30 شماره آخر

  • شماره 3915 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

چرخ‌خوردن در گرداب مسائل ساده

الهام فخاري-عضو شورای شهر تهران

حال‌و‌روزمان پیش‌رو است. هوای آلوده، تحریم‌های سنگین، اقتصاد پالوده، همه‌‌گیری بیماری کووید ۱۹و بایسته‌هایی مانند فاصله‌‌ بهداشتی و خودداری از دورهمی و... . گروهی علیه گروه دیگر می‌گویند، جایی کسانی خبرهایی درست می‌کنند که گروهی دیگر نقد می‌کنند. هوا آلوده است و روز و شب درهم پالوده. میان این حال‌و‌روز ما، ولی چشم‌هایی به رفتار ما می‌نگرند و گوش‌هایی این هیاهوهای ما را می‌شنوند که نقشی در پدیدآمدن این روزگار نداشته‌اند. درست پیش‌روی نسلی با‌هم بگومگو می‌کنیم و دست‌به‌یقه می‌شویم که هنوز از چرایی هستی و چیستی جهان در شگفت هستند. این وضعیتی که همه با هم در آن به سر می‌بریم، پنجره‌ای غبارآلود و درهم‌ریخته است که هرازگاهی هم گوشه‌های از آن به سنگی شکسته شده است. آیا در این هنگامه‌‌ها خود را به‌جای کودکان و نوجوانان گذاشته‌ایم؟ چه کسی حواسش به آشوبی که در دریافت و شناخت آنان پدید آورده‌ایم، هست؟ هنگامی که می‌خواهیم برای یا بر کسی یا دیدگاهی چیزی بگوییم یا بنویسیم، هنگام توییت‌نوشتن و مطلب‌فرستادن، در تریبون‌ها که می‌خواهیم بدرخشیم، کی و کجا به نسلی نگران و درمانده از این رودررویی‌ها و چندگانگی‌های رفتار و سخنمان اندیشیده‌ایم؟

اگرچه جهان برای همگان ناایمن و پرخطر است، ولی برای کودکان خردسال و نوجوانان درگیر چالش هویت‌یابی و شناخت انتزاعی، زندگی دشوارتر شده است. چه‌بسا شمار بیشتری از آموزش و پرورش رسمی برخوردار شده‌اند‌ ولی بیشتر کودکان و نوجوانان امروز درگیر و گرفتار ناپایداری‌ها، ناکارایی‌ها و به‌هم‌آویختگی‌های بزرگ‌ترها هستند. از خانواده تا نهادهای جهانی همه‌جا پر از بگومگو و کشمکش است. فناوری ارتباطی و داده‌پردازی که دستاورد این هدیه‌ها به‌شمار می‌رود و چه‌بسا برای بسیاری از ما گیراست، برای کودکان ناامنی و آشفتگی بیشتری رقم می‌زنند. هر‌روز را با خبرهایی از خطرها، چالش‌ها، رویدادهای تلخ، درگذشت‌ها و دگرگونی‌های بزرگ‌ترها آغاز می‌کنند و همواره صفحه پردازش دستگاه‌های گوناگون نماهایی از درگیری و دیواربالاروی و سیل و آب‌شدن بخش‌ها و... نشان می‌دهد.
در این هنگامه‌‌ها چه کسانی توجه دارند که چه بر سر دریافت و شناخت کودکان و نوجوانان این دوره می‌آید؟ بی‌تفاوتی و بی‌کنشی یک روی واکنش نسلی آنها می‌تواند باشد و روی دیگر آن هراسیدگی و تحریک‌پذیری زیاد است. هر‌دو روی این سکه برای نسل نو زیان‌بار خواهد بود و آنان را در خطر آسیب به خود یا دیگری قرار می‌دهد. در جدایی‌ها یا پیوندها و در سازش‌ها یا درگیری‌ها، در باختن‌ها و بردن‌ها همواره باید به ‌یاد داشت پیامدها بر کودکان و نوجوانان اثرگذار هستند، بی‌آنکه آنان نقشی در چیستی و چگونگی تعامل‌های بزرگسالان داشته باشند. برداشت ناایمن از جهان پیرامون، زیست درونی کودک با نوجوان را هم درهم می‌ریزد. آشفتگی خانواده و بزرگسالان و ناپایداری‌هایی که به‌ویژه وضعیت خانواده‌ها و خویشاوندی‌ها‌ و فراتر از طبقه‌های اجتماعی-اقتصادی را دربرگرفته، دریافت و شناخت کودکان از زندگی را دچار آسیب می‌کند.
در این میانه و هنگامی که خیلی از عامل‌ها در مهار ما نیستند، خودمان در فشار و تنش زندگی می‌کنیم، چه باید و چه می‌توان کرد؟
روزگاران گذشته هم ناپایداری‌ها و چالش‌هایی بزرگ و ژرف رخ داده‌اند‌‌ ولی امروز ما به فناوری ارتباطی و داده‌پردازی دسترسی داریم. یادمان باشد مدیریت شرایط واگوی بی‌‌توجهی و ساده‌انگاری نیست. مدیریت چالش یا بحران تنها سازوبرگ فنی و چادر بحران نیست. مدیریت چالش یا بحران در گام نخست مدیریت و مهار و یادآوری شناخت، هیجان و رفتارها برای کاستن از زیان و خطر و پایداری نسبی وضعیت افراد است. در این میان توجه به وضعیت کودکان و نوجوانان بخش ارزنده‌ای از مدیریت بحران باید باشد. در این هنگامه‌‌ها یادمان باشد کمک‌گرفتن از مشاور کودک و نوجوان بخشی از مدیریت بحران است. در این تنگناها مراقب باشیم فشار بر کودکان و نوجوانان را افزون نکنیم.
ما در شرایط بحرانی پیچیده‌‌ای ماه‌هاست که برای بسیاری چیزهای به‌ظاهر پیش‌پاافتاده هم دچار مسئله شده‌ایم، به‌گونه‌ای که هوای دم و بازدممان هم تنگ و تاریک است. ناخرسندی و کشمکش و درماندگی ما بیش از همه بر نسل نو اثرگذار خواهد بود. به بزرگ‌ترها اگر جفا می‌کنید، این وضعیت را بر کودکان و نوجوانان روا ندارید.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

