30 شماره آخر

  • شماره 3919 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

«رقص قلم؛ در راه ابریشم» از 2 بهمن
اولین کنفرانس بین‌المللی برخط «رقص قلم؛ در راه ابریشم» دوم بهمن 1399 افتتاح و طی سه روز در شش بخش برگزار می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی برخط «رقص قلم؛ در راه ابریشم»، به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران، پنجشنبه دوم بهمن آغاز و به مدت سه روز در شش بخش با شرکت میهمانان داخلی و خارجی
 برگزار می‌شود. جزئیات برنامه این کنفرانس به این شرح است:

بخش اول/ افتتاحیه
2 بهمن- ساعت 11 لغایت 13:30
دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی، دکتر محمدرضا کلائی شهردار مشهد، استاد محمد حیدری دبیر اجرائی و هنری همایش، استاد غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و عباسعلی صحافی‌مقدم عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان مشهد، از جمله میهمانان افتتاحیه این کنفرانس بین‌ا‌لمللی هستند.
بخش دوم/ نقش بین‌فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم
2 بهمن- ساعت 14 لغایت 17:05
موسی زکی‌زاده (افغانستانی) از استرالیا، لی‌جویونگ از کره‌جنوبی، صبا جاوید از پاکستان، محمدحسین احمدی (افغانستانی) از ایران و رهاب بیطار (آمریکایی) از سوریه میهمانان این بخش از کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این پنل مهدی صحراگرد است.
از جمله موضوعات قابل طرح در این پنل، نقش هنر خوشنویسی در ارتباطات میان‌فرهنگی کشورهای راه ابریشم است.

بخش سوم/ وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
3 بهمن- ساعت 10 لغایت 13:40
تامیر ساماندبادر پورو از مغولستان، بهزاد خاجی‌متوف از ازبکستان، محمد شر علی‌خان از پاکستان، اشرف هیرا از پاکستان، محمدمهدی میرزایی (افغانستانی) از ایران و بهمن پناهی (ایرانی) از فرانسه، میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این نشست
 مهدی صحراگرد است.
از جمله موضوعات قابل طرح در این پنل، موزیکال‌گرافی (موسیقی‌خط)، رابطه جوهری هنر خوشنویسی و موسیقی است.

بخش چهارم/ تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی
3 بهمن- ساعت 14 لغایت 18:15
آگاتا اشمی الکا (لهستانی) از مغولستان، آریونبولد آریگوند اردنخویاگ از مغولستان، هیرال کولاو بهاگات از هندوستان، فوزیه مرام از هندوستان، جواد بختیاری از ایران، علی قرطاسی (ایرانی) از سوئد و یاسین سمری از الجزایر میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این نشست مهدی صحراگرد است.
در این پنل درباره جوهره و ساختار هندسی خط نستعلیق و بررسی تطبیقی خطوط ملل بحث خواهد شد.

بخش پنجم/ پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
4 بهمن- ساعت 10 لغایت 13:05
کاملجان رحیم اوعبد الغفور رزاق بخاری از ازبکستان، انورخان از پاکستان، مهدی صحراگرد از ایران، علیرضا هاشمی‌نژاد از ایران و بهرام برومندامین از ایران میهمانان این کنفرانس هستند. مدیریت این پنل را حسین رضوی‌فرد 
بر عهده دارد.
از موضوعات قابل پرداخت در این پنل میراث خوشنویسی ایران پیش از اسلام است.

