30 شماره آخر

  • شماره 3887 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

خبر

هزینه سبد معیشت کارگران  ۸ میلیون تومان شد
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای هشت میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف می‌کند، اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون جلسه‌ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است، گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می‌کند و ابراز پشیمانی می‌کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. درحال‌حاضر هم جلسه‌ای برای کمیته دستمزد تعیین 
نشده است.
وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچ‌گاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است؛ مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی مؤثر انجام شود. از سال 69 تاکنون، قوه مقننه و قوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده 7 و ماده 41 قانون کار نکرده‌اند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه‌ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچ‌کس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است، زیرا که 63 درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63 درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

امسال ۳۵ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، گفت: حدود ۳۵ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در هشت‌ماهه اول سال جاری محقق نشد، به‌همین‌دلیل دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی هماهنگی از طریق اوراق تأمین کرد.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با مهر گفت: در شش‌ماهه اول امسال به ‌دلیل کاهش درآمد فراورده‌های صادراتی، کاهش مصرف بنزین داخلی در ماه‌های ابتدای سال به دلیل کرونا و گاهی کاهش سفرها، بخشی از منابع هدفمندی محقق نشد که با اجازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به ‌منظور اجتناب از تأخیر در پرداخت‌های یارانه‌ای اجتناب‌ناپذیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4162

تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵

نور نوشت
کارتون

خبر

هزینه سبد معیشت کارگران  ۸ میلیون تومان شد
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای هشت میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف می‌کند، اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون جلسه‌ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است، گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می‌کند و ابراز پشیمانی می‌کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. درحال‌حاضر هم جلسه‌ای برای کمیته دستمزد تعیین 
نشده است.
وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچ‌گاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است؛ مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی مؤثر انجام شود. از سال 69 تاکنون، قوه مقننه و قوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده 7 و ماده 41 قانون کار نکرده‌اند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه‌ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچ‌کس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است، زیرا که 63 درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63 درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

امسال ۳۵ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، گفت: حدود ۳۵ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در هشت‌ماهه اول سال جاری محقق نشد، به‌همین‌دلیل دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی هماهنگی از طریق اوراق تأمین کرد.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با مهر گفت: در شش‌ماهه اول امسال به ‌دلیل کاهش درآمد فراورده‌های صادراتی، کاهش مصرف بنزین داخلی در ماه‌های ابتدای سال به دلیل کرونا و گاهی کاهش سفرها، بخشی از منابع هدفمندی محقق نشد که با اجازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به ‌منظور اجتناب از تأخیر در پرداخت‌های یارانه‌ای اجتناب‌ناپذیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام شده است.

ارسال دیدگاه شما