30 شماره آخر

  • شماره 3892 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۷ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دوام می‌آوریم؟

شماره هجدهم دوماهنامه فرهنگی/ اجتماعی «مروارید» با موضوع «بقا» منتشر شد. در این شماره همچنین مطالبی به یاد استاد شجریان كه همیشه در ذهن و یادمان ماندگار می‌ماند نیز به چاپ رسیده است. در شماره آبان و آذر این نشریه مطالبی با عنوان «امکان «بقا» در جهان امروز»، «دوام می‌آوریم؟»، «حق بقا و امکان‌های برابر»، «بقای زنانه در تحلیل مناسبات تولید قدرت»، «زندگی نرمال چیزی نیست جز توطئه‌ای علیه بقا» از مطالب خواندنی حضور اندیشه است. در بخش جامعه مطالبی با عنوان تمرین زنده‌ماندن، زندگی در تعادل معلق و امید آخر دزداولی‌ها به چشم می‌خورد. اما خروج از صف مردگان، موزه و بقای اثر هنری و هنر و سیاست بقا از جمله مطالبی است كه در بخش هنر این نشریه كه به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی منتشر می‌شود به چشم می‌خورد. این نشریه در 138 صفحه با قیمت 15 هزار تومان منتشر می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

دوام می‌آوریم؟

شماره هجدهم دوماهنامه فرهنگی/ اجتماعی «مروارید» با موضوع «بقا» منتشر شد. در این شماره همچنین مطالبی به یاد استاد شجریان كه همیشه در ذهن و یادمان ماندگار می‌ماند نیز به چاپ رسیده است. در شماره آبان و آذر این نشریه مطالبی با عنوان «امکان «بقا» در جهان امروز»، «دوام می‌آوریم؟»، «حق بقا و امکان‌های برابر»، «بقای زنانه در تحلیل مناسبات تولید قدرت»، «زندگی نرمال چیزی نیست جز توطئه‌ای علیه بقا» از مطالب خواندنی حضور اندیشه است. در بخش جامعه مطالبی با عنوان تمرین زنده‌ماندن، زندگی در تعادل معلق و امید آخر دزداولی‌ها به چشم می‌خورد. اما خروج از صف مردگان، موزه و بقای اثر هنری و هنر و سیاست بقا از جمله مطالبی است كه در بخش هنر این نشریه كه به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی منتشر می‌شود به چشم می‌خورد. این نشریه در 138 صفحه با قیمت 15 هزار تومان منتشر می‌شود.

ارسال دیدگاه شما