چرخ‌خوردن در گرداب مسائل ساده

الهام فخاري-عضو شورای شهر تهران

حال‌و‌روزمان پیش‌رو است. هوای آلوده، تحریم‌های سنگین، اقتصاد پالوده، همه‌‌گیری بیماری کووید ۱۹و بایسته‌هایی مانند فاصله‌‌ بهداشتی و خودداری از دورهمی و... . گروهی علیه گروه دیگر می‌گویند، جایی کسانی خبرهایی درست می‌کنند که گروهی دیگر نقد می‌کنند. هوا آلوده است و روز و شب درهم پالوده. میان این حال‌و‌روز ما، ولی چشم‌هایی به رفتار ما می‌نگرند و گوش‌هایی این هیاهوهای ما را می‌شنوند که نقشی در پدیدآمدن این روزگار نداشته‌اند. درست پیش‌روی نسلی با‌هم بگومگو می‌کنیم و دست‌به‌یقه می‌شویم که هنوز از چرایی هستی و چیستی جهان در شگفت هستند. این وضعیتی که همه با هم در آن به سر می‌بریم، پنجره‌ای غبارآلود و درهم‌ریخته است که هرازگاهی هم گوشه‌های از آن به سنگی شکسته شده است. آیا در این هنگامه‌‌ها خود را به‌جای کودکان و نوجوانان گذاشته‌ایم؟ چه کسی حواسش به آشوبی که در دریافت و شناخت آنان پدید آورده‌ایم، هست؟ هنگامی که می‌خواهیم برای یا بر کسی یا دیدگاهی چیزی بگوییم یا بنویسیم، هنگام توییت‌نوشتن و مطلب‌فرستادن، در تریبون‌ها که می‌خواهیم بدرخشیم، کی و کجا به نسلی نگران و درمانده از این رودررویی‌ها و چندگانگی‌های رفتار و سخنمان اندیشیده‌ایم؟

