30 شماره آخر

  • شماره 3921 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

علی جباری، مدیرعامل شرکت بیمه رازی شد

علی جباری که از او به‌عنوان پدر صنعت بیمه ایران یاد می‌شود به سمت مدیرعاملی شرکت بیمه رازی منصوب شد. علی جباری که پیش از این مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بود، از جمله مدیران صاحب‌نام و مؤثرترین افراد در صنعت بیمه کشور به‌شمار می‌آید.او دارای مدرک کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای مدیریت است و عضویت هیئت‌مدیره و معاونت مالی- اداری شرکت بیمه ایران، عضو هیئت‌رئیسه سندیکای بیمه‌گران، عضو هیئت‌مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور، عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه کشور و مدیر تعالی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران را نیز در کارنامه خود دارد. جباری مدیریت بسیار موفقی را در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تجربه کرد. او در مدت تصدی هفت‌ساله در این صندوق، بیش از ۳۰ هزار زندانی دیه را از زندان آزاد یا از زندانی‌شدن آنها جلوگیری کرد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

علی جباری، مدیرعامل شرکت بیمه رازی شد

علی جباری که از او به‌عنوان پدر صنعت بیمه ایران یاد می‌شود به سمت مدیرعاملی شرکت بیمه رازی منصوب شد. علی جباری که پیش از این مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بود، از جمله مدیران صاحب‌نام و مؤثرترین افراد در صنعت بیمه کشور به‌شمار می‌آید.او دارای مدرک کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای مدیریت است و عضویت هیئت‌مدیره و معاونت مالی- اداری شرکت بیمه ایران، عضو هیئت‌رئیسه سندیکای بیمه‌گران، عضو هیئت‌مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور، عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه کشور و مدیر تعالی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران را نیز در کارنامه خود دارد. جباری مدیریت بسیار موفقی را در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تجربه کرد. او در مدت تصدی هفت‌ساله در این صندوق، بیش از ۳۰ هزار زندانی دیه را از زندان آزاد یا از زندانی‌شدن آنها جلوگیری کرد.

ارسال دیدگاه شما