بخش ششم/ جایگاه خوشنویسی در  میان سایر هنرها )موسیقی، هنرهای تزیینی و...(
4 بهمن- ساعت 14 لغایت 16
شکیلا عالمی (افغانستانی) از ایران، ریم قبطان از سوریه و محمد بحیری از الجزایر، میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این نشست مهدی صحراگرد است.
همچنین از موضوعات قابل پرداخت در این پنل تأثیر تذهیب عصر تیموری بر تذهیب 
معاصر است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 500

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۵

نور نوشت
کارتون

خبر

«رقص قلم؛ در راه ابریشم» از 2 بهمن
اولین کنفرانس بین‌المللی برخط «رقص قلم؛ در راه ابریشم» دوم بهمن 1399 افتتاح و طی سه روز در شش بخش برگزار می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی برخط «رقص قلم؛ در راه ابریشم»، به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران، پنجشنبه دوم بهمن آغاز و به مدت سه روز در شش بخش با شرکت میهمانان داخلی و خارجی
 برگزار می‌شود. جزئیات برنامه این کنفرانس به این شرح است:

بخش اول/ افتتاحیه
2 بهمن- ساعت 11 لغایت 13:30
دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی، دکتر محمدرضا کلائی شهردار مشهد، استاد محمد حیدری دبیر اجرائی و هنری همایش، استاد غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و عباسعلی صحافی‌مقدم عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان مشهد، از جمله میهمانان افتتاحیه این کنفرانس بین‌ا‌لمللی هستند.
بخش دوم/ نقش بین‌فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم
2 بهمن- ساعت 14 لغایت 17:05
موسی زکی‌زاده (افغانستانی) از استرالیا، لی‌جویونگ از کره‌جنوبی، صبا جاوید از پاکستان، محمدحسین احمدی (افغانستانی) از ایران و رهاب بیطار (آمریکایی) از سوریه میهمانان این بخش از کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این پنل مهدی صحراگرد است.
از جمله موضوعات قابل طرح در این پنل، نقش هنر خوشنویسی در ارتباطات میان‌فرهنگی کشورهای راه ابریشم است.

بخش سوم/ وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
3 بهمن- ساعت 10 لغایت 13:40
تامیر ساماندبادر پورو از مغولستان، بهزاد خاجی‌متوف از ازبکستان، محمد شر علی‌خان از پاکستان، اشرف هیرا از پاکستان، محمدمهدی میرزایی (افغانستانی) از ایران و بهمن پناهی (ایرانی) از فرانسه، میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این نشست
 مهدی صحراگرد است.
از جمله موضوعات قابل طرح در این پنل، موزیکال‌گرافی (موسیقی‌خط)، رابطه جوهری هنر خوشنویسی و موسیقی است.

بخش چهارم/ تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی
3 بهمن- ساعت 14 لغایت 18:15
آگاتا اشمی الکا (لهستانی) از مغولستان، آریونبولد آریگوند اردنخویاگ از مغولستان، هیرال کولاو بهاگات از هندوستان، فوزیه مرام از هندوستان، جواد بختیاری از ایران، علی قرطاسی (ایرانی) از سوئد و یاسین سمری از الجزایر میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این نشست مهدی صحراگرد است.
در این پنل درباره جوهره و ساختار هندسی خط نستعلیق و بررسی تطبیقی خطوط ملل بحث خواهد شد.

بخش پنجم/ پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
4 بهمن- ساعت 10 لغایت 13:05
کاملجان رحیم اوعبد الغفور رزاق بخاری از ازبکستان، انورخان از پاکستان، مهدی صحراگرد از ایران، علیرضا هاشمی‌نژاد از ایران و بهرام برومندامین از ایران میهمانان این کنفرانس هستند. مدیریت این پنل را حسین رضوی‌فرد 
بر عهده دارد.
از موضوعات قابل پرداخت در این پنل میراث خوشنویسی ایران پیش از اسلام است.

بخش ششم/ جایگاه خوشنویسی در  میان سایر هنرها )موسیقی، هنرهای تزیینی و...(
4 بهمن- ساعت 14 لغایت 16
شکیلا عالمی (افغانستانی) از ایران، ریم قبطان از سوریه و محمد بحیری از الجزایر، میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این نشست مهدی صحراگرد است.
همچنین از موضوعات قابل پرداخت در این پنل تأثیر تذهیب عصر تیموری بر تذهیب 
معاصر است.

ارسال دیدگاه شما