشگاهی اندیشه مادون دوران فقهی را تا اینجا به پیش برده‌اند، چقدر در فرایند گذار جامعه ایران از سنت به مدرنیسم اثرگذار خواهد بود. مخاطبان اندیشمندانی مثل زنده‌یاد دکتر فیرحی در جامعه متکثر و متنوع ایران کم نیستند. مسیر آینده ایران نیز جز از طریق هم‌گرایی و همبستگی این جامعه متکثر ممکن نیست. شکاف‌های نظری، به‌ویژه فکری در ایران با اتکا بر آثار و ترویج اندیشه‌های دو سوی شریعت‌محور و توحیدمحور تنها به واسطه تلاش‌های امثال زنده‌یاد فیرحی قابل ترمیم‌شدن است. در هر دو سوی این گفتمان دینی افرادی همچون دکتر داود فیرحی پل‌زننده‌اند و با تجدیدنظر در چارچوب‌های پیشین و به ‌دور از هرگونه جزم‌اندیشی راه هم‌گرایی را هموار می‌کنند. سلام و درود بر روح بزرگوار و دغدغه‌مند او.

ارسال دیدگاه شما