30 شماره آخر

  • شماره 3862 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

رئیس‌جمهور:

هیچ‌ کسی حق فرصت‌سوزی ندارد

‌ایسنا: رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا گفت: «سیاست جمهوری اسلامی ایران روشن است و هر دولتی که در آمریکا باشد، سیاست ما تغییر نمی‌کند. ما همان سیاستی را که دیروز داشتیم امروز و فردا هم خواهیم داشت و این وابسته به دولت آمریکاست که به سیاست‌های ما نزدیک شود یا از آن فاصله بگیرد».حسن روحانی افزود: «دولت رو به پایان آمریکا در این مدت از سیاست‌های ما فاصله گرفت. سیاست اصولی ما سیاست اکثر کشورهای مستقل و مهم جهان است و آنها هم با یک‌جانبه‌گرایی و تروریسم مخالف‌اند. اگر آمریکا به سیاست ما نزدیک شد، شرایط جدیدی پیش می‌آید و اگر دور شد، آن موضوع دیگری است. سیاست ما تعامل با جهان و به تعبیر رهبری تعامل گسترده با جهان است».‌ او تأکید کرد: «سیاست ما بر مبنای صلح و ثبات، احترام به حقوق ملت‌ها، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مبارزه با تروریسم، پایان یک‌جانبه‌گرایی و پایبندی به معاهدات است؛ اما این دولت رو به پایان آمریکا از این سیاست‌ها فاصله گرفت و حامی تروریسم و مداخله در کار ملت‌های منطقه و ادامه جنگ و فروختن سلاح در منطقه بود».‌ رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که آمریکا تخاصم با ایران را شروع کرد، گفت: «آن آقایی که دولتش رو به پایان است گفت که برجام بدترین قرارداد تاریخ آمریکا بود و عده‌ای تحریکش کردند که از برجام خارج شود. تصورش هم همین بود که ظرف دو، سه ماه نظام را سرنگون می‌کند و تصورات کودکانه‌ای داشت. این آقای جدید هم از ابتدا در تبلیغاتش گفته که می‌خواهم به برجام بازگردم. ما که داخل برجام بودیم و از آن خارج نشدیم، 1+4 هم در برجام بوده و البته در تعهدات‌شان سستی کردند که ما متقابلا تعهدات‌مان را کاهش دادیم. این برعهده آنهاست که اگر خواستند راه جدیدی را انتخاب کنند».
او افزود: «ما برنامه‌مان را در کشور به اراده آنها پیوند نمی‌زنیم و برنامه ما به اصول ما پیوند خورده است. البته راه برای آمریکا باز است؛ ولی ما برنامه‌های 9‌ماهه پایانی دولت را بر این مبنا تدوین کرده‌ایم که اگر همین شخص فعلی هم سر کار باشد، ما راه خودمان را به‌درستی می‌رویم؛ چرا‌که ما هیچ‌ وقت سیاست‌ها و برنامه‌های‌مان را بر مبنای تغییر شرایط آمریکا تنظیم نکرده‌ایم، البته این به نفع خود آمریکایی‌هاست که شرایط‌شان تغییر کند».‌ روحانی با بیان اینکه دولت رو به پایان آمریکا همیشه با بدنامی و همیشه با فحاشی با مردم ما صحبت کرده است، عنوان کرد: «ما همیشه مؤدبانه حرف زدیم، امیدواریم مردم آمریکا شرایط را به‌ گونه‌ای رقم بزنند که کاخ سفید بر مبنای منافع مردم آمریکا و بدون تحقیر سایر ملت‌ها و با پایبندی به تعهدات سیاست‌های خود را جلو ببرد. ما هرجا ببینیم شرایط آماده لغو تحریم است، از این فرصت استفاده می‌کنیم. هدف ما این است که فشار تحریم را از شانه‌های مردم برداریم و هرجا فضا مناسب این کار باشد، وظایف‌مان را بر مبنای امنیت ملی‌مان انجام می‌دهیم و هیچ‌کس در این زمینه حق فرصت‌سوزی ندارد؛ چرا‌که ما باید بر مبنای منافع و وحدت ملی تصمیم بگیریم».
او گفت: «خواهش می‌کنم عده‌ای به شایعات و القائات نادرست در داخل کشور ادامه ندهند و به آن دامن نزنند و بگذارند این فضایی که برای ماه‌های آینده در ذهن مردم به وجود آمده، ادامه داشته باشد و موضوعات منافع کشور را به انتخابات گره نزنند».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