اگرچه جهان برای همگان ناایمن و پرخطر است، ولی برای کودکان خردسال و نوجوانان درگیر چالش هویت‌یابی و شناخت انتزاعی، زندگی دشوارتر شده است. چه‌بسا شمار بیشتری از آموزش و پرورش رسمی برخوردار شده‌اند‌ ولی بیشتر کودکان و نوجوانان امروز درگیر و گرفتار ناپایداری‌ها، ناکارایی‌ها و به‌هم‌آویختگی‌های بزرگ‌ترها هستند. از خانواده تا نهادهای جهانی همه‌جا پر از بگومگو و کشمکش است. فناوری ارتباطی و داده‌پردازی که دستاورد این هدیه‌ها به‌شمار می‌رود و چه‌بسا برای بسیاری از ما گیراست، برای کودکان ناامنی و آشفتگی بیشتری رقم می‌زنند. هر‌روز را با خبرهایی از خطرها، چالش‌ها، رویدادهای تلخ، درگذشت‌ها و دگرگونی‌های بزرگ‌ترها آغاز می‌کنند و همواره صفحه پردازش دستگاه‌های گوناگون نماهایی از درگیری و دیواربالاروی و سیل و آب‌شدن بخش‌ها و... نشان می‌دهد.
در این هنگامه‌‌ها چه کسانی توجه دارند که چه بر سر دریافت و شناخت کودکان و نوجوانان این دوره می‌آید؟ بی‌تفاوتی و بی‌کنشی یک روی واکنش نسلی آنها می‌تواند باشد و روی دیگر آن هراسیدگی و تحریک‌پذیری زیاد است. هر‌دو روی این سکه برای نسل نو زیان‌بار خواهد بود و آنان را در خطر آسیب به خود یا دیگری قرار می‌دهد. در جدایی‌ها یا پیوندها و در سازش‌ها یا درگیری‌ها، در باختن‌ها و بردن‌ها همواره باید به ‌یاد داشت پیامدها بر کودکان و نوجوانان اثرگذار هستند، بی‌آنکه آنان نقشی در چیستی و چگونگی تعامل‌های بزرگسالان داشته باشند. برداشت ناایمن از جهان پیرامون، زیست درونی کودک با نوجوان را هم درهم می‌ریزد. آشفتگی خانواده و بزرگسالان و ناپایداری‌هایی که به‌ویژه وضعیت خانواده‌ها و خویشاوندی‌ها‌ و فراتر از طبقه‌های اجتماعی-اقتصادی را دربرگرفته، دریافت و شناخت کودکان از زندگی را دچار آسیب می‌کند.
در این میانه و هنگامی که خیلی از عامل‌ها در مهار ما نیستند، خودمان در فشار و تنش زندگی می‌کنیم، چه باید و چه می‌توان کرد؟
روزگاران گذشته هم ناپایداری‌ها و چالش‌هایی بزرگ و ژرف رخ داده‌اند‌‌ ولی امروز ما به فناوری ارتباطی و داده‌پردازی دسترسی داریم. یادمان باشد مدیریت شرایط واگوی بی‌‌توجهی و ساده‌انگاری نیست. مدیریت چالش یا بحران تنها سازوبرگ فنی و چادر بحران نیست. مدیریت چالش یا بحران در گام نخست مدیریت و مهار و یادآوری شناخت، هیجان و رفتارها برای کاستن از زیان و خطر و پایداری نسبی وضعیت افراد است. در این میان توجه به وضعیت کودکان و نوجوانان بخش ارزنده‌ای از مدیریت بحران باید باشد. در این هنگامه‌‌ها یادمان باشد کمک‌گرفتن از مشاور کودک و نوجوان بخشی از مدیریت بحران است. در این تنگناها مراقب باشیم فشار بر کودکان و نوجوانان را افزون نکنیم.
ما در شرایط بحرانی پیچیده‌‌ای ماه‌هاست که برای بسیاری چیزهای به‌ظاهر پیش‌پاافتاده هم دچار مسئله شده‌ایم، به‌گونه‌ای که هوای دم و بازدممان هم تنگ و تاریک است. ناخرسندی و کشمکش و درماندگی ما بیش از همه بر نسل نو اثرگذار خواهد بود. به بزرگ‌ترها اگر جفا می‌کنید، این وضعیت را بر کودکان و نوجوانان روا ندارید.

ارسال دیدگاه شما