رئیس‌جمهور:

هیچ‌ کسی حق فرصت‌سوزی ندارد

‌ایسنا: رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا گفت: «سیاست جمهوری اسلامی ایران روشن است و هر دولتی که در آمریکا باشد، سیاست ما تغییر نمی‌کند. ما همان سیاستی را که دیروز داشتیم امروز و فردا هم خواهیم داشت و این وابسته به دولت آمریکاست که به سیاست‌های ما نزدیک شود یا از آن فاصله بگیرد».حسن روحانی افزود: «دولت رو به پایان آمریکا در این مدت از سیاست‌های ما فاصله گرفت. سیاست اصولی ما سیاست اکثر کشورهای مستقل و مهم جهان است و آنها هم با یک‌جانبه‌گرایی و تروریسم مخالف‌اند. اگر آمریکا به سیاست ما نزدیک شد، شرایط جدیدی پیش می‌آید و اگر دور شد، آن موضوع دیگری است. سیاست ما تعامل با جهان و به تعبیر رهبری تعامل گسترده با جهان است».‌ او تأکید کرد: «سیاست ما بر مبنای صلح و ثبات، احترام به حقوق ملت‌ها، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مبارزه با تروریسم، پایان یک‌جانبه‌گرایی و پایبندی به معاهدات است؛ اما این دولت رو به پایان آمریکا از این سیاست‌ها فاصله گرفت و حامی تروریسم و مداخله در کار ملت‌های منطقه و ادامه جنگ و فروختن سلاح در منطقه بود».‌ رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که آمریکا تخاصم با ایران را شروع کرد، گفت: «آن آقایی که دولتش رو به پایان است گفت که برجام بدترین قرارداد تاریخ آمریکا بود و عده‌ای تحریکش کردند که از برجام خارج شود. تصورش هم همین بود که ظرف دو، سه ماه نظام را سرنگون می‌کند و تصورات کودکانه‌ای داشت. این آقای جدید هم از ابتدا در تبلیغاتش گفته که می‌خواهم به برجام بازگردم. ما که داخل برجام بودیم و از آن خارج نشدیم، 1+4 هم در برجام بوده و البته در تعهدات‌شان سستی کردند که ما متقابلا تعهدات‌مان را کاهش دادیم. این برعهده آنهاست که اگر خواستند راه جدیدی را انتخاب کنند».
او افزود: «ما برنامه‌مان را در کشور به اراده آنها پیوند نمی‌زنیم و برنامه ما به اصول ما پیوند خورده است. البته راه برای آمریکا باز است؛ ولی ما برنامه‌های 9‌ماهه پایانی دولت را بر این مبنا تدوین کرده‌ایم که اگر همین شخص فعلی هم سر کار باشد، ما راه خودمان را به‌درستی می‌رویم؛ چرا‌که ما هیچ‌ وقت سیاست‌ها و برنامه‌های‌مان را بر مبنای تغییر شرایط آمریکا تنظیم نکرده‌ایم، البته این به نفع خود آمریکایی‌هاست که شرایط‌شان تغییر کند».‌ روحانی با بیان اینکه دولت رو به پایان آمریکا همیشه با بدنامی و همیشه با فحاشی با مردم ما صحبت کرده است، عنوان کرد: «ما همیشه مؤدبانه حرف زدیم، امیدواریم مردم آمریکا شرایط را به‌ گونه‌ای رقم بزنند که کاخ سفید بر مبنای منافع مردم آمریکا و بدون تحقیر سایر ملت‌ها و با پایبندی به تعهدات سیاست‌های خود را جلو ببرد. ما هرجا ببینیم شرایط آماده لغو تحریم است، از این فرصت استفاده می‌کنیم. هدف ما این است که فشار تحریم را از شانه‌های مردم برداریم و هرجا فضا مناسب این کار باشد، وظایف‌مان را بر مبنای امنیت ملی‌مان انجام می‌دهیم و هیچ‌کس در این زمینه حق فرصت‌سوزی ندارد؛ چرا‌که ما باید بر مبنای منافع و وحدت ملی تصمیم بگیریم».
او گفت: «خواهش می‌کنم عده‌ای به شایعات و القائات نادرست در داخل کشور ادامه ندهند و به آن دامن نزنند و بگذارند این فضایی که برای ماه‌های آینده در ذهن مردم به وجود آمده، ادامه داشته باشد و موضوعات منافع کشور را به انتخابات گره نزنند».

ارسال دیدگاه شما